Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Trajenta

Trajenta eller linagliptin, tillhör en läkemedelskategori som kallas DPP-4-hämmare, vilka används till att behandla typ 2-diabetes. Trajenta fungerar genom att öka inkretinmängden som framställs i tarmarna. Inkretin är ett naturligt hormon som ökar insulinnivån när blodsockret är högt - efter en måltid, t.ex. - och minskar sockermängden som kroppen framställer. Trajenta tas normalt tillsammans med andra läkemedel för att reglera blodsockernivån hos vuxna med typ 2-diabetes. Det är utformat för att vara en del av en helhetsplan för diabetesbehandling, som även ska omfatta kost och motion.

Vad är Trajenta?

Trajenta eller linagliptin, tillhör en läkemedelskategori som kallas DPP-4-hämmare, vilka används till att behandla typ 2-diabetes. Trajenta fungerar genom att öka inkretinmängden som framställs i tarmarna. Inkretin är ett naturligt hormon som ökar insulinnivån när blodsockret är högt - efter en måltid, t.ex. - och minskar sockermängden som kroppen framställer. Trajenta tas normalt tillsammans med andra läkemedel för att reglera blodsockernivån hos vuxna med typ 2-diabetes. Det är utformat för att vara en del av en helhetsplan för diabetesbehandling, som även ska omfatta kost och motion.

Hur tar man Trajenta?

Trajenta finns i en liten brun tablettform med D5 på ena sidan och en företagssymbol på den andra. Varje tablett innehåller 5 mg av den aktiva ingrediensen linagliptin.

Den normala dosen är 5 mg om dagen för vuxna, men det kan variera markant beroende på olika faktorer. Din läkare kommer att föreskriva rätt dos för att bäst hantera dina symtom. Det kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att följa läkarens anvisningar, som kan ange att ta det vid samma tidpunkt på dagen, till exempel.

Om du glömmer att ta en tablett, frestas inte att ta två på en gång för att kompensera för den missade dosen. Det bästa är att skippa den missade dosen och ta nästa tablett på utsatt tid. Om du är osäker på vad du ska göra om du missar en dos, be din läkare eller apotekare om råd.

Sluta inte plötsligt att ta Trajenta.

Förvara Trajenta på en torr, säker plats, i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Har Trajenta några biverkningar?

Cirka 1 procent av personer som tar Trajenta har upplevt följande biverkningar:

 • Ryggsmärtor
 • Diarré
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Huvudvärk
 • Rinnande eller täppt näsa
 • Blåsor i munnen
 • Hudutslag
 • Symtom på lågt blodsocker (yrsel, trötthet, svaghet, förvirring, irritation ...)

Rådfråga din läkare eller apotekare om något av följande symtom besvärar dig:

 • Allergisk reaktion
 • Symtom på pankreatit

Sluta omedelbart att ta Trajenta och sök akut läkarhjälp om du upplever något av ovanstående, eller några andra symtom som inte nämnts.

När är det inte säkert att ta Trajenta?

Trajenta interagerar med en lång rad läkemedel, samt med många substanser, såsom koffein, alkohol och narkotika. Det är väsentligt att du berättar om din livsstil för din läkare och verkligen uppger alla läkemedel som du tar, så att läkaren kan råda dig. Detta innebär inte nödvändigtvis att Trajenta är olämpligt, men du kanske behöver ta en mindre dos eller pröva en alternativ medicin.

Om du har något av följande tillstånd kan det vara osäkert att ta Trajenta:

 • Hjärtsjukdom
 • Nedsatt njur- eller leverfunktion
 • Pankreatit

Graviditet och amning

Trajenta ska inte tas under graviditet. Rådfråga din läkare om du ammar.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen