Viagra

Farmacodynamische eigenschappen Viagra


Viagra is een orale therapie voor erectiestoornissen. De werkzame stof is Sildenafil. In natuurlijke situaties, dat wil zeggen bij seksuele prikkeling, herstelt het een verminderde erectiele functie door de bloedtoevoer naar de penis te verhogen.

Hoe ontstaat een erectie?

Het fysiologische mechanisme dat verantwoordelijk is voor de erectie van de penis, impliceert de stikstofmonoxidevrijzetting (NO) in het corpus cavernosum tijdens seksuele stimulatie. Het stikstofmonoxide activeert vervolgens het enzym guanylaatcyclase, wat resulteert in een verhoogde productie van cyclisch guanosine monofosfaat (cGMP). Deze stof zorgt ervoor dat de gladde spieren in het corpus cavernosum zich ontspannen, waardoor dit zich kan vullen met bloed.

Hoe werkt Viagra?

Viagra (Sildenafil) is een krachtige en selectieve remmer van cGMP-specifieke fosfodiësterase van het type 5 (PDE5) in het corpus cavernosum, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van cGMP. Sildenafil heeft geen direct relaxerend effect op corpus cavernosum-weefsel, maar bevordert het relaxerende effect van NO op dit weefsel aanzienlijk. Wanneer bij seksuele stimulatie de NO/cGMP-route wordt geactiveerd, leidt de remming van PDE5 door sildenafil tot verhoogde cGMP-spiegels in het corpus cavernosum. Seksuele stimulatie is daarom nodig om het farmacologische effect van Viagra te bewerkstelligen.

PDE5

Onderzoek heeft aangetoond dat Viagra selectief is voor PDE5, dat betrokken is bij het erectieproces. Het effect op PDE5 is sterker dan op andere bekende fosfodiësterasen. Het is verder 10 keer selectiever voor PDE5 dan voor PDE6. Bij maximaal aanbevolen doses is de selectiviteit voor PDE5 80 maal groter dan voor PDE1, en meer dan 700 maal groter dan voor PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 en 11. Viagra is met name meer dan 4.000 maal selectiever voor PDE5 dan voor PDE3.

Na hoeveel tijd begint werking Viagra?

In klinische studies is onderzocht binnen hoeveel tijd na dosering Viagra een erectie kan veroorzaken in antwoord op seksuele stimulatie. In een studie met nuchtere patiënten die het middel toegediend kregen was de tijd tot aanvang van werking 25 minuten (bereik: 12-37 minuten). Een andere studie toonde aan dat Viagra tot 4 à 5 uur na de dosistoediening nog een erectie kan opwekken.

Effect op bloeddruk

Viagra veroorzaakt milde en voorbijgaande verlaging van de bloeddruk, in de meerderheid van de gevallen leidt dit niet tot klinische effecten. De afname van de bloeddruk is consistent met het vaatverwijdende effect van sildenafil, mogelijk veroorzaakt door toename van cGMP in het gladde spierweefsel. Eenmalige orale doseringen tot 100 mg sildenafil lieten geen klinisch relevante effecten op het ECG zien bij gezonde vrijwilligers.

In een studie naar de effecten van een eenmalige orale toediening van 100 mg sildenafil bij 14 patiënten met ernstige hartziekten (>70% vernauwing van tenminste één kransslagader) daalde de gemiddelde bloeddruk in rust respectievelijk met 7% en 6%, vergeleken met de basislijn. Het erectiemiddel had geen effect op het hartminuutvolume en verminderde de bloedstroom door de vernauwde kransslagaders niet.

Effect op gezichtsvermogen

Milde veranderingen in kleurdiscriminatie (blauw/groen) zijn in sommige gevallen gezien 1 uur na inname van een 100 mg dosis, 2 uur na inname waren deze effecten niet meer meetbaar. Er werd hiervoor gebruik gemaakt van de Farnsworth-Munsell 100 kleurschakerings-test. Het veronderstelde mechanisme voor deze verandering in kleurdiscriminatie is gerelateerd aan de remming van PDE6. Viagra heeft geen effect op het gezichtsvermogen of contrastgevoeligheid. In een kleinschalige studie bij patiënten met vastgestelde maculaire degeneratie (oogaandoening) toonde sildenafil geen significante verschillen in de uitgevoerde visuele testen. Er was geen effect op de kwaliteit van het sperma bij gezonde vrijwilligers na een eenmalige dosis van 100 mg.

Erectieverbetering

In klinisch onderzoek is sildenafil toegediend aan meer dan 3000 patiënten in de leeftijd van 19 tot 87 jaar. De volgende patiëntengroepen waren vertegenwoordigd: ouderen (21%), patiënten met hypertensie (24%), diabetes mellitus (16%), ischemische hartziekte en andere cardiovasculaire aandoeningen (14%), hyperlipidemie (14%), ruggenmergbeschadiging (6%), depressie (5%), transurethrale resectie van de prostaat (5%), radicale prostatectomie (4%).

In studies met vaste doses Viagra was het aantal patiënten dat een erectieverbetering tijdens de behandeling meldde 62% (25 mg), 74% (50 mg) en 82% (100 mg), vergeleken met 25% in de placebogroep.

Over alle studies genomen, was het percentage patiënten dat met Viagra werd behandeld en verbetering meldde: bij psychogene erectiestoornissen (84%), bij gemengde erectiestoornissen (77%), bij organische erectiestoornissen (68%), bij ouderen (67%), bij diabetes mellitus (59%), bij ischemische hartziekten (69%), bij hypertensie (68%), bij trans-urethrale resectie van de prostaat (61%), bij radicale prostatectomie (43%), bij ruggenmergbeschadiging (83%), bij depressie (75%). De veiligheid en effectiviteit van Viagra bleven gehandhaafd gedurende het lange-termijnonderzoek.
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.