Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Montelukast

Montelukast är en astmamedicin vars aktiva ämne montelukast spärrar leukotrieners verkan. Leukotriener är hormonaktiga ämnen i kroppen som orsakar besvär vid allergi. Om du vill göra en förfrågan på Montelukast, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Montelukast?

Montelukast är en astmamedicin vars aktiva ämne montelukast spärrar leukotrieners verkan. Leukotriener är hormonaktiga ämnen i kroppen som orsakar besvär vid allergi.

Om du vill göra en förfrågan på Montelukast, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen för?

Läkare ordinerar Montelukast vid astma – en åkomma vid vilken luftvägarna reagerar allergiskt på vissa retningar, såsom kalluft, huskvalster, rök eller ansträngning. Under en astmaattack krymper luftvägarnas muskler. Symptom som hör ihop med detta är bland andra:

  • Andnöd;
  • Pipig andning;
  • Hosta.

Montelukast lindrar dessa besvär och förebygger astmaattacker. Denna medicin tas dessutom för att lindra eller förebygga hösnuvebesvär hos astmapatienter.

Hur tar man Montelukast?

Montelukast finns som tablett, granulat eller tuggtablett. Svälj tabletten otuggad med tillräckligt med vätska. Granulatet kan tas utan vätska, och kan även strös över fil eller äppelmos för förtäring. Den som tar tuggtabletten behöver ingen vätska. Montelukast måste tas dagligen, även om besvären upphört. Ta helst medicinen innan läggdags om kvällen, med eller utan föda.

Dosering

En läkare avgör vilken styrka som behövs. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna och barn på över 15 år: ta 1 tablett på 10 mg en gång varje kväll, med lite vätska .

För barn på under 15 år gäller en annan dosering. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men den som tar Montelukast kan drabbas av biverkningar. De biverkningar som eventuellt kan förekomma är bland andra:

  • Huvudvärk;
  • Bukbesvär (magknip, illamående, kräkning, diarré);
  • Övre luftvägsinfektion (förkylningsbesvär);
  • Hudutslag;
  • Yrsel och/eller dåsighet.

Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns en fullständig översikt av möjliga biverkningar.

När får detta läkemedel inte användas?

Läkemedlet Montelukast är inte lämpat för alla. Ta inte denna astmamedicin om du:

  • Är överkänslig mot montelukast eller annat förekommande hjälpämne (se bipacksedel).

Rådfråga läkare om du kan ta Montelukast ifall du lider av hälsoproblem. Ange under beställningen vilka andra mediciner du tar, då vissa läkemedel har växelverkan med Montelukast.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta detta läkemedel om du är gravid eller ammar uteslutande om läkare ordinerat det. Montelukast kan ibland orsaka biverkningar som yrsel eller dåsighet. Den som drabbas bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan frammana eller förstärka biverkningar som exempelvis yrsel. Drick därför med måtta vid behov.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen