Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Orgametril

 • Hjälper vid menstruationsrubbningar
 • Kan användas för att förskjuta mensens första dag
 • Innehåller ett gulkroppshormon

Om Orgametril

Orgametril innehåller lynestrenol, ett ämne som liknar det naturliga hormonet progesteron.

Progesteron-liknande ämnen såsom det som ingår i Orgametril har stark påverkan på livmoderslemhinnan och föreskrivs ofta vid rubbningar i menstruationscykeln, såsom oregelbunden menstruation, smärta i samband med ägglossning eller kraftiga menstruationer med stor blodförlust och allvarliga kramper.

Orgametril kan också föreskrivas i följande situationer:

 • Som komplement till östrogenterapi under eller efter övergångsåldern
 • Vid behandling av cancer i livmoderslemhinnan
 • Vid endometrios (ett tillstånd där livmoderslemhinnan tillväxer utanför livmodern)
 • För att hämma ägglossning (ovulation) eller menstruation
 • För att förskjuta mensens första dag

Användning/verkan

Använd detta läkemedel enligt läkares eller apotekspersonals rekommendationer.

Ta en tablett om dagen vid ungefär samma tidpunkt. Svälj tabletten med tillräckligt med vätska, t.ex. ett glas vatten. Om du märker att läkemedlets effekt är för kraftig eller för svag ska du rådgöra med läkare eller apotekspersonal. Tabletten kan eventuellt delas mitt itu genom att du trycker med tummen på skåran i mitten.

Dosering

Läkaren avgör hur stor dosering du ska ta. Allmänna riktlinjer för hur Orgametril ska doseras är:

Vid rubbningar i menstruationscykeln och vissa andra tillstånd:

 • 1 eller 2 tabletter dagligen fr.o.m. cykelns 14:e dag och t.o.m. cykelns 25:e dag. (Cykelns första dag är den dag då menstruationen startar.)

Vid kraftig eller långvarig blodförlust:

 • 2 tabletter dagligen under en period av 10 dagar.

Några dagar efter det att sista tabletten har tagits kommer oftast en bortfallsblödning.

Vid behandling av vissa andra tillstånd måste Orgametril tas dagligen under en längre tid. Då utesluts den månatliga tablettfria perioden.

Körförmåga/alkohol

Detta läkemedel kan orsaka yrsel. Undvik framförande av motorfordon så länge du besväras av denna biverkning.

Det finns inga särskilda varningssignaler vad gäller alkoholintag.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du tagit för många tabletter ska du kontakta läkare.

Har du glömt att ta en eller flera tabletter? Dosen kan fortfarande tas, förutom om det har gått mer än 24 timmar sedan det planerade doseringstillfället. Hoppa i så fall över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga schema. Ta aldrig dubbel dos som kompensation för glömd dos.

När ska Orgametril inte användas?

Orgametril ska inte användas hur som helst. Använd inte Orgametril i följande situationer:

 • Om du är (eller kan tänkas vara) gravid
 • Om du har en allvarlig leversjukdom som t.ex. gulsot, leverinflammation (hepatit), levertumör eller de sällsynta tillstånden Dubin-Johnson- eller Rotorsyndrom – eller om din leverfunktion fortfarande är nedsatt efter något av ovanstående tillstånd
 • Om du får blödningar i underlivet utan känd orsak
 • Om du har vissa symptom som uppstått eller förvärrats under en graviditet eller behandling med hormoner, som t.ex. gulsot, kraftig klåda, hudutslag med blåsor (herpes gestationis), leversjukdomen porfyri eller en ärftlig form av dövhet (otoskleros)
 • Om du har trombos, t.ex. blodpropp i ett blodkärl i benen (djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli)
 • Om du är allergisk mot något av de ämnen som ingår i Orgametril – samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”

Varningar och försiktighet

I vissa fall kan det bli nödvändigt att gå på extra läkarkontroller. Kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar Orgametril och har något av följande tillstånd:

 • Rubbningar i blodets koaguleringsförmåga (t.ex. trombos)
 • Någon hjärt- eller kärlsjukdom
 • Kraftig nedstämdhet (depression)
 • Någon leversjukdom, som t.ex. gulsot eller levertumör
 • Blödningar i underlivet utan känd orsak
 • Förhöjda fettvärden i blodet (t.ex. kolesterol)
 • Pigmentfläckar på huden/i ansiktet (s.k. graviditetsfläckar)
 • Akne, fet hy och ökad kropps- eller ansiktsbehåring

Om ett eller flera av ovanstående tillstånd uppstår för första gången, kommer tillbaka eller förvärras under behandling med Orgametril, ska du kontakta din läkare.

Informera din läkare om du ska opereras, ordinerats en tids sängläge eller inte får vara uppe och gå som vanligt. Rådgör med din läkare i så god tid som möjligt.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte användas under graviditet.

Rådgör med läkare om du ammar och vill använda Orgametril.

Andra läkemedel och Orgametril

Vissa läkemedel kan interagera med Orgametril. Det gäller bl.a. följande läkemedel:

 • Aktivt kol
 • Karbamazepin, hydantoinderivat och barbiturater, inklusive primidon (läkemedel mot epilepsi)
 • Teofyllin (för behandling av astma, bronkit och emfysem)
 • Aminoglutetimid (för behandling av Cushings syndrom)
 • Rifampicin och troleandomycin (mot bakteriella infektioner)
 • Ciklosporin (ges efter transplantation)
 • Betablockerare (mot högt blodtryck)
 • Insulin (mot diabetes)

Biverkningar

Vid användning av Orgametril kan bl.a. följande biverkningar förekomma:

Mycket vanliga (hos mer än 1 av 10 användare)

 • Viktökning
 • Måttlig ökning av blodsockervärden efter måltid (minskad glukostolerans)
 • Nervositet
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Magsmärtor
 • Diarré eller förstoppning
 • Fet hy
 • Mellanblödningar i underlivet (utöver de vanliga månatliga blödningarna), särskilt under behandlingens två första månader
 • Minskad sexlust

Vanliga (hos mindre än 1 av 10 användare)

 • Vätskeansamling i vävnaderna (vätskeretention)
 • Onormalt hög svettproduktion (hyperhidros)
 • Huvudvärk/migrän
 • Yrsel
 • Depressiv sinnesstämning
 • “Graviditetsfläckar” (pigmentfläckar på huden eller kloasma)
 • Klåda
 • Finnar (akne)
 • Överkänslighet (allergi)
 • Hudutslag/nässelfeber
 • Ökad kropps- eller ansiktsbehåring
 • Utebliven menstruation
 • Ömhet i brösten
 • Ökad sexlust
 • Förändringar i fett- och kolesterolvärden (abnormala lipidvärden)
 • Abnormala resultat vid leverfunktionstest

En översikt över samtliga möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta din läkare om du får någon biverkning, även om biverkningen inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är 5 mg lynestrenol.

Övriga innehållsämnen är: potatisstärkelse, alfa-tokoferol (E307), glycerol (E422), magnesiumstearat (E572), talkpuder (E553b) och laktosmonohydrat.

Tillverkare av Orgametril är:

N.V. Organon Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederländerna

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Orgametril kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen