Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Lomudal

​​Lomudal innehåller kromoglikat, ett medel som undertrycker allergiska reaktioner i kroppen. Läkemedlet verkar som en histaminfrisättningshämmare. Därför förebygger det olika besvär till följd av en allergi eller överkänslighet mot vissa ämnen. Lomudal finns att tillgå som kapslar för att intas. Det finns även Lomudal ögondroppar och en Lomudal inhaleringsmedicin.​

​​Lomudal är en antiallergimedicin. Den finns att tillgå som inhaleringsmedicin, som ögondroppar och som kapslar för att intas. Det verksamma ämnet kromoglicinsyra (kromoglikat) bromsar uppkomsten av allergiska reaktioner i kroppen.​

Vad är ​Lomudal​?

​​Lomudal innehåller kromoglikat, ett medel som undertrycker allergiska reaktioner i kroppen. Läkemedlet verkar som en histaminfrisättningshämmare. Därför förebygger det olika besvär till följd av en allergi eller överkänslighet mot vissa ämnen. Lomudal finns att tillgå som kapslar för att intas. Det finns även Lomudal ögondroppar och en Lomudal inhaleringsmedicin.​

När används ​Lomudal​?

​​Läkarna skriver ut Lomudal mot olika åkommor som orsakas av en allergisk reaktion, såsom: ​

Astma

Hos astmapatienter förvrids plötsligt musklerna i luftvägarna. Det uppstår då akuta besvär som hosta, pipande andning och andnöd.

Ett astmaanfall lockas ofta fram genom att man andas in vissa ämnen som man är överkänslig mot, till exempel rök, pollen eller exkrementer från husdammkvalster. Men även inandning av kall luft eller att andas snabbare under kroppsövningar kan locka fram ett astmaanfall.

Lomudal-Forte inhaleringsvätska skyddar luftvägarna: det förebygger att musklerna i lungorna och luftstrupen dras samman. På så sätt uppstår det inte något astmaanfall så snabbt på lång sikt. Lomudal är inte ämnat som nödmedicin för att häva ett akut astmaanfall. För detta kan läkaren skriva ut andra mediciner som vidgar luftvägarna, till exempel salbutamol.

Allergiska ögonbesvär

Allergiska ögonbesvär kan man känna igen på symptom som röda, kliande, irriterande och/eller tårande ögon. Besvären uppstår genom överkänslighet mot vissa ämnen i luften, mestadels pollen (hösnuva) eller husdammkvalster

Lomudal ögondroppar minskar känsligheten för dessa ämnen i ögonslemhinnan. På så sätt avtar ögonbesvären.

Matallergi

Vid en matallergi, såsom laktosintolerans (överkänslighet mot komjölk) reagerar kroppen överkänsligt mot vissa näringsämnen. Därför kan det uppstå mag-tarmbesvär (illamående, magont, diarré, förstoppning), luftvägsbesvär (andnöd) och hudbesvär (eksem, nässelfeber) eller andra hudutslag med eller utan klåda.

Lomudal kapslar bromsar det ämne som frigör ämnet som uppväcker överkänslighetsreaktionerna (histamin). På sätt reagerar kroppen mindre häftigt om du trots allt kommer i kontakt med mjölk eller några andra näringsämnen som du är allergisk mot.

Lomudal verkar beskyddande mot allergibesvär. Läkemedlet är alltså inte menat för att upphäva akuta besvär. Det kan dröja ett tag innan effekten av detta läkemedel är optimal. Vanligtvis har man inte så snabbt besvär av en allergisk reaktion efter några veckor.

Hur används ​Lomudal​?

​​Använd detta läkemedel enligt förskrifterna från en läkare. De allmänna riktlinjerna för användningen av denna inhaleringsmedicin är:​

Lomudal-Forte inhaleringsmedel

 • ​​Använd inhaleringsmedicinen på regelbundna tider, fördelade över dagen.​
 • ​​Inhalera medicinen även om du inte har några besvär. Detta medel är ämnat som underhållsmedicin för att förebygga besvär.​
 • Har du glömt att inhallara en gång, använd då inhaleringsmedicinen ändå, om det nästan inte är dags för följande dos.
 • Vill du sluta med användningen av detta läkemedel, trappa då ner inhalationerna stegvis för att förebygga att astmaanfallen kommer tillbaka.
 • Det är viktigt att vätskan kommer ner rätt till lungorna. Det åstadkommer du genom att inhalera på rätt sätt. Använd en spacer om det går. Det är ett syntetiskt litet rör som du klickar på behållarens munstycke. Du kan då andas in medicinen lugnt. Använder du ingen spacer, följ då riktlinjerna för inhaleringen i bipacksedeln.

Lomudal ögondroppar

 • Använd ögondropparna varje dag så länge som du är i kontakt med de ämnen du är allergisk mot. Även om du inte har några besvär. Vid hösnuva använder du således dropparna hela säsongen.
 • Har du glömt en dos droppar? Ta dropparna ändå men vänta därefter minst en halvtimma innan du droppar ögonen med Lomudal igen.
 • Följ anvisningarna i bipacksedeln när du droppar i ögondropparna.
 • Ta ut mjuka kontaktlinser innan du använder dropparna 20 mg/ml. Konserveringsmedlet i vätskan kan göra att linserna bleknar. Vid ögondroppar utan konserveringsmedel (40 mg/ml i unit dos-ampuller) är det inte så.
 • Efter att flaskan öppnats är ögondropparna hållbara maximalt 4 veckor. Unit dos-ampullerna är ämnade för engångsanvändning. Släng bort ampullen direkt efter användning.

Lomudal kapslar

 • Svälj kapslarna hela. Du kan också öppna kapslarna och lösa upp innehållet i lite varmt vatten. Drick upp vätskan direkt.
 • Du kan ta dropparna under måltiden eller på tom mage.
 • Har du glömt en kapsel, hoppa då över denna och fortsätt med det vanliga schemat. Ta aldrig en dubbel dos för att ta igen den glömda kapseln.

Läs bipacksedeln före användning.

Vilka doseringar finns?

​​Läkaren bestämmer den rätta doseringen och hur länge du ska fortsätta ta medicinen. De allmänna riktlinjerna är: ​

Lomudal-Forte inhaleringsmedicin:

En sprejning Lomudal-Forte innehåller 5 mg dinatriumkromoglikat.

 • ​​Vuxna och barn, som startdos fyra gånger per dag 2 inhalationer. Läkaren kan, om så behövs, höja eller sänka doseringen. Den maximala doseringen är 2 inhalationer åtta gånger per dag. ​

Lomudal ögondroppar:

Dropparna innehåller 20 mg dinatriumkromoglikat per ml. Det finns även unit dos-förpackningar i styrkan 40 mg/ml att tillgå. Dessa ampuller är ämnade för engångsanvändning.

 • Vuxna och barn:

1 till 2 droppar fyra gånger dagligen i båda ögonen (20 mg/ml);

eller:

1 till 2 droppar två gånger dagligen i båda ögonen (40 mg/ml).

Lomudal kapslar:

En kapsel innehåller 100 mg natriumkromoglikat.

 • Vuxna: 2 kapslar fyra gånger dagligen;
 • Barn från 2 till 14 år: 1 kapsel fyra gånger dagligen med ett maximum på 40 mg natriumkromoglikat per kilo per dygn. Ett barn som väger 10 kg får alltså maximalt 400 mg (= 4 kapslar à 100 mg) per dag.

Läs bipacksedeln före användning.

Vilka är biverkningarna av Lomudal?

Lomudal kan ibland förorsaka biverkningar, även om inte dessa biverkningar uppträder hos alla. Biverkningar som eventuellt kan uppträda är, bland annat:

Lomudal-Forte inhaleringsmedicin:

 • Kortvarig hosta: andnöd eller en stickande känsla i halsen eller precis efter inhaleringen.

Lomudal ögondroppar:

 • Irritation i ögat eller precis efter droppandet;
 • Kortvarig suddig syn efter droppandet.

Lomudal kapslar:

 • Mag- tarmbesvär såsom illamående, kräkningar, diarré;
 • Hudutslag;
 • Viktproblem.

Har du mycket besvär av biverkningar, kvarstår biverkningarna länge, eller har du besvär av biverkningar som inte står med i bipacksedeln? Rådgör i så fall med en läkare.

När får du inte använda Lomudal?

Lomudal är inte ett lämpligt läkemedel för alla, Använd detta antiallergimedel inte om du är överkänslig mot till exempel det verksamma ämnet eller för ett av hjälpämnena (se bipacksedeln).

Är du gravid eller ammar du? Rådgör då med en läkare om användningen av Lomudal.

Kan Lomudal användas i kombination med andra läkemedel?

Använder du fler mediciner? Informera läkaren som skrivit ut Lomudal. Vissa läkemedel har en växelverkan med varandra. Läkaren eller apotekaren vet vilka läkemedel det gäller.

Var kan jag köpa Lomudal?

Detta läkemedel finns att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Lomudal utan recept?

Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Lomudal på ett apotek.

Källor

Bipacksedel Lomudal-Forte 5 mg/dos aerosol, suspensie. (mars 2019). Databas läkemedelsinformation. Rådfrågat den 2 juli 2020, från https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h11817.pdf

FASS Allmänhet. (utan datum). Bipacksedel Lomudal ögondroppar. Fass.se. Rådfrågat den 3 juli 2020, från https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19780414000084&userType=2

Insertsedler.dk. (oktober 2018). Lomudal Sanofi A/S kapslar, hårda 100 mg. Rådfrågat den 2 juli 2020, från http://www.indlaegssedler.dk/Indlaegssedler/Indlaegsseddel/37fd85fb-e1ba-4896-be9f-945a6036af86

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen