Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Gränser för begäran av opioider

Inom ramen för en säker och pålitlig användning av opioida smärtstillande medel har Dokteronline.com – i samråd med ett eget Medicinskt Rådgivningsråd och i överensstämmelse med de läkare och apotek som vi hänvisar till – sammanställt följande gränsvärden angående begäran av opioida smärtstillande medel.

Policy för kodeininnehållande läkemedel

  • Den maximala dagliga doseringen, som får förskrivas, uppgår till 240mg.

  • Läkaren kan endast förskriva maximalt 100 tabletter/kapsyler per recept.

  • Läkaren kan endast förskriva maximalt 240 tabletter/kapsyler per månad. För dihydrokodein gäller dock maximalt 100 tabletter per månad.

  • För kodeininnehållande läkemedel gäller således följande gränser:

Produkt Dosering Paketstorlek Max. antal per beställning per gång Max. antal totalt per månad
Kapake 15/500mg
15/500mg
30/500mg
30/500mg
100 tabl.
100 kaps.
100 tabl.
100 kaps.
1 låda
1 låda
1 låda
1 låda
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
Dihydrocodeine 30mg
30mg
28 tabl.
100 tabl.
3 lådor
1 låda
3 boxes
1 låda

Tillbaka till toppen