Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Itrakonazol (Itraconazol)

 • Läkemedel mot svampinfektioner
 • Finns som kapsel och oral lösning
 • Ska inte användas i samband med graviditet/amning

Om Itrakonazol

Itrakonazol dödar vissa svampar och jästsvampar. Läkemedlet kan tas i form av kapslar eller oral lösning.

Itrakonazol i kapselform föreskrivs av läkare för behandling av:

 • Svampinfektioner i slidan (candidainfektion)
 • Svampinfektioner i hud och naglar
 • Svampinfektioner i inre organ
 • Svampinfektioner i munnen

Itrakonazol som oral lösning används vid följande tillstånd:

 • Svampinfektioner i munnen, halsen eller matstrupen
 • Om kapslarna är svåra att svälja

Användning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Allmänna riktlinjer för användning av Itrakonazol är:

Itrakonazol i kapselform:

 • Ta kapslarna under eller efter måltid.
 • Kapslarna får inte tuggas, utan ska sväljas hela tillsammans med vatten eller någon annan vätska.
 • Den aktiva substansen kan inte tas upp som den ska i kroppen om du har otillräckligt med magsyra (vilket t.ex. kan orsakas av att du tar vissa läkemedel eller har en viss sjukdom). I så fall ska kapslarna tas tillsammans med någon vätska med lågt pH, som t.ex. drycker som innehåller kolsyra (läsk/coca cola). Om du även tar läkemedel mot halsbränna ska du först ta Itrakonazol och sedan vänta i minst 2 timmar innan du tar läkemedlet mot halsbränna.

Itrakonazol som oral lösning:

 • Ta detta läkemedel minst en timme innan du ska äta eller dricka något.
 • Låt lösningen fylla hela munhålan och låt den verka i ungefär 20 sekunder innan du sväljer läkemedlet. Skölj inte munnen med vatten eller någon annan vätska efter det att du tagit Itrakonazol som oral lösning. Vänta i minst en timme efter doseringstillfället innan du äter eller dricker något. Läkemedlet har då tid att verka och får störst möjliga effekt på slemhinnorna i munnen, halsen och matstrupen.

Dosering

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos vid behandling med Itrakonazol till vuxna är:

Itrakonazol kapslar (100 mg):

Vid svampinfektioner i slidan och/eller i huden runt slidan

Mot dessa tillstånd finns två behandlingsvarianter:

 • 1-dagskur: först tas 2 kapslar och 10-12 timmar senare tas ytterligare 2 kapslar
 • 3-dagarskur: 2 kapslar en gång dagligen under en period av 3 dagar

Vid jästsvampinfektioner i munnen

 • 1 kapsel en gång dagligen under en period av 2 veckor

Vid svampinfektioner i huden

Behandlingen beror på vilket område som är infekterat och vilken sorts svamp det gäller:

 • 1 kapsel en gång dagligen under en period av 2-4 veckor

eller

 • 2 kapslar en gång dagligen under en period av 1 vecka

Effekten sitter i efter det att kuren avslutats. Bäst resultat brukar visa sig mellan 2 och 4 veckor efter avslutad behandling. Detta beror på att huden måste hinna återställa sig efter det att läkemedlet dödat svamporganismerna.

Vid svampinfektioner i naglarna

Mot detta finns två behandlingsvarianter:

 • Kur med 3 pulsar: 1 puls innebär följande: du tar 2 kapslar två gånger dagligen (2 på morgonen och 2 på kvällen) under en period av 1 vecka. Sedan följer 3 veckor när du inte tar Itrakonazol. Denna cykel upprepas sedan med ytterligare 2 pulsar.
 • Kontinuerlig behandling: 2 kapslar en gång dagligen under en period av 3 månader.

Vid svampinfektioner i naglarna sitter effekten i efter det att kuren avslutats. Bäst resultat brukar visa sig mellan 6 och 9 månader efter avslutad kur. Detta beror på att det tar tid för nageln att helt växa ut efter det att läkemedlet har dödat svamporganismerna.

Vid svampinfektioner i inre organ

 • Doseringen beror på vilket organ som är infekterat och vilken sorts svamp det gäller. Doseringen kan variera från 1 kapsel en gång dagligen till 2 kapslar tre gånger dagligen. Behandlingen pågår i ett antal månader.

Itrakonazol oral lösning (10 mg/ml)

Vid jästsvampinfektioner i munnen, halsen eller matstrupen

 • Rekommenderad dos är 2 mått (20 ml) dagligen under en period av en vecka. Dagsdosen kan tas på en gång eller fördelas på två doser.

Om infektionen inte är över efter en veckas behandling kan din läkare förlänga behandlingsperioden i ännu en vecka.

För behandling av jästsvampinfektioner i munnen, halsen eller matstrupen som inte har gått över efter behandling med ett annat svampdödande medel gäller andra riktlinjer för dosering (se bipacksedeln). Andra riktlinjer gäller också för dosering vad gäller förebyggande behandling med Itrakonazol mot svampinfektioner i munnen, halsen eller matstrupen (se bipacksedeln).

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller alkohol eller bilkörning i samband med behandling med Itrakonazol.

För stor eller för liten mängd läkemedel/sluta ta Itrakonazol

Tala med läkare om du har fått i dig för stor mängd Itrakonazol.

Om du har glömt ta en dos Itrakonazol ska du ta dosen så fort du kan, utom om det nästan är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta Itrakonazol utan att först rådgöra med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Itrakonazol är inte lämpligt för var och en. Ta inte detta läkemedel i följande situationer:i

 • Om du är allergisk mot itrakonazol eller något annat innehållsämne som ingår i detta läkemedel som kapsel eller oral lösning (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du är eller kan tänkas vara gravid eller planerar att skaffa barn (se rubriken ”Graviditet och amning”)
 • Om du tar vissa andra läkemedel (se bipacksedeln)

Varningar och försiktighet

Vissa varningar gäller vad gäller användning av Itrakonazol, t.ex. i följande situationer:

 • Om du har hjärtbesvär
 • Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion
 • Om du är allergisk mot något annat läkemedel mot svampinfektioner

I bipacksedeln hittar du mer information om detta.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Andra läkemedel och Itrakonazol

Itrakonazol interagerar med ett antal andra läkemedel. En översikt över dessa läkemedel finns i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du tar något av de läkemedel som nämns.

Vissa läkemedel får absolut INTE kombineras med Itrakonazol, bl.a:

 • Terfenadin, astemizol och mizolastin (antihistaminer)
 • Bepridil (för behandling av angina pectoris)
 • Nisoldipin (mot högt blodtryck)
 • Cisaprid (mot magbesvär)
 • Midazolam (för oralt bruk) och triazolam (lugnande medel/sömnmedel)
 • Lovastatin, simvastatin och atorvastatin (mot högt kolesterolvärde)
 • Pimozid och sertindol (påverkar tankar, känslor och/eller beteende)
 • Levacetylmetadol (mot narkotikaberoende)
 • Dihydroergotamin, ergotamin och eletriptan (mot migrän)
 • Ergometrin (ergonovin) och metylergometrin (metylergonovin) (efter förlossning)
 • Kinidin och dofetilid (mot oregelbundna hjärtslag)

Mer information om ovanstående hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Itrakonazol orsaka biverkningar. Detta läkemedel kan bl.a. ge följande biverkningar:

 • Huvudvärk
 • Gastrointestinala besvär
 • Leverbesvär
 • Hudutslag

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar. Tala med läkare om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Itrakonazol kapsel:

• Varje kapsel innehåller 100 mg itrakonazol.

• Övriga innehållsämnen är: sackaros, majsstärkelse, hypromellos (E 464), makrogol, gelatin (E 485), titandioxid (E 171), indigotin (E 132) och erytrosin (E 127).

Itrakonazol oral lösning:

• Den aktiva substansen är itrakonazol (10 mg itrakonazol/ml).

• Övriga innehållsämnen är: hydroxipropyl-ß-cyclodextrin, sorbitol (E 420), propylenglykol (E 490), saltsyra, smakämnen (körsbär och kola), natriumsackarin, natriumhydroxid och vatten.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 09-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen