Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Dermovate (Dermovat)

 • Lindrar symptom vid eksem och psoriasis
 • Motverkar inflammation i huden
 • Salva, kräm eller kutan lösning (lotion)
 • Även lämpligt för barn över 1 år

Om Dermovat

Den aktiva substansen i Dermovat är klobetasol: ett starkt verkande kortisonpreparat (binjurehormon). Dermovat föreskrivs för behandling av diverse hudåkommor, som t.ex:

 • Eksem
 • Psoriasis
 • Diskoid lupus erythematosus (DLE)

Detta läkemedel lindrar hudbesvär som uppstår vid ovanstående tillstånd, såsom klåda, rodnad och fjällbildning. Dermovat används som symptombehandling och påverkar alltså inte själva orsaken till hudproblemen. Detta läkemedel föreskrivs endast när andra (mindre starkt verkande) läkemedel inte ger tillräckligt bra effekt.

Användning

Dermovat finns som salva, kräm och lotion. Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Allmänna riktlinjer för användning är:

Kräm och salva:

 • Stryk på ett tunt lager och smörj in huden försiktigt så att hela det område som ska behandlas täcks. Om du ska ta en dusch, väntar du med att smörja in huden tills efter duschen.
 • Efter applicering av Dermovat bör händerna tvättas noggrant, såvida det inte är händerna som ska behandlas.
 • Låt läkemedlet tas upp ordentligt i huden innan du använder någon annan (hudvårdande) kräm.

Har du ofta eksem? Du kan fortsätta med en underhållningsbehandling efter det att besvären är under kontroll. Då minskar risken för att du får eksem på nytt. Du kan t.ex. smörja på ett tunt lager av krämen eller salvan två gånger i veckan.

Kutan lösning (lotion):

Denna lösning kan användas i hårbotten.

 • Håret ska vara torrt när den kutana lösningen appliceras.
 • Lösningen är lättantändlig. Rök inte och undvik att vistas nära öppen eld när du använder eller nyligen har använt lösningen. Föna inte håret direkt efter applicering.
 • Undvik direktkontakt med ögonen.
 • Ta bort hylsan på behållaren och håll pipen ovanför hårbotten. Tryck försiktigt ut vätska ur behållaren så att hela det område som ska behandlas täcks av ett tunt lager. Lösningen kan gnidas in i huden, men det är inte nödvändigt. Hårbotten kan kännas kall fram tills lösningen har torkat.

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 1 år:

 • Använd läkemedlet en eller två gånger dagligen. Om besvären avtar kan du trappa ner behandlingen eller (efter att först ha rådgjort med läkare) byta till ett mindre starkt verkande läkemedel.

Kontakta läkare om besvären inte har lindrats efter 2-4 veckors behandling. Efter 4 veckors behandling kommer din läkare att kontrollera din hud.

Använd inte mer än 30 - 60 gram av detta läkemedel per vecka, utom om din läkare har föreskrivit det.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar som gäller för alkoholkonsumtion eller bilkörning i samband med behandling med Dermovat.

För stor eller för liten mängd läkemedel/sluta använda Dermovat

Om du någon gång råkar använda för stor mängd läkemedel behöver du inte oroa dig. Om du använt för stor mängd läkemedel under lång tid eller använt extra mycket Dermovat, ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att använda en dos Dermovat? Använd läkemedlet så fort du kommer på det, utom om det nästan är dags för nästa dos. Använd aldrig extra mycket kräm, salva eller lotion för att kompensera för glömd dos.

Rådgör med läkare om du vill sluta använda Dermovat.

När ska läkemedlet inte användas?

Dermovat är inte lämpligt för var och en. Andvänd inte Dermovat om du är allergisk mot klobetasol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”).

Dermovat ska inte användas vid behandling av följande hudåkommor (eftersom besvären då kan förvärras):

 • Vid infekterad hud (om inte infektionen är obehandlad) orsakad av virus, bakterier, svamp och/eller parasiter)
 • Vid ansiktsrodnad med eller utan finnar (rosacea)
 • Vid röda utslag runt munnen
 • Vid klåda på huden utan inflammation
 • Vid klåda runt anus eller genitalierna (penis och slida)
 • Vid åkommor med torr och fjällande hud (iktyos), hudåtkommor som drabbar ungdomar (juvenil dermatosis) och tillstånd där hudens blodkärl är särskilt känsliga
 • Om du har hudåkommor (som t.ex. hudbristningar/striae) som orsakats av behandling med kortikosteroider
 • Vid akne (ungdomsfinnar)

Dermovat ska inte användas vid behandling av barn under 1 års ålder.

Varningar och försiktighet

I vissa situationer krävs extra försiktighet vid användning av detta läkemedel, t.ex. om ökad risk för biverkningar finns. Situationer med ökad risk för biverkningar är t.ex:

 • Om läkemedlet appliceras på särskilt stor kroppsyta
 • Om du använder Dermovat under lång tid
 • Om läkemedlet appliceras på ett hudområde som sedan tillsluts, t.ex. av ett tättslutande förband eller en blöja, eller i ett hudveck (t.ex. på lårens insida eller i armhålan)
 • Om du använder Dermovat på områden där huden är tunnare, t.ex. i ansiktet/hudveck eller nära könsorganen
 • Om läkemedlet används på skadad/brusten hud
 • Om du har nedsatt njur eller leverfunktion
 • Om läkemedlet används för behandling av barn eller äldre

I bipacksedeln finns en översikt över samtliga situationer som kräver extra försiktighet. Gäller någon av varningarna dig? Eller känner du dig osäker på om du kan använda Dermovat eller inte? Rådgör med läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar innan du börjar använda Dermovat.

Andra läkemedel och Dermovat

Vissa läkemedel interagerar med Dermovat. Det gäller bl.a. följande läkemedel:

 • Ritonavir (läkemedel mot HIV-infektioner)
 • Itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel i samband med behandling med Dermovat.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dermovat kan bl.a. orsaka följande biverkningar:

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

 • Hudförtunning som kan orsaka hudbristningar (striae)
 • Synliga blodkärl under huden

Andra hudreaktioner som kan uppträda:

 • Hudklåda
 • Lokal brännande känsla eller smärta i huden
 • Allergiska reaktioner i det hudområde som behandlats
 • Försämring av hudsjukdomens symptom

Långvarig användning av detta läkemedel eller användning under tättslutande förband kan ge följande symptom:

 • Viktökning/fetma
 • Cushingoida drag (månansikte, central fetma)
 • Hudförtunning, rynkig hud
 • Torr hud
 • Pigmentförändringar
 • Ökad behåring, minskad behåring eller håravfall
 • Hudutslag, hudrodnad, nässelutslag eller knutor
 • Knölar med var under huden under eller efter behandlingen (postulär psoriasis)
 • Infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar
 • Milier (små vitgula knottror i huden) hos äldre patienter
 • Blåmärken/hematom
 • Rosacea med eller utan hudförtunning

Särskilda biverkningar hos barn:

 • Otillräcklig viktuppgång
 • Långsam tillväxt

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över samtliga biverkningar.

Tala med läkare om du får biverkningar. Det gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är klobetasol-17-propionat.

Övriga innehållsämnen är:

Dermovat kräm: klorkresol (konserveringsmedel), glycerolmonostearat (E 471), Arlacel 165 (emulgator), cetostearylalkohol, syntetiskt vitt bivax 6621, propylenglykol (E 1520), natriumcitrat (E 331), citronsyramonohydrat (E 330) och renat vatten.

Dermovat salva: propylenglykol (E 1520), sorbitanseskvioleat och vaselin.

Dermovat kutan lösning/lotion: karbomer, isopropylalkohol, natriumhydroxid (E 524) och renat vatten.

Tillverkare av Dermovat är:

Kräm och salva:

Glaxo Operations UK limited (acting as Glaxo Wellcome Operations)
Harmire Road, Barnard Castle
Co. Durham DL12 8DT
Storbritannien

Kutan lösning/lotion:

Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32-36
D-23843, Bad Oldesloe
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 23-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen