Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Dr. P.C. Tanase

Namn: Dr. P.C. Tanase
Registreringsnummer: 0-472-939-8
Specialämne: Allmänläkare / Hematologi
LinkedIn: P.C. Tanase

Introduktion

Detta är doktor Paul Cristian Tanase – medicine doktor i allmänmedicin med specialutbildning i hematologi.

Jag ansvarar för mina patienter och ägnar all min energi och expertis åt att uppfylla deras behov, dag efter dag.

Dr. P.C. Tanase
Allmänläkare / Hematologi

Meriter

År 2005 tog doktor P.C. Tanase kandidatexamen i medicin vid Victor Babes-universitetet för medicin och farmaci. Vid sidan om sitt arbete som läkare tog han magisterexamen i Administration and Business Development vid West-universitetet i Timisoara och ännu en magisterexamen i palliativ vård vid Transylvanien-universitetet i Brașov.

Arbetslivserfarenhet

Efter att ha tagit examen år 2005 arbetade doktor P.C. Tanase som primärvårdsläkare och undervisade i hematologi på universitetet i Timisoara. Han har arbetat som överordnad hematolog sedan 2017.

Specialitet

Doktor P.C. Tanase har specialiserat sig på myelodysplastiskt syndrom (MDS). Myelodysplastiskt syndrom är ett samlingsnamn för en grupp tillstånd som kännetecknas av mognadsstörningar i benmärgen.

Samarbete

Doktor P.C. Tanases svar på frågan: “Varför samarbetar du med Dokteronline?”

Mitt samarbete med Dokteronline började år 2020, då COVID-19 just hade klassats som pandemi. Eftersom tillgången till hälsovård begränsades för patienter världen över, var det många som vände sig till onlinehälsovården. Jag är tacksam för att Dokteronline gav mig chansen att använda min energi och medicinska kunskap samt mina färdigheter för att ge patienterna adekvat behandling. Dokteronline är en av Europas största tillhandahållare av onlinehälsovård och har störst erfarenhet av att erbjuda patienter moderna medicinska behandlingar. Jag är glad och stolt över att ingå i Dokteronlines läkarteam.

Tillbaka till toppen