Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Diamox

Diamox (Acetazolamid) ingår i gruppen kolsyreanhydras hämmare: mediciner som sköter om att överflödig kroppsvätska avlägsnas. Vid användning av Diamox (Acetazolamid) avsöndrar njurarna mer salter. Då salt absorberar vatten, avförs härigenom den överflödiga mängden kroppsvätska via urinen. Diamox (Acetazolamid) är alltså ett diuretikum, eller en urindrivande tablett. Diuretika kan hjälpa vid olika åkommor där kroppen håller fast för mycket vätska.

Vad är Diamox (Acetazolamid)?

Diamox (Acetazolamid) ingår i gruppen kolsyreanhydras hämmare: mediciner som sköter om att överflödig kroppsvätska avlägsnas. Vid användning av Diamox (Acetazolamid) avsöndrar njurarna mer salter. Då salt absorberar vatten, avförs härigenom den överflödiga mängden kroppsvätska via urinen. Diamox (Acetazolamid) är alltså ett diuretikum, eller en urindrivande tablett. Diuretika kan hjälpa vid olika åkommor där kroppen håller fast för mycket vätska.

För vad används det?

Diamox (Acetazolamid) föreskrivs av läkare vid höjdsjuka. Höjdsjuka uppstår om du (för) snabbt beger dig till en höjd på 2500 meter eller mer. Syreprocenten minskar ju högre du stiger, kroppen reagerar på minskningen av syreprocenten med olika symptom:

  • andfåddhet
  • huvudvärk
  • trötthet
  • dålig aptit
  • yrsel
  • ödem (vätskeansamling)

Diamox (Acetazolamid) kan främja acklimatiseringen och minska besvären av höjdsjuka. Acetazolamid kan också användas vid andra åkommor, bl.a. vid sömnapné, epilepsi och ödem.

Användning och dosering Diamox (Acetazolamid)

Tabletterna Acetazolamid måste sväljas med hjälp av lite vätska. Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den allmänna rekommenderade doseringen vid höjdsjuka som följer:

  • Börja inta tabletterna, en dag före vistelsen på stor höjd.

Läkaren talar om hur länge du ska inta denna medicin. Om Diamox (Acetazolamid) används vid en annan åkomma än höjdsjuka, avgör läkaren den rätta doseringen.

Biverkningar

Vid användningen av Diamox (Acetazolamid) kan biverkningar uppträda. Biverkningar som har uppgetts för detta läkemedel är bl.a.:

  • Frekvent urinering: Diamox (Acetazolamid) är en urindrivande tablett som gör att du oftare måste besöka toaletten
  • Törst: se till att du dricker tillräckligt mycket för att undvika uttorkning
  • Mag-tarmbesvär (illamående, kräkning, diarré): inta Acetazolamid med lite mat om du har besvär av detta.

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista med eventuella kontra-indikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/alkohol/bilkörning

Använd inte Diamox (Acetazolamid) under graviditet och uteslutande efter samråd med läkaren om du ammar. Diamox (Acetazolamid) kan påverka din synförmåga och reaktionsförmåga. Det är för det mesta av övergående natur. Delta inte i trafiken om du får besvär av närsynthet, yrsel eller dåsighet. Alkohol kan förstärka biverkningarna av Diamox (Acetazolamid). Ta hänsyn till detta och drick inte alls eller begränsa din konsumtion av alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen