Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Provpaket Erektil Dysfunktion

 • Innehåller 4 olika slags potenspiller
 • Pröva och se vilket medel som känns bäst för dig
 • Ska endast användas vid erektil dysfunktion
 • Var försiktig med alkohol

Om pröva på-paketet vid erektil dysfunktion

Potenspiller finns i många olika varianter. Varje medel har sina egna specifika fördelar och sitt eget användningssätt. Med detta pröva på-paket kan du pröva vilket potenspiller som känns bäst för dig.

I pröva på-paketet finns ett antal tabletter av marknadens fem mest kända och oftast föreskrivna potensläkemedel:

 • Viagra (aktiv substans: sildenafil)
 • Cialis (aktiv substans: tadalafil)
 • Vardenafil
 • Tadalafil (märkeslöst alternativ till Cialis)
 • Sildenafil (märkeslöst alternativ till Viagra)

Användning

Samtliga potenspiller i pröva på-paketet ingår i läkemedelsgruppen fosfodiesteras typ 5-hämmare. Dessa läkemedel får blodkärlen i penis att slappna av så att mer blod kan strömma in. Detta resulterar i en tillfälligt förbättrad erektionsförmåga.

Den här sortens potenspiller fungerar endast för män med erektil dysfunktion – ett tillstånd som kännetecknas av oförmåga att få eller bibehålla en hård och erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge. Sexuell stimulering är en förutsättning för att dessa potenspiller ska fungera optimalt.

Potenspillret tas ungefär en halvtimme (Cialis, Tadalafil, Vardenafil) till 1 timme (Viagra, Sildenafil) före sexuell aktivitet. Samtliga tabletter kan tas oberoende av måltider. Om tabletten tas precis efter en måltid kan det ta lite längre tid innan medlet börjar verka.

Potenspillrens effekt varar i ett visst antal timmar.

 • Viagra, Sildenafil och Vardenafil: ungefär 4 till 5 timmar
 • Cialis och Tadalafil: upp till 36 timmar

Inom ovanstående perioder kan du få erektion vid sexuell stimulering. I bipacksedeln kan du läsa mer om potenspillrens effekt och användningssätt.

Dosering

För samtliga potenspiller i pröva på-paketet gäller: läkemedlet får användas högst 1 gång dagligen. Rekommenderad startdos för vuxna män är:

 • Viagra och Sildenafil: 50 mg
 • Vardenafil, Cialis och Tadalafil: 10 mg

Startdosen kan justeras av läkare om effekten är för stark eller svag. Potenspiller är inte avsedda att användas av kvinnor och pojkar under 18 år. Mer information om dosering hittar du i respektive potenspillers bipacksedel.

Alkohol/körförmåga

Den här sortens potenspiller kan orsaka biverkningar som påverkar körförmågan. Undvik bilkörning och arbete med tunga maskiner om du får besvär som t.ex. yrsel eller dimsyn.

Se upp med alkohol! Alkohol kan utlösa och förvärra biverkningar orsakade av potenspiller. Alkohol har dessutom negativ effekt på erektionsförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du fått i dig fler tabletter än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Potenspillret ska tas en halvtimme till en timme före sexuell aktivitet. Har du glömt att ta en tablett? Ta tabletten så fort du kommer på det, men tänk på att det tar minst en halvtimme innan läkemedlet börjar verka så att du kan få en fungerande erektion. Ta aldrig dubbel dos, och använd aldrig ett potenspiller oftare än en gång per dag.

När ska läkemedlen inte användas?

Potenspillren i pröva på-paketet är inte alltid lämpliga att använda. Dessa potenspiller ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något av innehållsämnena i respektive läkemedel
 • Om du tar läkemedel som kallas för ”nitrater” eftersom dessa i kombination med potenspiller kan orsaka en allvarlig sänkning av blodtrycket. Informera din läkare om du tar sådana läkemedel (vilka ofta föreskrivs för att lindra bröstsmärtor vid angina pectoris) – känner du dig osäker ska du tala med läkare eller apotekspersonal.
 • Om du tar läkemedel som innehåller kväveoxiddonatorer, som t.ex. amylnitrit (“poppers”), eftersom även dessa läkemedel i kombination med potenspiller kan orsaka en allvarlig sänkning av blodtrycket
 • Om du har allvarliga hjärt eller leverbesvär
 • Om du nyligen har haft stroke eller hjärtattack eller har lågt blodtryck
 • Om du har en medfödd, ovanlig ögonsjukdom (t.ex. retinitis pigmentosa)
 • Om du någonsin tidigare har förlorat synen p.g.a. ickearteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION)

I bipacksedeln för respektive potenspiller kan du läsa mer om vilka varningar som gäller.

Varningar och försiktighet

I följande situationer ska du rådgöra med läkare innan du börjar använda potenshöjande läkemedel:

 • Om du har sicklecellanemi, multipelt myelom, leukemi, deformerad penis eller om du får erektioner som varar i mer än 4 timmar
 • Om du har någon allvarlig lever eller njursjukdom
 • Om du har en medfödd ögonsjukdom
 • Om du har andra hjärtbesvär än högt blodtryck i lungartärerna
 • Om du har problem med blodtrycket

I bipacksedeln för respektive potenspiller kan du läsa mer om vilka varningar som gäller.

Graviditet och amning

Potenspiller är inte avsedda att användas av kvinnor.

Andra läkemedel och potenspiller

Tala alltid om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade medel och receptfria läkemedel.

Potenspillren i pröva på-paketet kan interagera med ett antal andra läkemedel, som t.ex:

 • Alfablockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinvägssymptom relaterade till benign prostatahyperplasi)
 • Andra läkemedel för behandling av högt blodtryck
 • Nitrater (för behandling av bröstsmärtor)
 • Riociguat
 • 5alfa reduktashämmare (används för behandling av benign prostatahyperplasi)
 • Proteashämmare för behandling av AIDS eller HIVinfektion (ritonavir)
 • Fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel)
 • Rifampicin, erytromycin eller klaritromycin (mot bakteriella infektioner)
 • Läkemedel såsom ketokonazol och itrakonazol (mot svampinfektioner)
 • Bosentan (för behandling av högt blodtryck i lungartärerna)
 • Andra läkemedel för behandling av erektil dysfunktion (PDE5hämmare)

I bipacksedeln för respektive potenspiller kan du läsa mer om vilka varningar som gäller. Din läkare vet om du kan kombinera andra läkemedel med potenspillren i pröva på-paketet.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan potenspillren i pröva på-paketet orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Potenspillren i pröva på-paketet kan bl.a. orsaka följande biverkningar:

 • Huvudvärk
 • Matsmältningsbesvär
 • Ryggsmärta
 • Nästäppa
 • Ansiktsrodnad
 • Yrsel
 • Hjärtklappning, snabba hjärtslag
 • Dimsyn, smärta i ögonen

De olika potenspillervarianterna kan ge olika biverkningar, därför är det viktigt att du läser igenom bipacksedeln för den variant du tänker använda. I bipacksedeln för respektive potenspiller finns en fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar. Om du får allvarliga biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Viagra är sildenafil (i form av citratsalt). Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat (anhydrat), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat
 • Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), laktos, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E 132)

Den aktiva substansen i Sildenafil är sildenafil (i form av citrat). Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat (anhydrat), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat
 • Filmdragering: hypromellos (E 464), titandioxide (E 171), indigotin (E 132), triacetin

Den aktiva substansen i Vardenafil är vardenafil (som hydrokloridtrihydrat). Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid (anhydrat)
 • Filmdragering: polyvinylalkohol (E 1203), titandioxid (E 171), talk (E 553b), makrogol/PEG 3350 (E 1521), metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer (1:1, typ A), gul järnoxid (E 172), natriumbikarbonat (E 500 (ii)), röd järnoxid (E 172)

Den aktiva substansen i Cialis är tadalafil. Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat
 • Filmdragering: laktosmonohydrat, hypromellos, triacetin, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), talk

Den aktiva substansen i Tadalafil är tadalafil. Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: laktosmonohydrat, natriumlaurylsulfat, povidon K-12, krospovidon (typ B), natriumstearylfumarat
 • Filmdragering: polyvinylalkohol, makrogol 3350, titandioxid (E 171), talk, gul järnoxid (E 172)

Tillverkare av de potenspiller som ingår i pröva på-paketet är:

Viagra:

 • Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike

Sildenafil:

 • McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland
 • Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Ungern

Cialis:

 • Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien

Tadalafil:

 • Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien
 • PLIVA Croatia Ltd., Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb, Kroatien

Vardenafil:

 • Actavis Ltd., BLB015-016, Bulebel Industrial Estate, ZTN 3000, Zejtun, Malta

Bipacksedlar

Läs igenom respektive bipacksedel före användning.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 16-01-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen