Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Eklira Genuair

Eklira Genuair är en luftvägsutvidgare. Det verksamma ämnet i detta läkemedel är aclidinium, ett medel som gör att luftvägarna slappnar av så att det går lättare att andas och hosta och andnöd minskar. Om du vill göra en förfrågan på Eklira Genuair, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Eklira Genuair?

Eklira Genuair är en luftvägsutvidgare. Det verksamma ämnet i detta läkemedel är aclidinium, ett medel som gör att luftvägarna slappnar av så att det går lättare att andas och hosta och andnöd minskar.

Om du vill göra en förfrågan på Eklira Genuair, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Detta läkemedel används vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Vid denna åkomma är luftvägarna permanent skadade. Symptom som förekommer vid KOL är bland annat andnöd, andfåddhet och hosta. Eklira Genuair ser till att luftvägarna vidgas något. Detta minskar besvären. Medicinen verkar i 12 timmar.

Hur används Eklira Genuair?

Eklira Genuair är en inhaleringsmedicin. Du andas in medicinen med hjälp av inhalatorn. Den innehåller 30 till 60 enhetsdoser. Följ följande steg vid inhalering:

 • Avlägsna inhalatorns skyddslocket;
 • Tryck in den gröna knappen en gång. Härigenom frigörs en dos puder;
 • Andas ut helt (bort från inhalatorn!) och slut läpparna runt munstycket;
 • Inhalera kraftigt och djupt genom inhalatorn. Härigenom kommer pudret direkt in i luftvägarna;
 • Håll andan och räkna till, så att medicinen hinner verka. Andas sedan ut sakta;
 • Sätt sedan tillbaka skyddslocket på munstycket igen;
 • Skölj munnen med lite vatten för att avlägsna puderrester. Drick därefter lite vatten.

I bipacksedeln står utförlig information om hur du ska använda inhalatorn.

Dosering

Såvida läkaren inte ordinerar annorlunda, är den vanliga doseringen:

 • Vuxna: 1 inhalation två gånger om dagen (morgon och kväll).

Detta läkemedel är inte lämpligt för barn under 18 år. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Även om de flesta människor tål detta läkemedel, kan det uppstå biverkningar vid användning av detta läkemedel, såsom:

 • Huvudvärk;
 • Näsbihåleinflammation;
 • Förkylning;
 • Hosta;
 • Diare;
 • Torr mun;
 • Illamående;
 • Yrsel.

Rådgör med läkaren om du får besvär av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln hittar du en utförlig översikt av eventuelle biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Eklira Genuair är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna inhalationsmedicin om du:

 • Är överkänslig för aclidinium eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Är överkänslig för atropin eller andra luftutvidgande mediciner som är baserade på dessa mediciner .

Var extra försiktig med detta läkemedel om du har hälsoproblem såsom astma, glaukom, prostatabesvär eller en hjärtsjukdom. I bipacksedeln kan du läsa mer om detta. Meddela läkaren vilka mediciner du använder eller om du har andra hälsobesvär. Läkaren vet om du kan använda Eklira Genuair.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Eklira Genuair om du är gravid eller ammar, såvida läkaren inte ordinerar annat. Detta läkemedel kan ibland ge yrsel. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta och inte kan reagera snabbt. Det gäller inga varningar angående alkoholbruk.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen