Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Ebastin

Ebastin tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer, vilka behandlar symptom på en allergisk reaktion. Däremot eliminerar det inte orsaken till överkänsligheten. Ebastin förskrivs av läkare för behandling av symtom på säsongs- och icke-säsongsrelaterad allergisk rinit, med eller utan allergisk konjunktivit. Allergisk rinit är en inflammation i nässlemhinnan, som orsakas av överkänslighet mot vissa ämnen (allergener) och uppstår med bland annat hösnuva. Ebastin används även till att behandla urticaria (nässelfeber).

Vad är Ebastin och hur används det?

Ebastin tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer, vilka behandlar symptom på en allergisk reaktion. Däremot eliminerar det inte orsaken till överkänsligheten. Ebastin förskrivs av läkare för behandling av symtom på säsongs- och icke-säsongsrelaterad allergisk rinit, med eller utan allergisk konjunktivit.

Allergisk rinit är en inflammation i nässlemhinnan, som orsakas av överkänslighet mot vissa ämnen (allergener) och uppstår med bland annat hösnuva.

Ebastin används även till att behandla urticaria (nässelfeber).

Hur tar man Ebastin

Ebastin kan tas till mat och dryck.

Dosering

Följ alltid läkarens eller apotekarens anvisningar.

Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, så kan den missade dosen skippas. Ta inte en dubbel dos av läkemedlet för att kompensera för den missade dosen.

Om du överdoserar med Ebastin, ska du söka akut läkarvård, eller kontakta din läkare.

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Ebastin orsaka biverkningar. Dessa inkluderar:

  • Magsmärtor

  • Torr mun

  • Dåsighet

  • Huvudvärk

  • Matsmältningsproblem

  • Illamående

  • Näsblödning

  • Svaghet

När är det inte säkert att ta Ebastin?

Ebastin ska inte tas om du är allergisk mot något av ämnena i detta läkemedel. En fullständig förteckning över dessa finns i förpackningens häfte. Det kan även vara olämpligt om du lider av svår leversvikt, i sådant fall ska den dagliga dosen inte överstiga 10 mg.

Ebastin är känt för att interagera med en särskild grupp antifungala läkemedel (imidazol), såsom t.ex. ketokonazol eller itrakonazol, eller med en särskild antibiotikagrupp (makrolida antibiotika), såsom erytromycin, eller agenser för tuberkulos, t.ex. rifampicin, så sök läkarråd innan du tar något av dessa läkemedel.

Ebastins verkan och säkerhet hos barn under 12 år har inte fastställts. Tala med din läkare, apotekare, eller sköterska innan du tar det här läkemedlet och lämna fullständiga upplysningar om alla läkemedel som du tar, inklusive receptfria och örtmediciner. Du avråds från att ta flera mediciner samtidigt utan att först diskutera detta med din läkare.

Graviditet/Amning/Körförmåga/Alkohol

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid, eller planerar att bli gravid, eller om du ammar, tala med din läkare eller apotekare innan du tar detta läkemedel.

Det finns inte tillräckligt med uppgifter om användning av Ebastin under graviditet för att kunna avgöra om det kan vara skadligt. Använd det under graviditet endast efter samråd med din läkare.

Det är okänt om Ebastin utsöndras i bröstmjölken under amning, så det är inte rådligt att amma när man tar Ebastin.

Ebastin påverkar med all sannolikhet inte förmågan att köra bil eller använda maskiner. Däremot kan du emellanåt känna dig dåsig och yr. Om dessa symptom inträffar kan det ha en negativ inverkan på förmågan att köra eller använda maskiner.

Ebastin innehåller laktos. Om din läkare har informerat dig att du är intolerant mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar läkemedlet.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen