Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Celebrex (Celebra)

Celebrex (Celebra) är en inflammationshämmande smärtstillare, eller en NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug). Denna typ av smärtstillare har som uppgift att hämma produktionen av prostaglandiner, ett ämne i kroppens vävnader som förorsakar smärta, inflammationsreaktioner och feber. Det verksamma ämnet i Celebrex (Celebra) är celecoxib, en s.k. COX-2 hämmare. Detta läkemedel är skonsammare mot magslemhinnan än andra inflammationshämmande smärtstillare. Läkare föreskriver därför ofta Celebrex (Celebra) till personer som är känsliga för mag- eller tarmsår. Du kan köpa Celebrex (Celebra) på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna detta i ditt namn hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Celebrex (Celebra)?

Celebrex (Celebra) är en inflammationshämmande smärtstillare, eller en NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug). Denna typ av smärtstillare har som uppgift att hämma produktionen av prostaglandiner, ett ämne i kroppens vävnader som förorsakar smärta, inflammationsreaktioner och feber. Det verksamma ämnet i Celebrex (Celebra) är celecoxib, en s.k. COX-2 hämmare. Detta läkemedel är skonsammare mot magslemhinnan än andra inflammationshämmande smärtstillare. Läkare föreskriver därför ofta Celebrex (Celebra) till personer som är känsliga för mag- eller tarmsår. Du kan köpa Celebrex (Celebra) på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna detta i ditt namn hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används det för?

Celebrex (Celebra) föreskrivs ofta på grund av dess inflammationshämmande egenskaper vid ledgångsreumatism, ont i lederna, artros och Bechterews sjukdom, men kan också användas vid andra smärtsamma besvär, såsom menstruationsvärk eller smärta och feber vid influensa.

Hur använder man Celebrex (Celebra)?

Kapseln Celebrex (Celebra) ska intas i sin helhet med lite vätska, helst under eller efter måltiden för att förekomma mag- tarmbesvär. Den smärtlindrande effekten av Celebrex (Celebra) håller i sig länge: besvär av smärta lindras så länge som 12 till 24 timmar. Symptom på inflammationer (i lederna) som rodnad och svullnad avtar inom några dagar till veckor. En läkare avgör hur länge du ska använda detta läkemedel.

Dosering

Celebrex (Celebra) finns att få i kapslar på 100 mg och 200 mg. Standarddoseringen för vuxna är 200 mg per dygn. Du kan inta den som en dos, eller dela upp den i 2 x 100 mg per dygn. Håll dock alltid fast vid den dosering som en läkare rekommenderar. Celebrex (Celebra) är inte lämplig för barn. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Celebrex (Celebra) kan, liksom andra mediciner, förorsaka biverkningar. Möjliga biverkningar av Celebrex (Celebra) är bl.a.:

  • Högt blodtryck
  • Mag- tarmbesvär (du kan förekomma detta genom att inta kapseln under måltiden)
  • Hudutslag

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista över eventuella kontraindikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/alkohol/bilkörning

Celebrex (Celebra) ska inte användas om du är gravid eller vill bli det, eller om du ammar. Överlägg med en läkare om användning av en annan smärtstillare. Celebrex (Celebra) förorsakar i enstaka fall yrsel, sömnighet eller slöhet. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta. Om du har en känslig mage, eller fort blir yr, är det klokt att inte dricka alkohol så länge som du intar Celebrex (Celebra). Alkohol kan nämligen förstärka biverkningar som magont och yrsel.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen