Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Primolut Nor

 • För behandling av menstruationsrubbningar och endometrios
 • För förskjutning av menstruationscykeln
 • Ska inte användas om du är gravid eller ammar
 • Primolut N är inget preventivmedel – använd kompletterande icke-hormonella preventivmetoder!

Om Primolut N

Primolut N innehåller den aktiva substansen noretisteron – ett ämne som liknar det kvinnliga gulkroppshormonet progesteron. Detta läkemedel stöter bort livmoderslemhinnan som byggts upp.

Primolut N används vid följande tillstånd:

 • Oregelbundna menstruationsblödningar, t.ex. hos unga flickor och kvinnor i övergångsåldern
 • Uteblivna menstruationsblödningar (primär eller sekundär amenorré)
 • Endometrios – ett tillstånd där livmoderslemhinnan återfinns på oväntade ställen utanför livmodern, t.ex. vid äggstockarna. Primolut får livmoderslemhinnan att stötas bort.
 • När det finns behov av förskjutning av menstruationscykeln

Användning

Ta alltid Primolut N enligt läkarens anvisningar. Tabletterna sväljs hela med vatten. Läkemedlet bör tas efter en måltid – detta motverkar biverkningar såsom illamående.

Dosering

Doseringen beror på vilka besvär du har och fastställs av läkare. Allmänna riktlinjer för dosering hos vuxna är:

Vid oregelbunden menstruation

 • Ta 3 tabletter dagligen i 10 dagar. Blödningen avtar oftast inom 1 till 3 dagar, men kan vara i upp till 5 dagar. Fortsätt ta tabletterna enligt schema (totalt sett 30 tabletter under behandlingens 10 dagar). Ungefär 2 till 4 dagar efter avslutad behandling uppkommer en blödning som är av samma mängd och varaktighet som vid en normal menstruation.
 • För att förhindra fortsatt oregelbunden menstruation bör du ta Primolut N under ytterligare tre menstruationscykler. Du tar då 1 tablett 1 till 2 gånger dagligen från och med cykelns 16:e dag till och med cykelns 25:e dag (som 1:a dag räknas den dag då den senaste blödningen satt igång). Genombrottsblödningen inträffar några dagar efter det att du tagit den sista tabletten.

Vid utebliven menstruation

 • Din läkare skriver först ut ett östrogenpreparat till dig för att stimulera tillväxten av livmoderslemhinnan. Börja ta östrogenet enligt läkarens anvisningar. Från och med behandlingsdag 16 till och med behandlingsdag 25 tar du 1 tablett Primolut N 1 till 2 gånger dagligen. Om din kropps östrogenproduktion visar sig vara tillräcklig, kan du avsluta östrogenbehandlingen och sätta igång blödningscykeln genom att ta 1 tablett Primolut N 1 till 2 gånger dagligen från och med cykelns 16:e dag till och med cykelns 25:e dag. Genombrottsblödningen inträffar några dagar efter det att du slutat ta Primolut N (omkring behandlingens 28:e dag).

Vid endometrios

 • Påbörja behandlingen mellan cykelns 1:a och 5:e dag (den 1:a dagen är den dag då menstruationsblödningen satt igång) med 1 tablett Primolut N 2 gånger dagligen. Om stänkblödning uppkommer kan dosen ökas till 2 tabletter 2 gånger dagligen. Om blödningen upphör bör du överväga att återgå till den ursprungliga dosen. Fortsätt med behandlingen under minst 4 till 6 månader. Genombrottsblödningen kommer att inträffa några dagar efter det att du slutat ta Primolut N.

För menstruationsförskjutning

 • Ta 1 tablett Primolut N 2 till 3 gånger dagligen i maximalt 10 till 14 dagar, med början ungefär 3 dagar innan förväntad menstruation. Blödningen kommer att starta 2 till 3 dagar efter det att du slutat ta Primolut N. Denna metod ska dock endast användas om du säkert vet att du inte är gravid.
 • Om målet är att få menstruationen att inträffa tidigare, är det tillrådligt att få ett annat läkemedel utskrivet av läkare.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel påverkar inte reaktionsförmågan. Du kan äta och dricka som vanligt under behandlingen.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du fått i dig större mängd läkemedel än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en dos Primolut N? Ta tabletten så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Primolut N är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Primolut N om något av följande tillstånd gäller dig:

 • Om du är eller kan tänkas vara gravid
 • Om du ammar
 • Om du har (eller har haft) en allvarlig leversjukdom – Primolut N får endast tas när dina levervärden har återgått till det normala
 • Om du har (eller har haft) en godartad eller elakartad levertumör
 • Om du har (eller har haft) en propp i ett blodkärl i ett ben (trombos), i lungorna (lungemboli) eller i något annat organ
 • Om du har (eller har haft) hjärtinfarkt eller stroke, eller något annat tillstånd som kan förebåda liknande sjukdomar (t.ex. angina pectoris eller TIA)
 • Om du har en eller flera riskfaktorer som påskyndar uppkomsten av blodproppar
 • Om du har en sjukdom som påverkar blodkoaguleringen
 • Om du har (eller har haft) migrän med vissa neurologiska symptom, såsom störningar i ansiktsmotoriken, talrubbningar, svaghet eller domningar i någon kroppsdel
 • Om du har diabetes och skador på blodkärl
 • Om du har, har haft eller kan tänkas ha bröstcancer eller cancer i underlivet
 • Om du har vaginala blödningar utan känd orsak
 • Om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i detta läkemedel (se rubriken “Sammanställning”)

Varningar och försiktighet

I vissa fall bör du vara extra försiktig när du tar Primolut N. Du kan behöva gå på läkarkontroll oftare än vanligt. I bipacksedeln hittar du en översikt över samtliga situationer där denna varning gäller.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte användas om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Primolut N

Primolut N interagerar med ett antal andra läkemedel. I bipacksedeln finns en översikt över dessa läkemedel.

Tala med läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturmedel och receptfria läkemedel. Läkaren vet om du kan ta dessa läkemedel tillsammans med Primolut N.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Primolut N orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Primolut kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Vid kontinuerlig användning: genombrottsblödning eller för sparsamma menstruationer (hypomenorré)

Vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare):

 • Vid kontinuerlig användning: uteblivna menstruationer
 • Huvudvärk
 • Illamående, kräkningar
 • Generaliserad svullnad (ödem)

Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare):

 • Migrän

I bipacksedeln hittar du en översikt över mer sällsynta biverkningar. Några av dessa är allvarliga tillstånd, såsom en något ökad risk för att drabbas av trombos eller vissa cancerformer. Läs denna information noga. Rådgör med läkare om du får biverkningar.

Sammanställning

En tablett Primolut N innehåller 5 mg noretisteron. Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse och magnesiumstearat.

Tillverkare av Primolut N är:

Bayer AG
13342 Berlin, Tyskland

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Weimar, Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 21-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen