Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Utrogestan

 • Innehåller ett kvinnligt könshormon (progesteron)
 • Vaginalkapsel eller kapsel för oralt bruk
 • Vid nedsatt fertilitet, PMS och oregelbunden menstruation
 • Förebyggande av missfall eller för tidig födsel

Om UTROGESTAN

UTROGESTAN-kapslarna innehåller det kvinnliga könshormonet progesteron. Progesteron spelar en viktig roll i fertilitetscykeln.

 • UTROGESTAN som mjuk vaginalkapselanvänds i följande situationer:
 • Som behandling vid vissa former av nedsatt eller obefintlig fertilitet hos kvinnor. Vid dessa tillstånd producerar kroppen för liten mängd progesteron för att kvinnan ska kunna bli gravid eller fullfölja en graviditet. Läkemedlet används framför allt av kvinnor som genomgår ett program för assisterad befruktning (ART).
 • Som behandling i förebyggande syfte av gravida kvinnor som tidigare fått flera missfall eller tidiga missfall p.g.a. otillräcklig produktion av progesteron i kroppen.
 • UTROGESTAN som mjuk kapsel för oralt bruk används vid olika tillstånd, som t.ex:
 • PMS (premenstruellt syndrom) med besvär som spänningar i brösten, svullnad i buken eller benen, trötthet och humörsvängningar
 • Oregelbunden menstruation (framför allt hos kvinnor i övergångsåldern, ofta i kombination med PMS)
 • Mastopati (ett godartat tillstånd med smärta, svullnad och/eller knutor i bröstvävnaden)
 • Vid hormonersättningsbehandling hos kvinnor som genomgått övergångsåldern, i kombination med ett östrogenhormon
 • Vissa former av nedsatt fertilitet hos kvinnor vars progesteronproduktion inte är tillräckligt hög för att möjliggöra graviditet

Din läkare avgör vilken sorts UTROGESTAN-kapslar du bör använda.

Användning/verkan

Hur UTROGESTAN ska användas och doseras är olika beroende på vilken variant av läkemedlet det gäller och vilket tillstånd som ska behandlas. Allmänna riktlinjer är:

 • UTROGESTAN som mjuk vaginalkapsel

1 kapsel (100 mg) förs in djupt i slidan morgon och kväll, eventuellt med hjälp av medföljande applikator. Den totala dosen är alltså 200 mg (2 kapslar) dagligen. Doseringen kan eventuellt höjas av din läkare.

 • UTROGESTAN som mjuk kapsel för oralt bruk

Ta 1 kapsel (med 200 mg läkemedel) eller 2 kapslar (med vardera 100 mg läkemedel) NÄR DU GÅR TILL SÄNGS på kvällen och 1 kapsel (med 100 mg läkemedel) på morgonen vid behov. Den totala dagsdosen är alltså 200 till 300 mg progesteron. Kapslarna sväljs hela med lite vatten.

Dosering

Din läkare avgör hur stor dosering du ska ta. UTROGESTAN brukar inte tas dagligen, utan endast under en viss fas i din cykel. Din läkare talar om för dig vilka dagar du ska ta UTROGESTAN. Mer information om användning och dosering av detta läkemedel hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Du kan äta och dricka som vanligt under behandling med UTROGESTAN.

Detta läkemedel kan påverka reaktionsförmågan. Om du känner dig sömnig eller yr ska du undvika framförning av motorfordon och användning av maskiner.

För stor eller för liten mängd läkemedel/sluta ta UTROGESTAN

Har du fått i dig för stor mängd UTROGESTAN? Kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att använda/ta en (vaginal-)kapsel UTROGESTAN? Använd/ta inte dubbel dos som kompensation för glömd dos.

Vill du avsluta behandlingen med detta läkemedel? Rådgör med läkare. Några dagar efter det att du slutat använda UTROGESTAN får du en bortfallsblödning.

När ska läkemedlet inte användas?

UTROGESTAN ska inte användas hur som helst. Använd inte UTROGESTAN i följande situationer:

UTROGESTAN som mjuka vaginalkapslar:

 • Om du har allvarlig leverinsufficiens
 • Om du har (eller förmodas ha) bröstcancer eller cancer i underlivet
 • Om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i UTROGESTAN. Samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”

UTROGESTAN som mjuka kapslar för oralt bruk:

 • Om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i UTROGESTAN. Samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”

Varningar och försiktighet

Observera: behandling med rekommenderad dos UTROGESTAN ger inget skydd mot graviditet. UTROGESTAN är alltså inget preventivmedel.

Graviditet och amning

UTROGESTANkan användas under graviditet, även under de första veckorna.

Det finns inte tillräcklig forskning om huruvida progesteron passerar över i bröstmjölk. Det är därför säkrast att inte använda UTROGESTAN om du ammar.

Rådgör alltid med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda ett läkemedel.

Andra läkemedel och UTROGESTAN

Vissa läkemedel mot epilepsi och vissa antibiotika kan påverka effekten hos UTROGESTAN. UTROGESTAN kan påverka läkemedel mot diabetes. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även UTROGESTAN orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

För bägge varianter av UTROGESTAN gäller: om behandlingen startar för tidigt i cykeln, framför allt före cykelns 15:e dag, kan cykeln bli kortare och mellanblödningar kan förekomma.

Vid användning av UTROGESTAN som mjuk kapsel för oralt bruk kan följande biverkningar förekomma:

 • Menstruationens karaktär kan ändras
 • Utebliven menstruation
 • Mellanblödningar
 • Ömhet i brösten
 • Sömnighet
 • Övergående yrsel
 • Gastrointestinala besvär
 • Kolestatisk gulsot
 • Klåda

I bipacksedeln finns mer information om möjliga biverkningar. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar. Detta gäller även om du får biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i UTROGESTAN mjuk vaginalkapsel är progesteron i mikroniserad form motsvarande 100 mg eller 200 mg per kapsel.

 • UTROGESTAN 100 mg mjuk vaginalkapsel innehåller 100 mg progesteron per kapsel.
 • UTROGESTAN 200 mg mjuk vaginalkapsel innehåller 200 mg progesteron per kapsel.

Övriga innehållsämnen (lika stor mängd i bägge kapselvarianter) är: sojalecitin, solrosolja, titanoxid, gelatin, glycerin och renat vatten.

Den aktiva substansen i UTROGESTAN mjuk kapsel för oralt bruk är progesteron i mikroniserad form motsvarande 100 mg eller 200 mg per kapsel.

 • UTROGESTAN 100 mg mjuk kapsel för oralt bruk innehåller 100 mg progesteron per kapsel.
 • UTROGESTAN 200 mg mjuk kapsel för oralt bruk innehåller 200 mg progesteron per kapsel.

Övriga innehållsämnen (lika stor mängd i bägge kapselvarianter) är: sojalecitin, (renad) jordnötsolja, titanoxid, gelatin, glycerin och renat vatten.

Tillverkare av UTROGESTAN är:

BESINS MANUFACTURING BELGIUM N.V. Groot-Bijgaardenstraat 128
B-1620 DROGENBOS
Belgien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 28-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen