Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

EpiPen

 • Nødmedicin ved allergi
 • Forfyldt injektionspen
 • Indgives i låret
 • Virker med det samme

Om EpiPen

EpiPen er en forfyldt injektionspen til engangsbrug. Dette lægemiddel er beregnet til nødbehandling af anafylaktisk shock eller en alvorlig allergisk reaktion på visse stoffer såsom insektstik eller -bid, fødevarer eller lægemidler.

Symptomer på en ekstrem allergisk reaktion omfatter kløe, udslæt, rødmen, hævelse af læber, hals, tunge, hænder og fødder, pibende vejrtrækning, kvalme, opkastning, mavekramper og i nogle tilfælde tab af bevidsthed.

EpiPen indeholder adrenalin. Dette lægemiddel virker hurtigt. Det indsnævrer blodkarrene, afspænder musklerne i lungerne, stimulerer pulsen og modvirker hævelse af slimhinder.

EpiPen er beregnet til personer med en kropsvægt på over 30 kg. EpiPen må KUN injiceres i låret. Den må ikke injiceres i balderne.

Anvendelse

I tilfælde af en alvorlig allergisk reaktion skal EpiPen anvendes med det samme – giv om nødvendigt injektionen gennem tøjet. Læs indlægssedlen, så snart du modtager dette lægemiddel, så du ved, hvordan du bruger injektionspennen i en nødsituation. Nogle gange er 1 injektion ikke nok. Det anbefales derfor altid at have 2 EpiPens med.

Indlægssedlen giver en trin-for-trin beskrivelse af, hvordan du bruger EpiPen (inklusive billeder). Følg disse anvisninger omhyggeligt.

De generelle retningslinjer til brug af EpiPen er som følger:

 • Hold EpiPen i den rigtige hånd (den hånd du skriver med) med tommelfingeren tæt på den blå sikkerhedshætte og lav en knytnæve omkring injektoren (orange ende nedad).
 • Fjern den blå sikkerhedshætte med den anden hånd.
 • Hold den orange spids af EpiPen ca. 10 cm fra musklerne i låret (se billedet i indlægssedlen).
 • Skub EpiPen vinkelret ind i låret (se billedet i indlægssedlen) – der høres et klik.
 • Hold autoinjektoren mod låret i 10 sekunder. Injektionen er nu færdig, og vinduet på auto-injektoren er mørklagt. Tag derefter EpiPen vinkelret ud af dit ben (den orange beskyttelseshætte vil strække sig ud og dække nålen), og fjern den sikkert.
 • Gnid indsprøjtningsstedet i 10 sekunder.
 • Hvis dine symptomer ikke er blevet bedre eller er blevet forværret inden for 515 minutter efter den første injektion, kan det være nødvendigt med en ny EpiPen.

EpiPen er designet til behandling i en nødsituation. Allergien skal herefter behandles yderligere. Søg altid øjeblikkelig lægehjælp hos din læge eller det nærmeste hospital efter brug af EpiPen. Fortæl sygeplejersken eller lægen, at du har fået en indsprøjtning med adrenalin i musklen. Vis om nødvendigt lægemidlets beholder og/eller indlægsseddel.

Opbevar beholderen i papæsken (ikke i køleskabet eller fryseren). Når den udsættes for luft eller lys, bliver adrenalin hurtigt lyserød eller brun. Kontrollér af og til indholdet i glasbeholderen for at sikre, at den stadig er klar og farveløs. Udskift auto-injektoren, når udløbsdatoen er nået, eller tidligere, hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder et bundfald.

Dosering

Dosis vil blive bestemt af din læge, som vil tilpasse den for dig. Den sædvanlige dosis i allergiske nødstilfælde er 0,3 mg adrenalin indsprøjtet i musklerne.

Hver EpiPen auto-injektor afgiver en dosis på 0,3 ml væske, hvilket svarer til 0,3 mg (300 mikrogram) adrenalin. Efter brug er der 1,7 ml tilbage i injektoren, men det kan ikke genbruges.

Nogle gange er en enkelt dosis adrenalin ikke nok til fuldstændigt at modvirke virkningerne af en allergisk reaktion. Din læge kan derfor ordinere mere end én EpiPen. Der kan indgives flere injektioner.

Alkohol/kørsel

Ikke relevant.

Har du taget for meget

I tilfælde af en overdosis eller utilsigtet injektion af adrenalin (hvis du f.eks. ved et uheld injicerer i din hånd), skal du altid søge læge med det samme.

Hvornår det ikke må bruges

Der er ingen kendt grund til, at nogen ikke bør bruge EpiPen i en allergisk nødsituation.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Fortæl din læge, hvis du har hjertesygdomme, hyperthyroidisme, forhøjet blodtryk eller diabetes. På trods af disse omstændigheder er adrenalin afgørende for behandlingen af anafylaksi. Patienter med disse sygdomme eller enhver, der har behov for at indgive EpiPen til en patient med en allergisk reaktion, skal instrueres omhyggeligt i den situation, hvor EpiPen skal bruges.

Graviditet og amning

Der er begrænset erfaring med brug af adrenalin under graviditet. Hvis du er gravid, så tøv ikke med at bruge EpiPen i en nødsituation, da du og din babys liv kan være i fare. Diskuter dette med din læge, hvis du er gravid.

Bruger du andre lægemidler?

Fortæl lægen, hvis du tager, har taget eller snart skal til at tage andre lægemidler. Det gælder også naturlægemidler eller håndkøbsmedicin.

Fortæl især lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler:

 • Lægemidler mod depression, såsom tricykliske antidepressiva eller monoaminoxidase (MAO)hæmmere, da virkningen af adrenalin kan være forstærket;
 • Lægemidler, der kan gøre hjertet mere følsomt over for uregelmæssig puls (arytmier), såsom digitalis, kviksølvdiuretika og quinidin.

Patienter med diabetes skal måle deres blodsukkerniveauer efter brug af EpiPen. Adrenalin kan påvirke mængden af insulin i kroppen og dermed øge blodsukkeret i blodet.

Bivirkninger

Lægemidler kan give bivirkninger, selvom ikke alle får dem. Der kan bl.a. opstå følgende bivirkninger ved brug af EpiPen:

 • Uregelmæssig puls;
 • Højt blodtryk;
 • Svedtendens;
 • Kvalme, opkast;
 • Hovedpine;
 • Svimmelhed;
 • Svaghed, rysten;
 • Nervøsitet eller rastløshed.

Rådfør dig med din læge eller apoteker, hvis du oplever bivirkninger, eller hvis der er tale om bivirkninger, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er adrenalin 0,3 mg (300 mikrogram) pr. dosis. De øvrige stoffer er natriumklorid, natrium-metabisulfit, saltsyre, vand til injektion.

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til EpiPen her.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Sidst kontrolleret: 28-09-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen