Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Dutasterid

 • Ved vandladningsproblemer pga. en forstørret prostata
 • Kun beregnet til mænd
 • Tag kapslen hel

Om Dutasterid

Dutasterid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes 5-alfa-reduktasehæmmere. Dette lægemiddel bruges til behandling af forstørret prostata (benign prostatahyperplasi, BPH). En godartet prostataforstørrelse er forårsaget af en overdreven produktion af hormonet dihydrotestosteron.

En forstørret prostata kan føre til vandladningsproblemer, såsom:

 • Vandladningsbesvær;
 • Hyppigere vandladning;
 • En langsommere, mindre kraftig urinstråle. Hvis den ikke behandles, er der risiko for, at urinstrømmen bliver fuldstændig blokeret (akut urinretention). Dette kræver øjeblikkelig medicinsk behandling. Nogle gange er det nødvendigt med operation for at fjerne eller mindske prostata.

Dette lægemiddel reducerer produktionen af dihydrotestosteron. Det hjælper med at mindske prostata og reducere symptomer. Herved reduceres også risikoen for akut urinretention og behovet for operation.

Dutasterid bruges også til tider sammen med et andet lægemiddel (tamsulosin) til at behandle symptomerne på en forstørret prostata.

Anvendelse/virkning

Brug altid dette lægemiddel præcist, som din læge eller apoteker har forklaret dig. Nogle gange kan man hurtigt mærke en bedring af symptomerne. Men det kan også tage et par måneder, før lægemidlet virker. Du skal som regel bruge dette lægemiddel i længere tid.

Dosering

Den anbefalede dosis er 1 kapsel (0,5 mg) dagligt. Tag dette lægemiddel trofast. Hvis du ikke bruger det regelmæssigt, kan det påvirke forløbet af dine PSA-værdier.

Synk kapslen hel. Kapslerne må ikke tygges eller åbnes. Kontakt med indholdet i kapslerne kan resultere i smerter i munden eller halsen. Du kan indtage kapslen med eller uden mad.

Alkohol/kørsel

Dette lægemiddel påvirker ikke din evne til at køre bil. Du må spise og drikke hvad som helst, mens du tager dette lægemiddel.

For meget eller for lidt/stop med Dutasterid

Har du taget for mange kapsler? Spørg en læge eller apoteker til råds.

Har du glemt at tage dette lægemiddel? Tag ikke dobbeltdosis, hvis du har glemt en kapsel. Tag da næste dosis på det sædvanlige tidspunkt og fortsæt efter den sædvanlige tidsplan.

Kontakt en læge, hvis du ønsker at stoppe med at tage dette lægemiddel.

Hvornår det ikke må bruges

Dutasterid er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Du er allergisk over for dutasterid, 5alfa-reduktasehæmmere eller et af de andre stoffer i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du finde i rubrikken 'Sammensætning'.
 • Du har en alvorlig leversygdom.

Dette lægemiddel er udelukkende beregnet til mænd. Det må ikke bruges af kvinder, børn og unge under 18 år.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Vær forsigtig med dette lægemiddel i følgende situationer:

 • Du bruger en alfablokker ud over Dutasterid. I enkelte kliniske undersøgelser er der set en mulig sammenhæng mellem en øget risiko for hjertesvigt og brugen af dutasterid sammen med en alfablokker (såsom tamsulosin).
 • Du har (haft) en leversygdom. Fortæl din læge om eventuelle leverproblemer, inden du tager dette lægemiddel. Du skal muligvis overvåges nøjere, mens du tager dette lægemiddel.

Følgende advarsler gælder også, når du bruger Dutasterid:

 • Kvinder, børn og unge under 18 skal undgå enhver kontakt med utætte kapsler, da det virksomme stof kan absorberes gennem huden. Vask straks kontaktområdet med sæbe og vand, hvis der opstår hudkontakt.
 • Dette lægemiddel påvirker resultatet af PSAtesten (prostataspecifik antigentest, brugt i undersøgelser for prostatakræft). Hvis du skal have en PSA-test, skal du fortælle din læge, at du tager dette lægemiddel. Mænd, der bruger Dutasterid, skal have deres PSA kontrolleret regelmæssigt.
 • Dette lægemiddel kan forårsage brystforstørrelse og følsomhed. Hvis dette bliver generende, eller hvis du bemærker knuder i brystet eller udflåd fra brystvorten, skal du tale med din læge. Disse symptomer kan være tegn på brystkræft.
 • I en klinisk undersøgelse af mænd med øget risiko for prostatakræft var mænd, der tog dutasterid, mere tilbøjelige til at have en alvorlig form for prostatakræft end mænd, der ikke tog dutasterid. Virkningen af dutasterid på denne alvorlige form for prostatakræft er ikke tydelig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Kvinder, der (muligvis) er gravide, skal undgå enhver kontakt med utætte kapsler. Dutasterid kan påvirke den normale udvikling af en mandlig baby. Dette er især en risiko i de første 16 uger af graviditeten. Kontakt straks din læge, hvis en gravid kvinde kommer i kontakt med dutasterid.

Brug kondom under samleje.Dutasterid er fundet i sæden fra en mand, der bruger dette lægemiddel. Hvis din partner (muligvis) er gravid, skal du undgå at udsætte hende for din sæd.

Dutasterid kan reducere antallet af sædceller, sædmængden og sædmotiliteten. Dette kan påvirke den mandlige fertilitet.

Bruger du andre lægemidler?

Bruger du, har du for nylig brugt eller har du tænkt dig at bruge andre lægemidler udover Dutasterid? Fortæl det straks til din læge eller apoteker. Visse lægemidler interagerer med Dutasterid og kan øge risikoen for bivirkninger. Det kan være nødvendigt at nedsætte din dosis Dutasterid.

Det drejer sig bl.a. om følgende lægemidler:

 • Verapamil eller diltiazem (til behandling af forhøjet blodtryk);
 • Ritonavir eller indinavir (til behandling af HIV);
 • Itraconazol eller ketoconazol (til behandling af svampeinfektioner);
 • Nefazodon (antidepressiva);
 • Alfablokkere (til behandling af forstørret prostata eller højt blodtryk).

Bivirkninger

Lægemidler kan give bivirkninger, men det er ikke alle, der oplever dem. Mulige bivirkninger af Dutasterid omfatter blandt andet:

 • En alvorlig overfølsomhedsreaktion. Du kan genkende dette ved symptomer som kløende hududslæt, nældefeber og hævelse af læber, øjenlåg, ansigt, arme eller ben. Tag straks kontakt til en læge, hvis dette sker.

Andre mulige bivirkninger er:

Almindelige (hos mindre end 1 ud af 10 brugere):

 • Seksuelle problemer, såsom impotens, nedsat sexlyst og problemer med sædudløsning. Disse symptomer kan fortsætte, efter du holder op med at tage dette lægemiddel;
 • Brystforstørrelse eller ømhed i brysterne;
 • Svimmelhed (når du tager det sammen med tamsulosin).

Ikke almindelige (hos mindre end 1 ud af 100 brugere):

 • Hjertesvigt;
 • Hårtab (normalt kropsbehåring) eller hårvækst.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Spørg en læge eller apoteker, hvis du oplever bivirkninger, også selvom de ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er dutasterid. Hver blød kapsel indeholder 0,5 mg dutasterid.

De øvrige stoffer (hjælpestoffer) er: butylhydroxytoluen (E321) og glycerol monocaprylocaprat, triglycerider af middelkædelængde, renset vand.

Kapselvæggen indeholder gelatine (160 Bloom), glycerol (E422), titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Fabrikanterne af Teva Dutasterid er:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13
4042 Debrecen
Ungarn

TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Storbritannien

Pharmachemie B.V. Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holland

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, c.p. 305
74770 Opava-Komarov
Tjekkiet

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3
89143 Blaubeuren
Tyskland

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Sidst kontrolleret: 20-11-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen