Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Proscar

 • För behandling av urineringsbesvär till följd av förstorad prostata
 • Endast avsett för män
 • Tabletten ska sväljas hel

Om PROSCAR

Den aktiva substansen i PROSCAR är finasterid. PROSCAR tillhör en grupp läkemedel som kallas 5‑alfa-reduktashämmare.

PROSCAR används vid behandling av urineringsbesvär orsakade av en godartad förstoring av prostatakörteln (BPH). Besvär som kan uppstå är t.ex:

 • Ökat behov att urinera oftare
 • Försvagat urinflöde
 • Svårigheter att urinera
 • Det kommer mer urin efter det att man tömt blåsan

Besvären uppstår när den förstorade prostatakörteln trycker på urinröret. PROSCAR förminskar storleken på prostatan, vilket resulterar i ett kraftigare urinflöde och en förbättring av andra symptom som orsakas av förstorad prostata.

PROSCAR minskar risken för akut oförmåga att urinera (urinretention) och behovet av kirurgiska ingrepp.

Din läkare kan föreskriva PROSCAR i kombination med ett annat läkemedel (doxazosin) så att din godartade prostataförstoring kan hållas under kontroll.

Användning/verkan

Var noga med att följa instruktionerna i den officiella bipacksedeln, om inte din läkare har föreskrivit något annat. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

 • Rekommenderad dos är 1 tablet dagligen (motsvarande 5 mg finasterid).

Tabletten kan tas oberoende av måltider.

Även om det ofta inträffar en snabb förbättring kan det vara nödvändigt att fortsätta behandlingen i minst sex månader. Även om du inte märker någon förbättring kan PROSCAR minska risken för akut oförmåga att urinera och behovet av kirurgiska ingrepp.

Besök din läkare regelbundet för att kontrollera behandlingens effekt.

Ta PROSCAR enligt din läkares rekommendation. Du måste ta PROSCAR under en längre tid för att uppnå lindring av dina besvär och bättre kontroll över din sjukdom.

Alkohol/körförmåga

PROSCAR påverkar inte reaktionsförmågan. Det finns inga särskilda restriktioner vad gäller intag av alkohol.

För stor eller för liten mängd läkemedel/avbryta behandlingen med PROSCAR

Om du fått i dig för stor mängd PROSCAR ska du omedelbart kontakta din läkare. Läkaren bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas.

Om du har glömt att ta en dos PROSCAR ska du inte ta dubbel dos som kompensation. Fortsätt istället som vanligt enligt föreskrivet schema.

Rådgör alltid med din läkare om du vill avbryta behandlingen med detta läkemedel.

När ska PROSCAR inte användas?

PROSCAR är inte avsett att användas av vem som helst. Läkemedlet ska inte tas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot något av läkemedlets innehållsämnen (se rubriken ”Sammanställning”).
 • PROSCAR är inte avsett för kvinnor. Kvinnor som är, kan tänkas vara eller vill bli gravida ska undvika direktkontakt med PROSCARtabletter.
 • PROSCAR är inte avsett för barn.

Varningar och försiktighet

Vissa försiktighetsåtgärder gäller vid behandling med PROSCAR:

 • Informera din läkare om du har eller har haft sjukdomar eller allergier.
 • Kvinnor som är, kan tänkas vara eller vill bli gravida får inte ta PROSCAR och får inte komma i kontakt med delade eller krossade PROSCARtabletter. Den aktiva substansen i PROSCAR (finasterid) kan orsaka missbildning av könsorganen hos manliga foster. En gravid kvinna som kommit i kontakt med den aktiva substansen i PROSCAR (efter att ha råkat svälja en tablett eller röra vid en krossad tablett) ska omedelbart kontakta läkare.
 • En kvinna kan exponeras för den aktiva substansen i PROSCAR vid direktkontakt med din sädesvätska. Om din partner är, kan tänkas vara eller vill bli gravid är det viktigt att du använder kondom vid samlag.
 • PROSCAR kan påverka resultatet när ett PSAtest (ett blodprov) görs. Tala om för din läkare att du tar PROSCAR innan testet ska utvärderas.

Graviditet och amning

PROSCAR är i princip inte avsett för kvinnor. Rådgör med din läkare om du är kvinna och ändå vill ta läkemedlet. Det är ännu inte känt om finasterid passerar över i modersmjölk.

Kvinnor som är, kan tänkas vara eller vill bli gravida får inte komma i kontakt med detta läkemedel. Se rubriken ”Varningar och försiktighet”.

Andra läkemedel och PROSCAR

Man har inte kunnat påvisat någon interaktion mellan PROSCAR och andra läkemedel. Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. PROSCAR brukar i allmänhet inte orsaka allvarliga besvär.

Biverkningar som kan uppstå vid behandling med PROSCAR är t.ex:

 • Impotens (oförmåga att få erektion) eller minskad sexualdrift
 • Ejakulationsförändringar såsom minskad mängd sädesvätska vid utlösning under samlag. Den minskade mängden sädesvätska tycks inte påverka den normala sexualfunktionen. I vissa fall försvann dessa oönskade effekter efter en tid, t.o.m. hos patienter som fortsatte ta PROSCAR. Om effekterna kvarstod, försvann de oftast efter avbruten behandling med PROSCAR.
 • Ömhet eller svullnad i bröstkörtlarna
 • Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda, nässelutslag och svullnad i läppar och ansikte
 • Testikelsmärta

Kontakta din läkare om du känner dig annorlunda eller sjuk. Informera läkare eller apotekspersonal om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i PROSCAR är finasterid. Varje tablett innehåller 5 mg finasterid.

Övriga innehållsämnen är: laktos, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumkarboximetylcellulosa, gul järnoxid (E172), natriumdokusat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, titandioxid (E171), talk och indigotin (E132).

Tillverkare av PROSCAR 5 mg är:

Merck Sharp & Dohme BV P.B. 581
Waarderweg 39
2003 PC Haarlem
Nederländerna

Bipacksedel

Läs noga igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 14-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen