Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Promethazin

Promethazin tabletter minskar överkänslighetsreaktioner. Det verksamma ämnet promethazin tillhör gruppen antihistaminmediciner, som motverkar allergiska reaktioner. Promethazin verkar inom 20 minuter och är effektiv ungefär 6 till 8 timmar. Medlet har även en omtöcknande effekt som kan dröja 2 till 8 timmar.

Promethazin är ett antihistaminikum, ett läkemedel som undertrycker allergiska reaktioner. Tabletterna minskar allergiska reaktioner, såsom hosta, klåda och hudutslag. Detta läkemedel används även för att förebygga åksjuka.

Vad är Promethazin tabletter?

Promethazin tabletter minskar överkänslighetsreaktioner. Det verksamma ämnet promethazin tillhör gruppen antihistaminmediciner, som motverkar allergiska reaktioner. Promethazin verkar inom 20 minuter och är effektiv ungefär 6 till 8 timmar. Medlet har även en omtöcknande effekt som kan dröja 2 till 8 timmar.

När används Promethazin tabletter?

Läkare skriver ut Promethazin tabletter mot bland annat följande åkommor:

 • Allergiska reaktioner i luftvägarna eller på huden, till exempel genom överkänslighet mot pollen (hösnuva), husdjur eller ett insektsbett. En allergisk reaktion aktiveras genom histamin, ämnet som frigörs om du kommer i kontakt med ämnet som du är allergisk mot. Promethazin tabletter blockerar effekten av histamin. Detta hjälper att minska besvär såsom nässelfeber, klåda, nysningar, näsblod eller tårande ögon.
 • Rethosta. Promethazin minskar rethostan. På grund av den omtöcknande effekten används läkemedlet framför allt på natten om rethostan förorsakar sömnproblem.
 • Illamående och kräkningar. Promethazin bromsar retningarna i kräkningscentret. Därför minskar besvären såsom illamående och kräkningar som till exempel förekommer under en graviditet eller efter en operation.
 • Åksjuka. Vid åksjuka (sjösjuka, bilsjuka, luftsjuka) är balansorganet rubbat. Det förorsakar besvär såsom illamående, kräkningar, gäspningar, yrsel och svettningar. Promethazin minskar illamåendet genom att bromsa retningarna i kräkningscentret.

Hur används Promethazin tabletter?

Använd detta läkemedel alltid enligt läkarens föreskrifter. De allmänna riktlinjerna för användning av Promethazin tabletter är:

 • Ta tabletten utan att tugga den.
 • Ta tabletten under måltiden och/eller innan sängdags.
 • Vid åksjuka: ta tabletten en halvtimma till en timma innan avresan.
 • Tar du detta läkemedel varje dag och har du glömt ta en tablett? Ta ändå tabletten, såvida det nästan inte är dags för nästa dos. I så fall är det bättre att hoppa över den glömda tabletten och övergå till det vanliga schemat.
 • Promethazin verkar omtöcknande och kan även förorsaka besvär såsom trötthet eller dålig syn. Därför reagerar du eventuellt mindre uppmärksamt och det kan vara farligt. Tar du detta medel varje dag? Delta i så fall inte i trafiken och arbeta inte med stora eller farliga maskiner eller apparater. Använder du denna medicin bara ibland, till exempel mot åksjuka? Då får du inte köra bil under 24 timmar om du tar en tablett.
 • Drick ingen alkohol så länge som du behandlas med denna medicin. Alkohol kan framkalla eller förvärra biverkningarna av Promethazin tabletter.

I bipacksedeln hittar du mer information om användningen av Promethazin tabletter.

Vilka doseringar finns?

Promethazin finns att tillgå i tablettform på 25 mg. Läkaren bestämmer den rätta doseringen. De allmänna riktlinjerna för dosering av Promethazin tabletter är:

 • Vid allergiska reaktioner:
  • Vuxna: 1 till 6 tabletter dagligen, fördelade över flera gånger per dag.
  • För barn gäller ett anpassat doseringsråd. Fråga läkaren om råd.
 • Vid åksjuka:
  • Vuxna och barn från 8 år: ta 1 tablett à 25 mg innan resan (en halvtimma till 1 timma innan avresa). Ta eventuellt 1 tablett till efter 8 timmar.
  • För yngre barn gäller ett anpassat doseringsråd. Fråga läkaren om råd.

Promethazin tabletter är inte lämpade för barn yngre än 2 år. Detta läkemedel kan hämma andningen hos dem. Var extra försiktig vid användning av detta läkemedel hos barn mellan 2 och 6 år. Denna åldersgrupp är känslig för vissa biverkningar.

I bipacksedeln hittar du mer information om doseringen av denna medicin.

Vilka är biverkningarna av Promethazin tabletter?

Vid användning av Promethazin tabletter kan du få besvär av biverkningar. Det gäller till exempel besvär såsom:

 • Dåsighet, sömnighet, trötthet. Barn och äldre har snabbare obehag av dessa besvär;
 • Svårigheter med koncentrationen eller koordineringen av rörelser;
 • Yrsel;
 • Torr mun, ögon och/eller näsa;
 • Suddig syn;
 • Musklesvaghet;
 • Lågt blodtryck;
 • Problem med att kissa (urin som finns kvar i blåsan, ont när man kissar, svårt att kissa);
 • Mag-tarmbesvär;
 • Nervositet, sömnlöshet, skakningar, förvirring (framför allt) hos barn.

En fullkomlig översikt över alla eventuella biverkningar finns i bipacksedeln. Rådfråga en läkare om du får besvär av svåra eller allvarliga biverkningar.

När får du inte använda Promethazin tabletter?

Promethazin är inte ett lämpat läkemedel för alla. Tabletterna får till exempel inte användas i följande situationer:

 • Om du är överkänslig mot promethazin, mot andra läkemedel ur medicingruppen fenothiaziner eller ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Om du har ett akut astmaanfall;
 • Om du ligger i koma;
 • För barn yngre än 2 år.

Var extra försiktig med användningen av detta läkemedel om du:

 • Har högt ögonblgstryck;
 • Har besvär av urin som finns kvar i blåsan eller om du lider av prostataförstoring;
 • Lider av en leverfunktionsstörning;
 • Lider av en hjärt- eller kärlsjukdom;
 • Lider av epilepsi;
 • Har högt blodtryck;
 • Vill ge medicinen till ett barn yngre än 6 år;
 • Vill amma. Denna medicin utsöndras i modersmjölken och det kan vara farligt för barnet.

Är du gravid? Använd då Promethazin uteslutande i samråd med en läkare. Använd inte detta läkemedel precis innan eller under förlossningen.

Ytterligare information om kontraindikationerna och andra varningar hittar du i bipacksedeln.

Kan Promethazin tabletter användas i kombination med andra läkemedel?

Det är bättre att inte kombinera Promethazin tabletter med vissa andra läkemedel. Det kan uppstå växelverkningar och därför finns det mer risk för biverkningar: Det gäller då bland annat följande läkemedel:

 • Läkemedel som har en omtöcknande verkan, såsom sömn- och/eller lugnande medel och starka smärtstillare;
 • Vissa läkemedel mot hiv.

Rådgör med en läkare om du behandlas med en av dessa mediciner och om du dessutom vill använda Promethazin tabletter. Ytterligare information om växelverkan mellan Promethazin och andra läkemedel hittar du i bipacksedeln.

Var kan jag köpa Promethazin tabletter?

Promethazin tabletter finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Promethazin tabletter utan recept?

Detta läkemedel är receptbelagt. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Promethazin tabletter.

Källor

Centrafarm BV. (april 2018). Bipacksedel PromethazinCF 25 mg, belagda tabletter. Rådfrågat den 17 juni 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h50250.pdf

Nederländska föreningen för farmaci. (2020, 12 maj). Pomethazin. Apotheek.nl. Rådfrågat den 17 juni 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/promethazine#!

Nederländska Husläkarsamfundet. (2017, 25 april). Jag har besvär av åksjuka. Thuisarts.nl. Rådfrågat den 17 juni 2020, från https://www.thuisarts.nl/reisziekte/ik-heb-last-van-reisziekte

Nederländska vårdinstitutet (utan datum). Promethazin. FarmakoterapeutiskKompass. Rådfrågat den 17 juni 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/promethazine#samenstelling

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 22-01-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen