Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Nasonex

 • Nässpray med binjurebarkhormon
 • Lindrar symptom vid hösnuva och andra allergier
 • Även för behandling av polyper i näsan
 • Ska inte användas i samband med graviditet/amning

Om Nasonex

Nasonex nässpray innehåller binjurebarkhormonet mometasonfuroat (en kortikosteroid). Nässprayen har lindrande effekt vid inflammation i nässlemhinnan med symptom som nysningar, rinnande näsa och nästäppa.

Nasonex föreskrivs av läkare i följande situationer:

 • Vuxna och barn över 6 år: vid hösnuva och besvär i näsan orsakade av allergier mot t.ex. dammkvalster, pälsdjur och fjädrar
 • Vuxna: vid polyper i näsan

Användning

I bipacksedeln hittar du anvisningar om hur du gör nässprayen klar för användning och hur den ska användas. Följ anvisningarna noggrant. Allmänna riktlinjer för användning är:

 • Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet.
 • Snyt dig försiktigt.
 • Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren.
 • Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.
 • Börja långsamt och försiktigt att andas i genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna.
 • Andas ut genom munnen.
 • Upprepa ovanstående steg för att andas in en andra sprayning i samma näsborre.
 • Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.
 • Andas sedan in två doser i andra näsborren på samma sätt som ovan.
 • Efter det att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.

Rengör regelbundet sprayens pip enligt anvisningarna i bipacksedeln.

Dosering

Dosen beror på vilka besvär du har och fastställs av läkare. Rekommenderad dos är:

Vid hösnuva och icke-årstidsbundna allergibesvär i näsan:

 • Vuxna och barn över 12 år: 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen.

Får du ingen effekt ska du kontakta läkare. Dosen kan ökas till maximalt 4 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen.

 • Barn mellan 6 och 11 år: 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen.

Långvarig användning av höga doser nässpray som innehåller kortikosteroider kan hämma tillväxten hos barn. Under behandlingen kommer läkaren att regelbundet kontrollera ditt barns tillväxt och sänka dosen om det visar sig att nässprayet påverkar tillväxten.

Om du har svår hösnuva kan din läkare rekommendera att du börjar använda Nasonex i förebyggande syfte 2 till 4 veckor innan pollensäsongen inträder för att minska symptomen. Din läkare kan eventuellt kombinera Nasonex med andra allergiläkemedel, särskilt om du får klåda och irritation i ögonen. I slutet av pollensäsongen bör dina symptom avta, varpå behandlingen kan avslutas.

Polyper i näsan:

 • Vuxna: 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen.

Dosen kan eventuellt ökas till 2 sprayningar i vardera näsborre 2 gånger dagligen. När god effekt har uppnåtts kommer din läkare att ordinera lägsta möjliga dosering för att hålla symptomen under kontroll. Om du inte märker någon förbättring efter 5 till 6 veckor med sprayning 2 gånger dagligen ska du rådgöra med läkare.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar gäller för alkoholintag och bilkörning i samband med användning av detta läkemedel.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Nasonex

Har du fått i dig mer nässpray än vad läkaren ordinerat? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Det kan dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är viktigt att du fortsätter använda Nasonex. Sluta aldrig använda Nasonex utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Nasonex är inte lämpligt för var och en. Använd inte Nasonex i följande situationer:

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot mometasonfuroat eller mot något annat av innehållsämnena i Nasonex (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du har en obehandlad infektion i näsan – i så fall ska du vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen
 • Om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan – du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Nasonex i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) tuberkulos
 • Om du har infektion i ögonen med herpes simplex (virus)
 • Om du har någon annan infektion
 • Om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion
 • Om du har cystisk fibros

Observera: undvik kontakt med personer med mässling eller vattkoppor medan du använder Nasonex. Rådgör med läkare om du kommit i kontakt med någon som har dessa infektioner.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Andra läkemedel och Nasonex

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel, även receptfria sådana (inklusive naturmedel).

Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider (binjurebarkhormon) för din allergi, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Nasonex. Du kan då uppleva symptom såsom värk i leder eller muskler, svaghet eller depression. Kontakta läkare om dessa symptom uppträder. Du kan även få andra typer av allergier såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Rådgör med läkare om du oroar dig.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I sällsynta fall kan akuta allergiska reaktioner uppträda efter användning av detta läkemedel. I väldigt sällsynta fall kan dessa reaktioner bli mycket allvarliga. Om du får väsande andning eller andningssvårigheter ska du omedelbart söka akut läkarhjälp.

I mycket sällsynta fall har behandling med kortikosteroider såsom Nasonex lett till förhöjt tryck i ögat (glaukom/grön starr) med synförändringar som följd, samt till skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna. Rådgör med din läkare om du känner av någon av dessa biverkningar.

Andra biverkningar som kan uppstå vid användning av Nasonex är bl.a:

 • Huvudvärk
 • Nysningar
 • Näsblödningar
 • Näs- eller halsirritation
 • Förändring av lukt och smak (sällsynt)
 • Vid långvarig användning: hämmad tillväxt hos barn – låt en läkare regelbundet kontrollera ditt barns tillväxt

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får kraftiga eller allvarliga biverkningar. Eller om du får biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Nasonex är mometasonfuroat. Varje sprayning innehåller 50 mikrogram mometasonfuroat, som monohydrat.

Övriga innehållsämnen är: kolloidal cellulosa, glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och renat vatten.

Tillverkare av Nasonex är:

NV Schering-Plough Labo Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Nasonex kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen