Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Dr. P. Mester

Namn: Dr. P. Mester
Registreringsnummer: 0-472-939-8
Specialämne: Allmänläkare / Internmedicin

Introduktion

Detta är doktor Peter Mester – medicine doktor i allmänmedicin med specialutbildning i invärtesmedicin. Läkaryrket är en av hans stora passioner. På fritiden ägnar han sig gärna åt aktiva sportformer såsom högintensiv träning, löpning, simning och cykling och han tävlar även i triathlon.

Meriter

Doktor P. Mester deltar i den obligatoriska bedömnings- och förlängningsprocess för läkare som görs var femte år i General Medical Councils regi för att bekräfta fortsatt lämplighet för yrkesutövande. Detta garanterar att hans europeiska läkarlegitimation för utövande av läkaryrket är uppdaterad och fortsatt giltig. Doktor Mester har även godkänts av USMLE (United States Medical Licensing Examination) och är auktoriserad att utöva läkaryrket i USA (med registreringsnummer 0-472-939-8). Han har även gått flera kurser som organiserats av University of Washington Center for AIDS och European AIDS Society.

Arbetslivserfarenhet

Som specialläkare i invärtesmedicin behandlar doktor Mester patienter med vitt skilda besvär vilka kan utgöras av allt ifrån mild gastroenterit till komplexa och/eller allvarliga sjukdomstillstånd.

Specialitet

Efter många års yrkesverksamhet har doktor Mesters intresse gradvis koncentrerat sig på kakexi i samband med cancer, undernäring, sarkopeni (degenerativ förlust av muskelmassan) och AIDS.

Samarbete

Doktor P. Mesters svar på frågan: “Varför samarbetar du med Dokteronline?”

Mitt arbete för Dokteronline innebär nya yrkesmässiga utmaningar av det enkla skälet att jag måste lita till min medicinska kunskap mer än någonsin eftersom den fysiska kontakten med patienterna är obefintlig. Jag värdesätter den transparens och trygghetsstuktur som präglar Dokteronlines arbetssätt, samt det faktum att onlinesjukvård gör det möjligt för mig att arbeta ändamålsenligt och effektivt. Arbetssättet med heltäckande, interaktiva frågelistor och regelbundna återkopplingar med feedback gör det möjligt för mig att ge bästa möjliga professionella läkarhjälp till de patienter som behöver det mest.

Publikationer

TGF-beta:s roll i uppkomsten av levertumörer – Prof. Zs Schaff, Gábor Lotz (P. Mesters arkiv).

Tillbaka till toppen