Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Lidokain (Lidocaine)

Lidokain är ett bedövningsmedel som förhindrar eller förminskar smärtsignalerna till hjärnan. Denna medicin ges oftast som en salva att gnidas in i huden. För att kunna köpa Lidokain behövs läkarrecept.

Vad är Lidokain (Lidocaine)?

Lidokain är ett bedövningsmedel som förhindrar eller förminskar smärtsignalerna till hjärnan. Denna medicin ges oftast som en salva att gnidas in i huden. För att kunna köpa Lidokain behövs läkarrecept.

Vad tas medicinen mot?

Lidokainsalva tas för att bedöva huden tillfälligt. Detta lindrar bland annat när man har ont till följd av sår, hemorrojder, anussprickor, insektsbett eller nervvärk. Dessutom kan Lidokainsalva tas vid för tidig utlösning (att komma i förtid). Lidokain gör så att penis hud och ollon blir mindre känsliga för retningar, vilket gör att sädestömningen fördröjs.

Hur tas Lidokain (Lidocaine)?

För att lindra smärtan och/eller klådan använder du en liten mängd Lidokainsalva där det gör ont. Lider du av hemorrojder bör du applicera salvan efter avföringstömning. Lider du av anussprickor bör du dock applicera salvan före avföringstömning. Vid för tidig ejakulation gnider du strax före könsumgänget in penis hud och ollon med salvan. Ta en mycket liten mängd salva för att undvika att penis blir alltför okänslig. Ger doseringen inte önskad effekt kan du vid följande tillfälle öka eller minska salvemängden. Applicera inte Lidokainsalva på skadad hud, och undvik att få det i ögonen. Tvätta händerna noggrant efter att salvan gnidits in.

Dosering

Den ordinerade Lidokaindoseringen är:

  • Vuxna och barn: gnid in 1 till 2 ml salva (motsvaras av runt 2 till 4 cm salva ur tuben) i huden vid smärta eller klåda.
  • Vuxna, vid för tidig ejakulation: gnid strax före könsumgänge in en låg mängd salva, till en ärtas storlek, i penis hud och ollon. Mängden kan justeras efter behov.

Applicera inte över 5 gram Lidokainsalva per gång ifall läkare inte ordinerat detta. Läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Oftast tas Lidokain problemfritt. Vid enstaka tillfällen kan hudirritation uppstå på den yta där salvan gnidits in. Detta märks genom att en hudrodnad uppstår och/eller att man drabbas av en brännande, stickande eller svidande känsla. Rådfråga läkare ifall du drabbas hårt av biverkningar. Läs mer om Lidokains eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Lidokain är inte lämpat för alla. Använd inte denna salva om du är överkänslig mot lidokain eller annat förekommande hjälpämne. Denna produkt kan hamna i växelverkan med andra mediciner - ange därför alltid vilka andra mediciner du tar under konsultationen. Läs mer om kontraindikationer och växelverkningar i bipacksedeln.

Graviditet / Trafiklämplighet / alkohol

Använd Lidokainsalva om du är gravid eller ammar endast om det ordinerats av läkare. Detta läkemedel har inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 24-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen