Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Circadin

 • Hjælper mod søvnløshed
 • Det virksomme stof er melatonin
 • Tages 1 til 2 timer før sengetid
 • Ikke egnet til børn
 • Må ikke bruges under graviditet/amning

Om Circadin

Det virksomme stof i Circadin, melatonin, tilhører en naturlig gruppe hormoner, som kroppen selv producerer.

Circadin anvendes alene til korttidsbehandling af patienter på 55 år og derover med primær søvnløshed (vedvarende problemer med at falde eller forblive i søvn eller har dårlig søvnkvalitet). "Primær" betyder, at der ikke er nogen fastslået årsag til søvnløsheden, hverken medicinsk, psykisk eller forårsaget af miljøet.

Anvendelse/virkning

Brug altid Circadin som anvist af din læge.

Dosering

Den anbefalede dosering er som følger:

 • Voksne: 1 tablet på 2 mg én gang om dagen. Denne dosis må højst bruges i op til 13 uger.

Circadin er ikke egnet til børn og unge under 18 år.

Anvendelse:

Tag tabletten 1 til 2 timer inden sengetid. Tabletten skal tages med lidt mad. Synk tabletten hel. Du må ikke knuse eller knække Circadin-tabletterne over.

Alkohol/kørsel

Indtag ikke alkohol før, under eller efter at have taget Circadin, da det vil nedsætte virkningen af Circadin.

Circadin kan forårsage døsighed. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis dette er tilfældet for dig. Rådfør dig med din læge, hvis du lider af vedvarende døsighed.

Har du taget for meget eller for lidt?

Hvis du ved et uheld tager for meget af dit lægemiddel, skal du kontakte din læge eller apoteker hurtigst muligt.

Har du glemt at bruge dette middel? Tag tabletten, så snart du husker det, inden du går i seng, eller vent, indtil det er tid til at tage din næste dosis, og fortsæt derefter som sædvanligt med næste dosis. Brug ikke dobbeltdosis, hvis du har glemt en dosis.

Hvornår det ikke må bruges

Circadin er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel, hvis du er overfølsom over for melatonin eller et de andre stoffer i Circadin-tabletterne (se rubrikken "Sammensætning").

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

I følgende situationer skal du rådføre dig med d din læge eller apoteker, inden du bruger dette lægemiddel:

 • Hvis du har en lever- eller nyresygdom. Brugen af Circadin anbefales ikke til personer med lever- eller nyresygdom;
 • Hvis du ikke tåler visse sukkerarter;
 • Hvis du har en autoimmunsygdom. Brug af Circadin anbefales ikke, hvis man har en autoimmunsygdom;
 • Hvis du ryger, kan det mindske virkningen af Circadin. Det skyldes, at komponenter i tobaksrøgen kan øge nedbrydningen af melatonin i leveren.

Graviditet og amning

Du må ikke bruge dette lægemiddel, hvis du er gravid, ønsker at blive gravid eller ammer. Kontakt din læge eller apoteker, inden du bruger dette lægemiddel.

Bruger du andre lægemidler?

Bruger du, har du for nylig brugt eller har du tænkt dig at bruge andre lægemidler udover Circadin? Fortæl det straks til din læge eller apoteker. Fortæl det under alle omstændigheder, hvis du bruger, har brugt eller skal til at bruge følgende lægemidler:

 • Fluvoxamin (et lægemiddel mod depression og tvangslidelser);
 • Psoralen (et lægemiddel til hudsygdomme såsom psoriasis);
 • Cimetidin (et lægemiddel mod maveproblemer såsom mavesår);
 • Quinoloner og rifampicin (lægemidler til behandling af en bakteriel infektion);
 • Østrogener (hormonale stoffer i præventionsmidler og i hormonsubstitutionsterapi);
 • Carbamazepin (et lægemiddel til behandling af epilepsi);
 • Adrenerge agonister/antagonister (såsom visse typer lægemidler, der bruges til at regulere blodtrykket, lægemidler, der mindsker hævelse i næsen, og lægemidler, der sænker blodtrykket);
 • Opiatagonister/antagonister (såsom lægemidler, der bruges til behandling af stofmisbrug);
 • Prostaglandinhæmmere (såsom antiinflammatoriske smertestillende midler);
 • Antidepressive lægemidler;
 • Tryptofan;
 • Alkohol;
 • Benzodiazepiner og ikke-benzodiazepin hypnotika (stærke sovepiller, såsom zaleplon, zolpidem og zopiclon);
 • Thioridazin (til behandling af skizofreni);
 • Imipramin (til behandling af depression).

I indlægssedlen finder du flere oplysninger om dette emne. En læge ved, om du sikkert kan kombinere dine lægemidler med Circadin.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med dette lægemiddel, men det er dog ikke alle, der oplever dem. Bivirkninger, der kan forekomme, er blandt andet:

Almindelige: (kan forekomme hos mindre end 1 ud af 100 personer)

 • Irritabilitet;
 • Nervøsitet;
 • Rastløshed;
 • Søvnløshed, unormale drømme, mareridt;
 • Angst;
 • Hovedpine/migræne;
 • Apati (træthed, mangel på energi);
 • Svimmelhed;
 • Træthed;
 • Forhøjet blodtryk;
 • Kvalme, smerter i øverste del af maven, fordøjelsesbesvær;
 • Mundsår, tør mund;
 • Ændringer i sammensætningen af dit blod, som kan forårsage gulfarvning af din hud eller øjne;
 • Hudbetændelse;
 • Hedeture om natten;
 • Kløe, udslæt, tør hud;
 • Smerte i ekstremiteter;
 • Menopausale symptomer;
 • Følelse af svaghed;
 • Glukose i urinen, for meget protein i urinen;
 • Unormale leverfunktionsværdier;
 • Vægtforøgelse.

I indlægssedlen finder du en oversigt over mindre almindelige bivirkninger. Fortæl det til din læge eller apoteker, hvis du oplever bivirkninger. Søg straks lægehjælp, hvis der er tale om alvorlige bivirkninger (se indlægssedlen), såsom smerte i brystet.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er melatonin. Hver tablet med forlænget frigivelse indeholder 2 mg melatonin.

De øvrige stoffer (hjælpestoffer) i dette lægemiddel er ammoniummethacrylatcopolymer type B, calciumhydrogenphosphatdihydrat, laktosemonohydrat, siliciumdioxid (kolloid vandfri), talk og magnesiumstearat.

Fabrikanterne af Circadin er:

Temmler Pharma GmbH & Co. KG Temmlerstrasse 2
35039 Marburg
Tyskland

Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A. Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121-123 - Queluz de Baixo
Barcarena, 2734-501
Portugal

Rovi Pharma Industrial Services, S.A. Vía Complutense, 140
Alcalá de Henares
Madrid, 28805
Spanien

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Circadin her.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Arco Verhoog, Apoteker Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Sidst kontrolleret: 09-02-2024 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen