Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Divisun

Divisun 800 innehåller D3-vitamin, ett ämne som bland annat är viktigt för kalciumupptaget ur föda. På så vis bidrar D3-vitamin till benstyrkan. Divisun 800 är receptbelagt och kan beställas över internet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad är Divisun?

Divisun 800 innehåller D3-vitamin, ett ämne som bland annat är viktigt för kalciumupptaget ur föda. På så vis bidrar D3-vitamin till benstyrkan. Divisun 800 är receptbelagt och kan beställas över internet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar bland annat Divisun för att förebygga eller behandla osteoporos (benskörhet). D3-vitamin sköter bland annat benvävnadens kalciumupptag. Kroppen kan under påverkan av solljus själv producera D-vitamin och även ta upp en mindre dos ur föda. Människor som sällan vistas utomhus kan utveckla D-vitaminbrist, vilket medför att kroppen inte producerar tillräckligt med kalk. Då blir benen skörare. Denna urkalkningsprocess kallas osteoporos.

Benskörhet innebär ökad risk för benbrott och att ryggkotorna säckar ihop. Sistnämnda går hand-i-hand med besvär såsom ryggvärk, muskelvärk, ändrad kroppshållning och att man krymper på längden. Osteoporos är vanligare bland åldringar: benen bryts ner mer vid högre ålder. Dessutom kommer åldringar som har svårt att gå mer sällan utomhus.

Divisun fyller på D-vitaminmängden så att benen får lättare att ta upp kalcium. Detta förbättrar bentätheten.

Hur tas Divisun?

Divisun 800-tabletterna kan tas med eller utan föda. Svälj tabletten hel, delad eller smulad med lite vätska. Den som glömt ta en dos kan ändå ta den ifall det inte snart är tid för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en utebliven. Läkare vet hur länge man behöver ta Divisun.

Dosering

Divisun kan köpas på internet från de anknutna apoteken. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen av Divisun 800:

  • Vuxna och barn på över 12 år: 1 tablett om dan.

Följ den ordinerade doseringen. Divisun är olämpligt för barn på under 12 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland orsakar mediciner biverkningar. Divisun kan bland annat medföra följande biverkningar:

  • Höjd kalciummängd i blod och/eller urin;
  • Klåda, hudutslag, varbölder (sällsynt).

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Divisun 800 lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot D3-vitamin eller annat av tablettens hjälpämnen;
  • Ökad kalcium- eller D-vitaminmängd i blodet;
  • Njursten.

Den som lider av nedsatt njurfunktion, är känslig för njursten, lider av sarkoidos eller tar mediciner eller kosttillskott som innehåller D-vitamin bör rådfråga läkare innan den börjar ta Divisun.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör endast ta Divisun om läkare ordinerat detta. D3-vitaminöverskott är inte bra för (det ofödda) barnet. D3-vitamin utsöndras i modersmjölken.

Divisun påverkar inte trafiklämpligheten.

Divisun har ingen växelverkan med alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen