Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Ovulationstest (kassett)

Ovulationstestet visar halten av LH-hormonet (luteiniserande hormon) i urinen. Produktionen av det här hormonet ökar vid tiden för ägglossning och minskar därefter igen. En förhöjd LH-halt i urinen tyder alltså på en fruktbar period.

Vad är ett Ovulationstest?

Ovulationstestet visar halten av LH-hormonet (luteiniserande hormon) i urinen. Produktionen av det här hormonet ökar vid tiden för ägglossning och minskar därefter igen. En förhöjd LH-halt i urinen tyder alltså på en fruktbar period.

Ovulationstestet innehåller en testkassett som du ska tillsätta några droppar urin till. Antikropparna i testkassetten binder sig till LH-hormonet i urinen. Om urinen innehåller tillräckligt med LH-hormon, visar testet ett positivt resultat. Genom att göra ett ovulationstest varje dag under sju dagar får du en översikt över de två mest fruktbara dagarna i din menstruationscykel.

När används Ovulationstestet?

När ägglossningen (ovulation) äger rum, blir ett moget ägg tillgängligt, Ägget är bara fruktbart 12 till 24 timmar. För kvinnor som önskar bli gravida är det viktigt att veta när den här perioden börjar. Genom att ha samlag vid tiden för ägglossningen är chansen för befruktning nämligen störst.

Ett ovulationstest kan visa när den mest fruktbara perioden börjar. Testet är även praktiskt för kvinnor som vill ta reda på sin fruktbarhetscykel. Observera: testet är inte lämpligt som pålitlig preventivmetod!

Hur används Ovulationstestet?

Läs bruksanvisningen före användning. Här står hur testet ska genomföras och hur du kan avläsa resultatet. De allmänna riktlinjerna för användning av Ovulationstestet är:

 • Genomför det första testet på 10:e, 11:e, 12:e eller 13:e dagen i menstruationscykeln. Vilken dag som passar bäst, beror på hur lång din menstruationscykel är. I bipacksedeln finns en tabell där du läsa hur du kan fastställa den här dagen.

 • Genomför de sex följande dagarna 1 ovulationstest varje dag. Gör detta helst vid samma tidpunkt, till exempel varje middag kl. 12:00. Morgonurinen är mindre lämplig att använda på grund av att mängden LHL-hormon är strakt koncentrerad i den. Detta kan ge ett falskt positivt resultat.

 • Samla upp lite urin i en ren bägare precis innan du genomför testet.

 • Ta ut 1 testkassett ur förpackningen och lägg den på en jämn yta.

 • Sug med den medlevererade pipetten upp lite urin ur bägaren.

 • För med pipetten över 5 droppar urin in i den runda öppningen på testkassetten.

 • Vänta precis 5 minuter (använd ett stoppur) och avläs svaret i resultatfönstret.

 • Om det inte kommer fram något streck vid siffran C (från controle), är testresultatet ogiltigt. Gör i så fall ett nytt test.

 • Kommer det fram ett streck vid C men inte vid T (från test), påvisas inte tillräckligt med LH i urinen. Resultatet är negativt. Det vill säga: det är i princip (ännu) inte tal om någon fruktbar dag.

 • Kommer det fram ett streck vid C och ett vid T, påvisas LH-hormonet i urinen. Bara om strecket vid T för ett ögonblick är mörkt eller har mörkare färg än strecket vid C är det tal om en höjdpunkt i fruktbarheten. Resultatet är positivt. Det vill säga: ägglossningen kan förväntas inom 24 till 36 timmar.

 • Är strecket vid T ljusare i färgen än strecket C, är resultatet negativt. Det har påträffats lite LH-hormon i urinen, men (ännu) inte tillräckligt för att åstadkomma ägglossningen.

 • Skriv upp resultatet i tabellen som står i bruksanvisningen efter varje test. På så sätt får du en bra översikt över ökningen av LH halten och de fruktbaraste dagarna.

Ytterligare information om användning av Ovaluationstestet och hur du läser av resultatet hittar du i bipacksedeln.

Kan jag köpa Ovaluationstestet utan recept?

Du behöver inget läkarrecept för att kunna beställa det här Ovalutionstestet.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen