Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Onbrez

Onbrez är en inandningsmedicin ur gruppen luftvägsvidgare. Detta läkemedels aktiva ämne är indakaterol. Om du är vill göra en förfrågan på Onbrez, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Onbrez?

Onbrez är en inandningsmedicin ur gruppen luftvägsvidgare. Detta läkemedels aktiva ämne är indakaterol.

Om du är vill göra en förfrågan på Onbrez, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Onbrez tas för att förebygga andnödsbesvär till följd av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). KOL-andnöd är ofta en följd av sammandragna luftvägsmuskler. Onbrez avslappnar lungornas och luftstrupens muskler så att det blir lättare att andas. Onbrez har effekt upp till ett dygn och räknas därför som en långvarig luftvägsvidgare. Onbrez verkan märks av inom fem minuter.

Hur använder man Onbrez?

Onbrez behövs bara tas en gång om dagen, helst vid en fast tidspunkt. På så vis blir det svårare att glömma en dosering, samt att lungorna medicineras regelbundet. Onbrez består av en Breezhaler-inhalator och kapslar. Kapslarna innehåller inandningsmedicin i puderform. Såhär används Onbrez:

 • Tryck ur 1 kapsel från kartan och stoppa in denna i inhalatorn så som beskrivet i bipacksedeln;
 • Håll inhalatorn uppåt (munstycket uppåt) och tryck på knapparna på inhalatorns sidor så att kapseln hamnar rätt;
 • Andas ut jämte munstycket;
 • Ta ett djupt andetag genom inhalatorns munstycke;
 • Håll andan under minst 10 sekunder (helst längre) efter inandning och andas därefter ut försiktigt;
 • Kolla så att inget puder efterlämnats. Andas in igen om så skulle vara fallet.

I bipacksedeln finns en steg-för-steg-beskrivning av hur medicinen ska andas in. Släng inhalatorn när den varit i bruk under över 30 dar. Använd den nya inhalatorn som medföljer varje ny förpackning Onbrez.

Dosering

Onbrez finns tillgängligt som kapslar på 150 eller 300 mikrogram. Läkare vet vilken styrka som passar besvären bäst. Ordinerar läkare inte annat är doseringen:

 • Vuxna: Inandas 1 kapsels innehåll med hjälp av medföljande Breezhaler-inhalator en gång om dan.

Onbrez är olämpligt för personer yngre än 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland kan denna medicin medföra följande biverkningar:

 • Förkylningssymptom (halsont, rinnande näsa, nästäppthet, hosta);
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Hjärtklappning;
 • Smärta i muskler, ben och/eller leder.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör genast rådfråga läkare, särskilt vid svåra biverkningar (se bipacksedeln).

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Onbrez lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

 • Vid överkänslighet mot indacaterol eller annat förekommande hjälpämne;
 • För behandling av astmabesvär.

Den som lider av epilepsi, hjärt- eller sköldkörtelsbesvär eller diabetes måste vara varlig med denna medicin. Läkare känner till vilka andra mediciner Onbrez kan kombineras med. Vidare information om detta finns i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör inte använda Onbrez om läkare inte ordinerat detta. Denna medicin kan nån enstaka gång orsaka yrsel. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken. Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen