Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Mirena

Mirena är ett receptbelagt preventivmedel som intrauterint frigör progestogen.

 • T-format livmoderinlägg
 • Hormonellt preventivmedel
 • Mot rikliga menstruationsblödningar
 • Även som kompletterande behandling vid klimakteriebesvär

Om Mirena

Mirena är ett T-format livmoderinlägg (“spiral”) som efter insättning i livmodern dagligen frigör låga doser av hormonet levonorgestrel.

Mirena kan ordineras i olika syften:

 • I preventivt syfte för att förhindra graviditet
 • Som skydd för att förhindra oönskad tillväxt av livmoderslemhinnan hos kvinnor som under klimakteriet får substitutionsbehandling med östrogen
 • I förebyggande syfte mot rikliga menstruationsblödningar

Den aktiva substansen levonorgestrel påverkar livmodern och livmoderslemhinnan på ett sådant sätt att befruktning förhindras, bl.a. genom att hindra livmoderslemhinnan från att förbereda sig inför en graviditet. Detta får även mängden menstruationsblod att minska.

Minskad uppbyggnad av livmoderslemhinnan är särskilt viktigt hos kvinnor som får substitutionsbehandling med östrogen för att motverka klimakteriebesvär. När livmoderslemhinnan förtjockas ökar nämligen risken för cancer i livmoderslemhinnan.

Användning

Mirena-inlägget ska sättas in av läkare och kan få sitta kvar i livmodern i upp till 8 år. När Mirena används mot menstruationsbesvär får inlägget sitta kvar i 5-8 år (eller kortare, om menstruationsbesvären återkommer tidigare). När Mirena används mot klimakteriebesvär får inlägget sitta kvar i upp till 3 år.

Om Mirena sätts in inom 7 dagar efter påbörjad menstruation skyddar inlägget direkt mot graviditet. Om Mirena sätts in på en annan tidpunkt i menscykeln, bör du använda en barriärmetod (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna efter insättningen.

Kontrollera regelbundet att Mirena-inlägget sitter som det ska. Det gör du genom att försiktigt föra in ett finger i slidan och känna om de två trådarna är på plats i bakre delen av slidan. Följ instruktionerna i bipacksedeln. Kontakta läkare om du inte kan känna trådarna. Läkare ska också kontaktas i följande fall:

 • Om du tror att du är gravid
 • Vid ihållande smärta i underlivet, feber eller onormala vaginala flytningar
 • Om du eller din partner upplever smärta under samlag
 • Om du kan känna inläggets Tformade plastskelett
 • Om du inte känner de två trådarna i bakre delen av slidan
 • Vid kraftig eller ihållande blödning

Tala om för läkaren att du har fått ett Mirena-inlägg insatt, särskilt om läkaren du talar med är någon annan än den läkare som satte in inlägget.

Mer information om användning av Mirena hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller alkoholkonsumtion och bilkörning.

När ska Mirena inte användas?

Mirena är inte alltid lämpligt att använda. Använd inte Mirena i följande situationer:

 • Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid
 • Om du har en tumör som är beroende av gestagen (en typ av hormon), t.ex. vissa former av bröstcancer
 • Om du har pågående eller återkommande inflammationer i underlivet
 • Om du har en infektion i livmoderhalsen
 • Om du har en infektion i underlivet, t.ex. en könssjukdom
 • Om du har fått en infektion i livmodern efter förlossning
 • Om du har fått en infektion i livmodern p.g.a. en abort som gjorts för mindre än tre månader sedan
 • Om du har en åkomma som verkar nedsättande på immunförsvaret under lång tid eller som kan öka risken för infektioner p.g.a. bakterier i blodbanan (t.ex. vid skador på hjärtklaffar eller något medfött hjärtfel)
 • Om du har ett tillstånd där livmoderhalsslemhinnan befinner sig utanför livmodern
 • Om du har cancer eller misstänkt cancer i livmodern eller livmoderhalsen
 • Om du har oförklarliga blödningar från underlivet
 • Om du har en förvärvad eller medfödd missbildning av livmodern
 • Om du har muskelknutor i livmodern (myom) som påverkar livmoderhålan
 • Om du har en pågående leversjukdom eller levertumör
 • Om du är allergisk mot levonorgestrel eller något annat innehållsämne i Mirena (se rubriken ”Innehållsdeklaration”)

Varningar och försiktighet

Var försiktig i samband med användning av tamponger och menstruationskoppar. När en tampong eller menstruationskopp tas ut, kan det hända att du råkar dra i livmoderinläggets trådar så att inlägget hamnar fel. I bipacksedeln hittar du mer information om detta.

Tala med läkare om ett av tillstånden nedan uppstår eller försämras efter det att du fått ett Mirena-inlägg insatt:

 • Migrän, synförlust på ena ögat eller andra symptom som kan vara tecken på hjärninfarkt (när en blodpropp i hjärnans blodkärl stryper blodförsörjningen till hjärnan)
 • Mycket svår huvudvärk
 • Kraftig blodtrycksstegring
 • Allvarlig kärlsjukdom, t.ex. stroke eller hjärtinfarkt

Mirena är inte en förstahandsmetod för kvinnor som genomgått klimakteriet och har förminskad livmoder (uterusatrofi).

I bipacksedeln hittar du fler varningar som gäller i samband med användning av Mirena (under rubriken ”Varningar och försiktighet”).

Graviditet och amning

Utomkvedshavandeskap
Graviditet är mycket sällsynt hos kvinnor som använder Mirena. Men om du ändå blir gravid medan du använder Mirena är risken för att fostret befinner sig utanför livmodern (utomkvedshavandeskap) ökad. Se bipacksedeln för mer information.

Graviditet
Mirena ska inte användas om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.Om du blir gravid med Mirena på plats, måste du omedelbart få inlägget uttaget av utbildad vårdpersonal. I bipacksedeln hittar du mer information om detta.

Amning
Mirena kan användas under amning. Den dagliga dos hormon som Mirena avger och som når blodbanan är mindre än den dos hormon som finns i p-piller. Spädbarn som ammas får i sig mycket små mängder (0,1% av den totala dosen) av det hormon som Mirena avger (levonorgestrel).

Andra läkemedel och Mirena

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ge biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Användning av Mirena kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • Buk och bäckensmärta
 • Förändringar i blödningsmönstret, såsom ökad eller minskad menstruationsblödning, stänkblödning, kortare eller längre menstruationsperioder eller ingen blödning alls
 • Inflammation i yttre könsorganen eller vagina
 • Flytningar

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100, men hos färre än 1 av 10 användare):

 • Nedstämdhet/depression
 • Nervositet
 • Nedsatt libido (sexlust)
 • Migrän
 • Yrsel
 • Illamående
 • Akne
 • Kraftig kroppsbehåring (hirsutism)
 • Ryggvärk
 • Godartade cystor (vätskefyllda hålrum) på äggstockarna
 • Menstruationssmärtor (dysmenorré)
 • Ömhet i brösten
 • Smärta i brösten
 • Utstötning av inlägget från livmodern (helt eller delvis)
 • Viktökning

I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i detta läkemedel är levonorgestrel. Varje Mirena-inlägg innehåller 52 mg levonorgestrel.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen