Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Klaritromycin

Klaritromycin är ett antibiotika. Dess aktiva ämne klaritromycin tillhör gruppen makrolidantibiotika; mediciner som hämmar vissa sorters bakteriers tillväxt, varigenom bakterieinfektioner botas. Medicinen är receptbelagd.

Vad är Klaritromycin?

Klaritromycin är ett antibiotika. Dess aktiva ämne klaritromycin tillhör gruppen makrolidantibiotika; mediciner som hämmar vissa sorters bakteriers tillväxt, varigenom bakterieinfektioner botas. Medicinen är receptbelagd.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Klaritromycin vid olika sorters bakterieinfektioner, exempelvis:

 • Lunginflammation, halsfluss, bihåleinflammation, öroninflammation och andra luftvägsinfektioner;
 • Hudinfektioner och mjukdelsinfektioner;
 • Mag- eller tarmsår;
 • Vissa könssjukdomar, såsom gonorré.

Klaritromycin tas upp i blodet och når därigenom de flesta vävnader och organ. Det aktiva ämnet dödar bakterierna som orsakar infektionen, så att besvären snabbt avtar och infektionen botas.

Hur använder du Klaritromycin?

Svälj Klaritromycintabletten otuggad med ett glas vatten. Detta läkemedel kan tas med eller utan föda. Fullfölj alltid ordinerad antibiotikakur även om du mår bättre i förtid. Slutar du ta Klaritromycin i förväg dödas inte alla bakterier, varvid infektionen kan återuppträda. Beroende på vilka besvär som behandlas varar en kur mellan 6 till 14 dar.

Dosering

Läkaren avgör hur mycket Klaritromycin du behöver ta, samt hur ofta och länge. De gängse doseringsriktlinjerna för denna medicin är följande:

 • Vuxna och barn på över 12 år: 1 till 2 tabletter på 250 mg två gånger om dan.

Avvik inte från ordinerad dosering, och fullfölj hela kuren. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fastän mycket få drabbas kan biverkningar uppstå under behandling med Klaritromycin. De biverkningar som kan förekomma är blandandra:

 • Bukbesvär (främst hos barn);
 • Smakförändring eller avsmak i munnen;
 • Sömnlöshet;
 • Huvudvärk;
 • Svampinfektion i mun eller vagina.

Rådfråga läkaren ifall du drabbas av svåra biverkningar. I bipacksedeln finns en fullständig förteckning över möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Klaritromycin är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot Klaritromycin, andra makrolidantibiotikamediciner eller nåt förekommande hjälpämne;
 • Lider (eller har lidit) av vissa hjärtrytmstörningar;
 • Lider av svåra lever- och njurproblem;
 • Har för låg kaliumhalt i blodet.

Rådfråga läkare om du kan ta denna medicin ifall du lider av andra hälsoproblem. Klaritromycin har växelverkan med andra mediciner - läkaren känner till vilka läkemedel som inte kan kombineras med Klaritromycin. Ange vilka mediciner du tar under internetkonsultationen. Bipacksedeln innehåller vidare information om kontraindikationer och växelverkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Klaritromycin om du är gravid eller ammar endast om detta rekommenderats av läkaren. Denna medicin har inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen