Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Meloxicam

Meloxicam är en antiinflammatorisk smärtlindrare. Dess aktiva ämne meloxicam lindrar inflammationsreaktioner såsom rodnad, svullnad, smärta och feber. Medicinen är receptbelagd.

Vad är Meloxicam?


Meloxicam är en antiinflammatorisk smärtlindrare. Dess aktiva ämne meloxicam lindrar inflammationsreaktioner såsom rodnad, svullnad, smärta och feber. Medicinen är receptbelagd.

Hur använder du denna medicin?


Läkare ordinerar Meloxicam för behandling av reumatiska besvär, såsom:

 • Reumatoid artrit (inflammation i exempelvis handled, knä, hand eller vrist);
 • Artros (slitna leder);
 • Pelvospondylit (inflammation av sakroiliakaleder och mellankotskivor)


Meloxicam lindrar inflammationsreaktionerna så att besvär såsom stelhet, smärta, rodnad eller svullnad minskar eller upphör.

Hur använder du Meloxicam?


Ta Meloxicam-tabletten under eller före måltid för att undvika magbesvär. Fintugga inte tabletten utan svälj den hel med lite vatten. Ta så långt som möjligt denna medicin vid en fast tidpunkt. Har du glömt att ta Meloxicam kan du ändå ta tabletten såvida det inte redan är dags för nästa dos. Ta aldrig två tabletter samtidigt för att kompensera utebliven dos.

Dosering


Meloxicam finns i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka som gäller och hur länge medicinen behöver tas. De allmänna riktlinjerna gällande dosering av Meloxicam är:

 • Vuxna och barn på över 16 år: 1 tablett på 7,5 eller 15 mg en gång om dan.


Ta aldrig över 15 mg meloxicam om dan. Avvik inte från ordinerad dosering. Meloxicam får inte tas av barn på under 16 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Bland andra följande biverkningar kan uppstå under Meloxicam-behandling:

 • Illamående, kräkning, magknip, brännande magsaft och/eller andra bukbesvär;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel, en känsla av lätthet i huvudet;
 • Sömnighet, trötthet;
 • Ödem (att vätska kvarblir och får vrister eller handleder att svullna);
 • Höjt blodtryck;
 • Hudutslag av överkänslighet;
 • Suddig syn.


Rådfråga läkare ifall du besväras svårt av dessa eller andra besvär. I bipacksedeln finns mer information om möjliga biverkningar.

När får du inte ta detta läkemedel?


Läkemedlet Meloxicam är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot meloxicam, andra antiinflammatoriska smärtlindrare eller ett förekommande hjälpämne;
 • Lider av sår eller blödning i mage eller tarm;
 • Lider av allvarlig lever-, njur- eller hjärtåkomma;
 • Lider av Crohns sjukdom eller annan tarminflammation;
 • Lider eller har lidit av blödningsproblem;
 • Lider av icke medicinerat högt blodtryck.


Rådfråga läkare om du kan ta Meloxicam ifall du lider av andra hälsoproblem eller tar andra mediciner. Vissa läkemedel har växelverkan med Meloxicam. I bipacksedeln finns vidare information i detta ämne.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta inte Meloxicam ifall du är eller vill bli gravid, eller om du ammar.

Detta läkemedel kan orsaka yrsel, suddig syn eller sömnighet. Bege dig inte ut i trafiken ifall du drabbas av detta.

Alkohol kan förvärra eller locka fram biverkningar av denna medicin. Undvik eller minska starkdrycksintag under den tid du tar denna medicin.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen