Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Flutikason

Flutikason är ett binjurebarkhormon, ett inflammationshämmande ämne. Inflammationsreaktioner kan även uppstå i nässlemhinnan. Det hänger ihop med besvär såsom rinnande näsa, täppt näsa och nysningar. Flutikason nässpray hämmar uppkomsten av dessa inflammationsreaktioner. Dessutom gör sprayen nässlemhinnan mindre känsliga för retningar. Därför minskar näsbesvären eller förebyggs de.

Flutikason är en inflammationshämmande nässpray. Det verksamma ämnet flutikason tillhör kortikosteroiderna, eller binjurebarkhormonerna. Nässprayen minskar kroniska näsbesvär till följd av en allergi. Detta läkemedel kan även användas av barn.

Vad är Flutikason näspray?

Flutikason är ett binjurebarkhormon, ett inflammationshämmande ämne. Inflammationsreaktioner kan även uppstå i nässlemhinnan. Det hänger ihop med besvär såsom rinnande näsa, täppt näsa och nysningar. Flutikason nässpray hämmar uppkomsten av dessa inflammationsreaktioner. Dessutom gör sprayen nässlemhinnan mindre känsliga för retningar. Därför minskar näsbesvären eller förebyggs de.

När används Flutikason nässpray?

Läkare skriver ut Flutikason nässpray om nässlemhinnan är långvarigt (kroniskt) inflammerad eller om besvären kommer tillbaka hela tiden. Det kan eventuellt hända vid följande åkommor:

 • Allergiska näsbesvär (allergisk rinit). Vid denna åkomma är nässlemhinnan inflammerad till följd av en allergisk reaktion. Besvären kan till exempel uppstå vid överkänslighet mot husdamskvalster, avflagningar från husdjur eller pollen från gräs eller träd (hösnuva). Symptomen på ett allergiskt näsbesvär är bland annat rinnande näsa, täppt näsa, klåda i näsan nysningar och tårande/kliande ögon.
 • Icke-allergiska besvär (vasomotorisk rinit). Vid icke-allergiska näsbesvär orsakas besvären av en överdriven reaktion på en normal retning, såsom kall luft, rök eller parfym. Även vissa mediciner, näspolyper eller en onormal position av nässkiljeväggen kan förorsaka icke-allergiska näsbesvär.

Hur används Flutikason nässpray?

Använd detta läkemedel alltid enligt läkarens anvisningar. De allmänna riktlinjerna för användning av Flutikason nässpray är:

 • Använd nässprayen vid samma tider varje dag, helst på morgonen.
 • Om du ska spraya flera gånger per dag, fördela då sprayningarna så bra som möjligt, till exempel på morgonen och på kvällen.
 • Har du glömt att använda nässprayen? Då kan du ändå spraya, såvida det nästan inte är dags för nästa dos.
 • Det kan dröja några dagar till veckor innan effekten märks. Fortsätt ändå att regelbundet använda medicinen.

Anvisningar för nässprayningarna:

 • Skaka flaskan kraftigt innan varje användning och ta av skyddslocket på flaskan.
 • Om sprayflaskan inte har använts på en tid eller om den används för första gången ska du först spraya läkemedlet ut i luften ett par gånger för att få en jämn stråle.
 • Snyt näsan innan du ska använda nässprayen.
 • Böj huvudet en aning framåt för in spetsen av sprayflaskan i näsborren.
 • Rikta nässtycket på yttersta sidan av näsan, alltså inte i riktning mot nässkiljeväggen.
 • Täpp till den andra näsborren med den hand som är fri.
 • Andas in genom näsan medan du trycker in doseingspumpen på flaskan. Andas sedan ut genom munnen.
 • Spraya eventuellt en andra gång om det ordinerats.
 • Spray nu på samma sätt i andra näsborren.
 • Sätt tillbaka skyddslocket på flaskan efter användning.
 • Rengör nässtycket en gång per vecka enligt anvisningarna i bipacksedeln.

Du kan läsa mer om Flutikason nässpray i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

En sprayning av Flutikason nässpray innehåller 50 mikrogram flutikasonpropionat. Läkaren vet hur många sprayningar du ska ta och hur länge du ska fortsätta använda detta läkemedel. De allmänna riktlinjerna för dosering av Flutikason nässpray är:

 • Vuxna och barn från 12 år: 2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen. Läkaren kan eventuellt öka doseringen till maximalt 2 sprayningar i varje näsborre 2 gånger dagligen;
 • Barn från 4 till 12 år: 1 sprayning i varje näsborre 1 gång dagligen. Läkaren kan eventuellt öka doseringen till maximalt 1 sprayning i varje näsborre 2 gånger dagligen.

Flutikason nässpray är inte lämpad för barn yngre än 4 år. I bipacksedeln hittar du mer information om doseringen eller fråga vid tvivel en läkare eller apotekare.

Vilka är biverkningarna av Flutikcason nässpray?

Om du behandlas med detta läkemedel kan du ibland få besvär av biverkningar, bland annat:

 • Näsblod;
 • Förnimmelse av dålig smak eller lukt;
 • En brännande känsla i halsen och/eller näsan, såsom klåda, en brännande känsla eller en torr känsla;
 • Huvudvärk;
 • Vid långvarig användning av kortikosteroider (binjurebarkhormoner) kan det uppstå växtfördröjning hos barn;
 • Vid långvarig användning och när vätskan kommer i ögat, ökar risken för en ögonsjukdom (starr) eller kan en bestående ögonsjukdom (glaukom, starr) förvärras. Rådfråga en läkare om synen försämras. Förebygg att vätskan kommer i ögat. Stäng ögonen när du sprayar.

I bi packsedeln finns en fullständig översikt över alla eventuella biverkningar. Rådgör med en läkare om du har besvär av ihållande biverkningar eller om det gäller allvarliga biverkningar.

När får du inte använda Flutikason nässpray?

Detta läkemedel är inte lämpat för alla. Använd nässprayen till exempel inte om du:

 • Är överkänslig mot flutikason eller för ett av hjälpämnena i sprayen.

I vissa fall måste du vara extra försiktig med användning av detta läkemedel, till exempel om du:

 • Använder detta läkemedel långvarigt och i höga doser. Risken för biverkningar är då större;
 • Använder andra läkemedel som innehåller binjurbarkhormoner (kortikosteroider), till exempel i tablettform.

Är gravid eller ammar? Rådgör då med en läkare om du vill börja använda Flutikason nässpray.

Ytterligare information om denna och andra varningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om en av dessa situationer gäller för dig.

Kan Flutikason nässpray användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel påverkar varandras verkan om du använder dem samtidigt. Det kallar vi växelverkan. Flutikason nässpray har en växelverkan med bland annat följande läkemedel:

 • Vissa antimögelmediciner, såsom itrakonazol och ketokonazol;
 • Vissa virushämmare, såsom ritonavir.

En fullständig översikt över alla mediciner som har en växelverkan med Flutikason nässpray hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du använder ett av dessa läkemedel,

Var kan jag köpa Flutikason nässpray?

Flutikason nässpray är endast tillgänglig på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Flutikason nässpray utan recept?

Flutikason nässpray är ett receptbelagt läkemedel. Du kan endast beställa detta läkemedel om du har ett recept från en läkare.

Källor

Nederländska föreningen för farmaci. (2020, 9 januari). Flutikason i näsan. Apotheek.nl. Rådfrågat den 17 juni 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/fluticason-in-de-neus#!

KNO-föreningen [Hals. näs- och öronläkare]. (utan datum). Allergi. Rådfrågat den 17 juni 2020, från https://www.kno.nl/patienten-informatie/neus/allergie/

Teva BV. (mars 2018). Bipacksedel Flutikasonpropionat Teva 50 mikrogram, nässpray. Rådfrågat den 17 juni 2020, från https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h33656.pdf

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Flutikasonpropionat (vid allergisk rinit). FarmakoterapeutiskKompass. Rådfrågat den 17 juni 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/fluticasonpropionaat__bij_allergische_rinitis_#samenstelling

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen