Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Relvar Ellipta

Relvar Ellipta är ett inhalationspulver, ofta kallat inandningsmedicin, som består av två aktiva ämnen: Flutikason - ett inflammationshämmande medel baserat på kortikosteroid, och Vilanterol - ett medel som avslappnar och vidgar luftvägsmuskulaturen. Relvar Elliptas ingredienser förebygger avsmalningsanfall och andra luftvägsbesvär vid lungåkommor såsom astma och kronisk, obstruktiv lungsjukdom. Om du vill göra en förfrågan på Relvar Elliptas, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Relvar Ellipta?

Relvar Ellipta är ett inhalationspulver, ofta kallat inandningsmedicin, som består av två aktiva ämnen:

 • Flutikason - ett inflammationshämmande medel baserat på kortikosteroid, och
 • Vilanterol - ett medel som avslappnar och vidgar luftvägsmuskulaturen.

Relvar Elliptas ingredienser förebygger avsmalningsanfall och andra luftvägsbesvär vid lungåkommor såsom astma och kronisk, obstruktiv lungsjukdom.

Om du vill göra en förfrågan på Relvar Elliptas, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Relvar Ellipta bland annat för astma och kronisk, obstruktiv lungsjukdom. Med dessa åkommor är det ofta tal om inflammerade luftvägar, avsmalning, andnöd, hosta och pipig andning. Det aktiva ämnet flutikason minskar luftvägarnas svullnad och irritation. Vilanterol gör så att det går lättare att andas. Relvar Ellipta är inte ämnat för att sätta stopp för akuta avsmalningsanfall utan används dagligen för att förebygga luftvägsbesvär.

Hur använder du Relvar Ellipta?

Relvar Ellipta levereras i en Ellipta-inhalator. Inhalatorn är utrustad med en skyddskapsel och ett doseringsmått. När skyddskapseln avlägsnas släpps en puderdos fri. Denna måste inandas så fort som möjligt. Detta görs på följande vis:

 • Placera läpparna på munstycket;
 • Ta ett långt och djupt andetag;
 • Håll andan i mellan tre och fyra sekunder;
 • Avlägsna inhalatorn från munnen och andas ut långsamt och försiktigt.
 • Sätt tillbaks skyddskapseln på munstycket;
 • Skölj munnen för att få bort eventuella puderrester - detta förebygger vissa biverkningar.

Ta Relvar Ellipta vid samma tidpunkt varje dag. Efter att inhalatorn använts första gången kan medicinen användas under de 6 följande veckorna.

Dosering

Läkaren avgör vilken variant som lämpar sig bäst för dina besvär. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen av Relvar Ellipta:

 • Vuxna: 1 inhalering av ordinerad styrka en gång om dan.

Denna medicin är olämplig för småbarn. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men ibland kan Relvar Ellipta orsaka biverkningar. De biverkningar som eventuellt kan uppstå är bland andra:

 • Huvudvärk;
 • Förkylning;
 • Munsår;
 • Smärta eller irritation i munhålan eller halsen;
 • Näsbesvär (klåda, nästäppa eller rinnande näsa);
 • Oregelbundna hjärtslag.

Kontakta läkare om du drabbas svårt av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln finns en fullständig översikt av möjliga biverkningar.

När får du inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Relvar Ellipta är inte lämpat för alla. Ta inte denna inandningsmedicin om du:

 • Är överkänslig mot flutikason, vilanterol eller annat förekommande hjälpämne.

Den som besväras av hjärtbesvär, högt blodtryck, leverproblem, diabetes, en sköldkörtelsåkomma eller andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om denna medicin. Relvar Ellipta har växelverkan med vissa andra läkemedel. Upplys läkaren om ditt medicinintag. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Relvar Ellipta om du är gravid eller ammar endast om läkare ordinerat detta. Relvar Ellipta påverkar inte reaktionsförmågan. Denna medicin har inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen