Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Finasterid

 • Ved en godartet forstørrelse af prostata (BPH)
 • Mindsker vandladningsproblemer som følge af BPH
 • Kun beregnet til mænd
 • Tag tabletten hel

Om Finasterid 5 mg

Finasterid 5 mg indeholder det virksomme stof finasterid. Det tilhører en gruppe lægemidler kendt som antihormoner. Disse lægemidler modvirker virkningen af kønshormoner.

Finasterid 5 mg bruges til behandling af godartet forstørrelse af prostata (godartet prostatahyperplasi, BPH). Dette lægemiddel:

 • Sørger for at mindske størrelsen på den forstørrede prostata;
 • Forbedrer urinstrømmen og andre tegn (symptomer) på BPH;
 • Nedsætter risikoen for pludselig (akut) tilbageholdelse af urin i blæren på grund af ufuldstændig blæretømning (urinretention);
 • Mindsker risikoen for at skulle opereres.

Finasterid 5 mg er kun beregnet til mænd.

Anvendelse/virkning

Brug dette lægemiddel præcist, som din læge eller apoteker har forklaret dig. Er du i tvivl om den korrekte anvendelse? Kontakt da din læge eller apoteker.

Dosering

Den sædvanlige dosis er én 5 mg tablet dagligt, med eller uden mad. Tabletten skal tages hel. Tabletten må ikke knækkes eller knuses.

Alkohol/kørsel

Finasterid påvirker ikke din reaktionsevne. Du kan spise eller drikke hvad som helst, mens du tager dette lægemiddel.

For meget eller for lidt/stop med Finasterid 5 mg

Har du taget for meget af dette lægemiddel? Kontakt da en læge eller apoteker. Underret også en læge, hvis et barn har taget dette lægemiddel.

Har du glemt at tage Finasterid-tabletten? Så gør det alligevel, medmindre det snart er tid til næste tablet. Tag aldrig en dobbelt mængde lægemidler for at kompensere for den glemte tablet.

Tal med en læge eller apoteker, hvis du ønsker at stoppe med at tage dette lægemiddel. Du skal normalt blive ved med at bruge dette lægemiddel i længere tid (mindst 6 måneder).

Hvornår det ikke må bruges

Finasterid 5 mg er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel. Du kan finde disse stoffer under "Sammensætning".
 • Du er kvinde eller barn (se også afsnittet "Graviditet og amning").

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Vær forsigtig med brugen af Finasterid 5 mg i følgende situationer:

 • Hvis din sexpartner er eller kan være gravid, skal det undgås, at hun kommer i kontakt med din sæd (ved at bruge kondom). Der kan være en lille mængde af lægemidlet i sæden. Dette kan forstyrre den normale udvikling af barnets kønsorganer.
 • Hvis du skal have foretaget en PSA-evaluering. Dette skyldes, at Finasterid 5 mg kan påvirke resultaterne af denne test.
 • Hvis du har en stor resterende mængde urin og/eller stærkt reduceret urinstråle – din læge vil kontrollere dig nøje.

Du bør straks fortælle det til din læge, hvis der er ændringer i brystvævet såsom klumper, smerter, forstørrelse af brystvæv eller udflåd fra brystvorten, da disse kan være tegn på en alvorlig sygdom såsom brystkræft.

Graviditet og amning

Finasterid bør ikke indgives til kvinder. Indgivelse af finasterid til gravide kvinder kan forårsage abnormiteter i de ydre kønsorganer på det ufødte mandlige barn.

Kvinder, der er eller kan være gravide, bør ikke håndtere knuste eller knækkede finasteridtabletter på grund af den mulige absorption af finasterid gennem huden og de dermed forbundne risici for det ufødte mandlige barn (misdannelse af kønsorganer).

Hvis en gravid kvinde kommer i kontakt med Finasterid 5 mg, skal hun straks kontakte en læge.

Tabletterne er overtrukket med en tynd film for at forhindre kontakt med finasterid, forudsat at tabletterne ikke er knækket eller knust.

Bed din læge eller apoteker om råd, inden du tager dette lægemiddel.

Bruger du andre lægemidler?

Tager du eller har du for nylig taget andre lægemidler ud over Finasterid 5 mg? Fortæl det straks til din læge eller apoteker. Det gælder også lægemidler, som du ikke skal have recept på.

Der er ingen kendte andre lægemidler, der påvirker hinandens virkning og bivirkninger i kombination med Finasterid 5 mg.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med Finasterid 5 mg, men det er dog ikke alle, der oplever dem.

Stop med at tage Finasterid og kontakt straks din læge, hvis du udvikler nogen af følgende: hævelse af ansigtet, hævelse af læberne eller udslæt med kraftig kløe og dannelse af knopper (nældefeber).

Andre bivirkninger af Finasterid 5 mg omfatter:

Almindelig (hos 1 til 10 ud af 100 patienter):

 • Seksuel utilstrækkelighed (impotens) og nedsat sexlyst (tab af libido). Disse bivirkninger opstår normalt i begyndelsen af behandlingen og er normalt forbigående og forsvinder ved fortsat behandling.
 • Nedsat mængde sæd, der frigives under sædudløsning (ejakulation).

Ikke almindelig (hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter):

 • Udslæt;
 • Ejakulationsforstyrrelse;
 • Ømhed/forstørrelse af mandens bryster.

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

 • Hjertebanken;
 • Kløe (pruritus), udslæt med kraftig kløe og dannelse af knopper (nældefeber eller urticaria);
 • Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse af ansigt og læber;
 • Forøgelse af leverenzymer;
 • Smerter i testiklerne.

Derudover er følgende rapporteret: brystkræft hos mænd (se også rubrikken "Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?").

Kontakt din læge eller apoteker, hvis du oplever mange bivirkninger, eller hvis der er tale om en bivirkning, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er: 5 mg finasterid per tablet. De øvrige stoffer i dette lægemiddel er:

Tablettens kerne:

 • Natriumlaurylsulfat
 • Prægelatineret stivelse
 • Laktosemonohydrat
 • Mikrokrystallinsk cellulose (E460a)
 • Natriumstivelsesglycolat type A
 • Magnesiumstearat (E572)

Filmovertræk:

Sepifilm:

 • Hypromellose (E464)
 • Mikrokrystallinsk cellulose
 • Macrogol 8 stearat type I

Fabrikanterne af Finasterid CF 5 mg er:

Kern Pharma S.L. Venus 72
08228 Terassa-Barcelona
Spanien

STADA Arzneimittel AG Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Tyskland

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Holland

PharmaCoDane Aps Marielundvej 46 A
2730 Herlev
Danmark

STADA Production Ireland Waterford Road
Clonmel, Co. Tipperary
Irland

Orion Cooperation Orion Pharma Postboks 65
02101 Espoo
Finland

Aliud Pharma GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Str. 19
89150 Laichingen
Tyskland

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15
48159 Münster
Tyskland

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Finasterid CF 5 mg her.

Bedømt af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Sidst kontrolleret: 14-11-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen