Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Plaquenil

Plaquenil tillhör antimalariamedlen men även till de s.k. Disease Modifying Antirheumatic Drugs: läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet vid reumatism. Det verksamma ämnet hydroxiklorokin undertrycker inflammationsreaktioner i huden och lederna och förebygger och botar en smitta med (bland annat) malariaparasiten.

Plaquenil bromsar inflammationsreaktioner i lederna och i huden. Dessutom dödar det även vissa bakterier och parasiter, såsom malariaparasiten. Plaquenil är lämpat för vuxna och barn med en kroppsvikt från 35 kilo.

Vad är Plaquenil?

Plaquenil tillhör antimalariamedlen men även till de s.k. Disease Modifying Antirheumatic Drugs: läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet vid reumatism. Det verksamma ämnet hydroxiklorokin undertrycker inflammationsreaktioner i huden och lederna och förebygger och botar en smitta med (bland annat) malariaparasiten.

När används Plaquenil?

Läkare skriver ut Plaquenil vid följande sjukdomar till exempel:

 • Reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Denna autoimmuna sjukdom hänger ihop med kroniska inflammation i lederna. Därigenom uppstår symptom såsom stelhet, svullnande och ont i till exempel handlederna, knäna, händer eller vristerna. Plaquenil sörjer för att inflammationsreaktionerna avtar. På så sätt minskar besvären.

 • Ungdomsreumatism. Även vid denna sjukdom är vissa leder, såsom händerna, handlederna eller vristerna inflammerade. Dessutom kan barnet få besvär av till exempel trötthet, ögoninflammationer och feber. Den oligoartikulära typen av ungdomsreumatism (barnet har maximalt 4 inflammerade leder) kan börja redan vid cirka 2 års ålder. Andra typer av ungdomsreumatism uppstår ofta lite senare: mellan 6 och 12 år. Plaquenil bromsar inflammationsreaktionerna varigenom smärtan avtar.

 • Malaria. Denna tropiska sjukdom orsakas av en parasit som kommer in i kroppen via ett myggbett. Malariaparasiten förökar sig i levern och i de röda blodcellerna. Efter ett tag uppstår besvär, såsom feberanfall, trötthet huvudvärk och en influensakänsla. Plaquenil dödar malariaparasiten. Om du äter Plaquenil preventivt och blir biten av en malariamygga, dödas parasiten direkt och kan det inte uppstå någon malaria. Plaquenil kan även användas vid existerande malaria.

 • Q-feber. Q-feber uppstår genom en infektion med en bakterie som överförs till människan genom vissa djur (såsom getter och får). Vid Q-feber kan influensaaktiga besvär uppstå: såsom huvudvärk, muskelvärk, feber och hosta. Besvären går ofta över av sig själv. Vissa människor har dock långvariga eller kroniska besvär av Q-feber. Det kan då uppstå komplikationer såsom lunginflammation, leverinflammation eller ledbesvär. Plaquenil dödar den bakterie som orsakar Q-feber. Detta läkemedel kombineras ofta tillsammans med antibiotikumet doxycyklin.

 • Lupus Erythematosus (SLE). SLE är en autoimmun sjukdom varvid huden är kroniskt inflammerad. Ibland är även vissa organ och/eller lederna inflammerade. Besvären kommer mestadels som anfall, varvid patienten har besvär av influensaaktiga symptom, såsom feber, muskelvärk och ont i lederna. Det kan även uppträda hudbesvär, såsom hudutslag och/eller röda fläckar i ansiktet. Plaquenil undertrycker tecken på SLE.

Hur används Plaquenil?

De allmänna riktlinjerna för användning av detta läkemedel är:

 • Ta tabletten i samband med eller precis efter måltiden;

 • Använder du läkemedlet mot Q-feber eller malaria? Gör då slut på den föreskrivna kuren;

 • Det kan dröja lite innan effekten på Plaquenil är märkbar vid ledbesvär;

 • Har du glömt att ta en tablett? Ta tabletten i alla fall, om det nästan inte är dags för nästa dos. Ta aldrig en dubbel dos för att komma ikapp med den tablett du glömt.

Vilka doseringar finns?

En tablett Plaquenil innehåller 200 mg hydroxiklorokoin. Doseringen av Plaquenil skiljer sig vid varje sjukdom. Läkaren vet hur och hur länge du ska ta Plaquenil. De allmänna riktlinjerna för doseringen är:

 • För att förebygga malaria. Vuxna: 400 mg en gång per vecka på samma dag. För barn från 35 kg gäller en dosering på 6,5 mg per kilo kroppsvikt, med ett maximum på 400 mg (även en gång per vecka). Börja en vecka innan du reser till ett malariaområde och fortsätt att ta medlet till och med 4 till 8 veckor efter hemkomst.

 • Reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Vuxna 400 mg per dag. Denna startdosering kan anpassas till en underhållsdosering på 200 mg per dag efter några månader.

 • Ungdomsreumatism. Barn: läkaren bestämmer den minimala doseringen med anledning av kroppsvikten. Den maximala doseringen för barn med en ‘ideal body weight’ från 31 kg uppgår till 6,5 mg per kg kroppsvikt per dag.

 • Lupus Erythematosus. Vuxna: 400 till 600 mg per dag. Denna stardosering kan minskas till en underhållsdosering på 200 – 400 mg per dag efter ett tag.

För andra sjukdomar kan ett annat doseringsråd gälla. Anpassa doseringen aldrig på eget initiativ utan gör det alltid i samråd med en läkare. I bipacksedeln hittar du ytterligare information om användning och dosering av Plaquenil.

Vilka är biverkningarna av Plaquenil?

Biverkningar som kan uppträda vid användning av Plaquenil är bland annat:

 • Minskad aptit;

 • Mag- tarmbesvär: såsom illamående, kräkningar, magont, diarré;

 • Hudutslag;

 • Huvudvärk;

 • Yrsel;

 • Ögonsjukdomar: vid långvarig användning måste en läkare kontrollera ögonen oftare.

En fullkomlig översikt över alla tänkbara biverkningar hittar du i bipacksedeln. Har du mycket eller långvarigt besvär av dessa eller andra biverkningar eller är besvären häftiga, rådgör då med en läkare eller en apotekare.

När får du inte använda Plaquenil?

Läkemedlet Plaquenil är inte lämpat för alla. Använd inte detta läkemedel om du till exempel:

 • Är överkänslig mot hydroxiklorokoin eller mot ett av hjälpämnena i tabletten;

 • Lider av en av ögonavvikelserna makulopati eller retinitis pigmentosa;

 • Lider av muskelsjukdomen myastenia gravis;

 • Väger mindre än 35 kg;

 • Är gravid eller ammar? Rådgör i så fall med en läkare om du får använda Plaquenil.

Det finns ett antal extra varningar för användningen av Plaquenil. Till exempel för personer med diabetes, en viss medfödd hjärtavvikelse eller med vissa lever- eller njurfunktionsstörningar. Dessa personer måste vara extra försiktiga vid användning av Plaquenil eller de måste kontrolleras oftare av en läkare om de använder detta läkemedel. En översikt över alla varningar står nämnda i bipacksedeln.

Kan Plaquenil användas i kombination med andra läkemedel?

Plaquenil har en växelverkan med ett antal läkemedel. Det betyder att vissa läkemedel kan påverka verkan av Plaquenil (och omvänt). Det handlar bland annat om följande läkemedel:

 • Digoxin och vissa antiarytmika (hjärtmediciner);

 • Antidepressiva i gruppen MAO-hämmare, vissa antipsykotika och trisykliska antidepressiva;

 • Vissa andra antimalariamedel (däribland halofantrin och mefloquine).

Använder du en av dessa läkemedel, rådgör då med en läkare om och hur du kan kombinera dessa med Plaquenil. Ytterligare information om Plaquenils växelverkan hittar du i bipacksedeln.

Var kan jag köpa Plaquenil?

Plaquenil är endast tillgängligt på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Plaquenil receptfritt?

Detta läkemedel är receptbelagt. Det betyder att du endast kan beställa Plaquenil på ett apotek med ett recept från en registrerad läkare.

Källor

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (utan datum). Plaquenil 200 mg, filmomhulde tabletten [Plaquenil 200 mg, filmdragerade tabletter] - Geneesmiddeleninformatiebank - ARXX. Rådfrågat den 16 mars 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,00853

KNMP. (utan datum). Hydroxychloroquine [Hydroxiklorokoin] - Apotheek.nl. Rådfrågat den 16 mars 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/hydroxychloroquine

Radboudumc. (utan datum). Hydroxychloroquine (Plaquenil®) bij reumatische aandoeningen. [Hydroxiklorokoin (Plaquenil®) vid reumatiska sjukdomar.] Rådfrågat den 16 mars 2020, från https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/hydroxychloroquine-plaquenil-bij-reumatische-aandoeningen

ReumaNederland. (utan datum). Reumatoïde artritis (RA). [Reumatoid artrit (RA).] Rådfrågat den 16 mars 2020, från https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/reumatoide-artritis-ra/

Sint Maartenskliniek. (utan datum). Jeugdreuma. [Ungdomsreumatism.] Rådfrågat den 16 mars 2020, från https://www.maartenskliniek.nl/kinderzorg/kinderreumatologie/jeugdreuma

Zorginstituut Nederland (utan datum). Hydroxychloroquine [Hydroxiklorokoin] - FarmacotherapeutischKompas. Rådfrågat den 16 mars 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/h/hydroxychloroquine#samenstelling

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen