Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Telfast

Telfast är en antiallergimedicin, även kallad antihistamin. Det aktiva ämnet fexofenadin lindrar kroppsliga besvär till följd av överkänslighet mot ett särskilt ämne. Om du vill göra en förfrågan på Telfast, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Telfast?

Telfast är en antiallergimedicin, även kallad antihistamin. Det aktiva ämnet fexofenadin lindrar kroppsliga besvär till följd av överkänslighet mot ett särskilt ämne.

Om du vill göra en förfrågan på Telfast, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar antihistamin vid besvär till följd av allergi, exempelvis hösnuva eller överkänslighet mot kvalster, husdjur eller annat. Vanliga symptom på allergi är:

  • Svidande, tårande ögon;
  • Hudutslag, nässelfeber;
  • Hosta, dyspné;
  • Nysning, rinnande näsa eller nästäppthet.

Telfast gör så man reagerar lindrigare på de retningar man är överkänslig mot, så att besvären snabbt avtar. Telfast ger effekt inom en timma och varar dagen lång. Telfast kan tas när man akut drabbats av besvär eller när dessa nalkas. Medicinen kan även tas förebyggande, exempelvis när man vet att man kommer komma i kontakt med vissa retningar.

Hur tas Telfast?

Svälj Telfast-tabletten hel med tillräckligt med vätska. Ta tabletten vid en fast tidspunkt, exempelvis till frukost, om medicinen tas under längre tid – på så vis minns man lättare att ta Telfast. Detta läkemedel kan intas med eller utan föda. Ta tabletten minst 1 timma innan du kommer komma i kontakt med de retningar du är överkänslig mot ifall Telfast tas i förebyggande syfte.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna och barn på över 12 år: 1 tablett på 180 mg om dan.

För barn på under 12 år finns tabletter med anpassad dosering (Telfast Junior). Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland kan mediciner orsaka biverkningar, även om alla inte drabbas. Telfasts biverkningar är bland andra:

  • Utmattning;
  • Yrsel;
  • Huvudvärk;
  • Illamående.

Den som drabbas av (nån av) dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. Sök snabbt medicinsk hjälp vid svåra biverkningar. I bipacksedeln finns en utförlig översikt av alla eventuella biverkningar.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Telfast lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot det aktiva ämnet fexofenadin eller annat av tablettens hjälpämnen.

Den som lider av hjärt-, lever- eller njurproblem eller är ålderstigen behöver ta det extra försiktigt med denna medicin och rådfråga läkare om den kan ta Telfast. Detta läkemedel har växelverkan med ett antal andra mediciner – läkaren känner till vilka läkemedel som helst inte ska kombineras. Ange därför övrigt medicinintag under läkarkonsultationen.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Telfast är olämpligt för gravida eller ammande kvinnor. Läkaren kan ordinera dessa kvinnor en annan antiallergimedicin.

Telfasts biverkningar kan påverka reaktionsförmågan. Den som känner sig yr eller matt bör ej bege sig ut i trafiken.

Alkohol kan förvärra denna medicins biverkningar. Ta det lugnt med starkdryck.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen