Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Gabapentin

Gabapentin är ett receptbelagt läkemedel, som bl.a. används till att lindra nervsmärtor. Det säljs under olika varumärken, inklusive Neurontin, och är ett av det mest förskrivna läkemedlen för att behandla neuropatisk smärta.

Vad är Gabapentin?

Gabapentin är ett receptbelagt läkemedel, som bl.a. används till att lindra nervsmärtor. Det säljs under olika varumärken, inklusive Neurontin, och är ett av det mest förskrivna läkemedlen för att behandla neuropatisk smärta.

Vad används Gabapentin till att behandla?

Gabapentin är ett antikonvulsivt, eller antiepileptiskt läkemedel, som används till att behandla neuropatiska sjukdomar, såsom smärta i samband med bältros och herpes, så kallad postherpetisk neuralgi (PHN). Det kan även förskrivas för att behandla smärta som orsakas av diabeteskomplikationer. Nervsmärta, eller neuropati, skiljer sig från muskel- eller ledvärk, och receptfria smärtstillande medel har ofta ingen lindrande verkan.

Hur tar man Gabapentin?

Följ alltid din läkares anvisningar, eftersom Gabapentin är ett receptbelagt läkemedel. Gabapentin kan tas med eller utan mat. Om du endast behöver ta en halv tablett, bryt den på mitten och ta den andra halvan när det är tid för nästa dos, eftersom en tablett som brutits måste tas så snart som möjligt, eller kastas om den inte tagits inom några dagar. Tabletten ska sväljas med ett glas vatten, inte tuggas eller lösas upp.
Undvik att ta antacider mot matsmältningsbesvär två timmar före eller efter att du tar Gabapentin, eftersom de kan minska läkemedlets verkningseffekt.

Dosering

Dosstyrkan varierar beroende på hur svåra smärtorna är, samt ditt specifika tillstånd.
Ta Gabapentin enligt ordinationen, tills din läkare säger att du ska sluta. En typisk dos är 600 mg tre gånger om dagen. Det är viktigt att inte missa en dos, eftersom det kan göra Gabapentin mindre effektivt.

Har Gabapentin några biverkningar?

Vanliga biverkningar av Gabapentin inkluderar:

  • Yrsel
  • Apati
  • Dåsighet
  • Vätskeretention i händer och fötter
  • Fumlighet
  • Ofrivilliga ögonrörelser

Om du upplever några tecken på en allergisk reaktion (andningsproblem, svullen mun eller tunga, nässelutslag, klåda, flåsningar) sluta omedelbar ta Gabapentin och sök akut läkarvård.

Det finna många andra ovanliga biverkningar. Läs informationen i förpackningens häfte för en fullständig lista.

När är det inte säkert att ta Gabapentin?

Gabapentin är klassad som ett säkert läkemedel. Emellertid kan det interagera med vissa andra läkemedel, såsom hydrokodon, vilket leder till svåra biverkningar. Ge alltid din läkare fullständig information om din medicinska historia, samt lämna uppgifter om vilka läkemedel du tar för närvarande, så att läkaren kan avgöra om det är säkert för dig att ta Gabapentin.

Graviditet/Amning/Alkohol/Bilkörning

Be din läkare om råd ifall du är gravid eller om du ammar, eftersom Gabapentins säkerhet under dessa omständigheter inte har fastställts. Din läkare kan avgöra om fördelarna med Gabapentin är större än de eventuella riskerna.
Undvik alkohol, eftersom det kan orsaka en obehaglig reaktion.
Kör inte bil, eller använd tunga maskiner, om du upplever ovanlig dåsighet som en biverkning av Gabapentin.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen