Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Frugtbarhedstesten Vruchtbaarheids-Check®​

 • For mænd
 • Test sædkoncentrationen
 • Diskret og nem at udføre
 • Resultat efter 20 minutter

Om Vruchtbaarheids-Check®

Testkassetten i Vruchtbaarheids-Check® analyserer sæden, og giver en indikation på antallet af aktive sædceller. Indeholder sæden 15 millioner aktive sædceller, kan det i princippet befrugte en ægcelle. Indeholder sæden færre aktive sædceller, mindskes chancen for befrugtning.

Med denne hjemmetest kan du nemt teste kvaliteten af din sæd. Du har resultatet inden for 20 minutter.

Anvendelse

Læs vejledningen inden brug. Her står der, hvilke forberedelser du skal gøre dig, inden du udfører testen, hvordan du udfører testen og hvordan du aflæser og tolker resultatet. De generelle retningslinjer til brug af sædtesten er som følger:

 • Sørg for, at du ikke har sædafgang i 3 til 7 dage inden testen. Mængden og kvaliteten af sæden er da på det højeste, og testen giver derfor et mere præcist billede.
 • På testdagen opsamler du selv sæd i den specielle opsamlingsbeholder gennem masturbation. Sørg for, at sæden ikke kommer i kontakt med dine hænder eller papir. Brug ikke sæd, der har været opbevaret i mere end 12 timer.
 • Ryst beholderen jævnt og lad sæden stå ved stuetemperatur i 15 minutter. Beholderen indeholder et pulver, der gør sæden mere flydende.
 • Tag testkassetten ud af pakken, og læg den på et fladt underlag.
 • Brug den medfølgende pipette til at suge sæden ud af opsamlingsbeholderen, og kom 1 dråbe ind i den runde åbning (testpunkt A).
 • Så snart dråben med sæd er opsamlet, skal du tilsætte 3 dråber af det blå farvestof. Lad det virke i 1 til 2 minutter.
 • Tilsæt nu 2 dråber farveløs rensevæske, og lad det trække ind i 1 til 2 minutter.
 • Aflæs nu resultatet ved at sammenligne farven på den røde åbning (testpunkt A) med farven på referencepunktet (det kvadratiske felt med bogstavet B). Jo mørkere farven på testpunkt A er, des flere aktive sædceller er der talt.
 • Er farven på testpunkt A den samme eller mørkere end farven på referencepunkt B, indeholder sæden mindst 15 millioner aktive sædceller. Der er derfor stor chance for, at sæden kan befrugte en ægcelle. En befrugtning afhænger dog også af andre faktorer.
 • Er farven på testpunkt A lysere end referencepunkt B, eller forbliver testpunkt farveløs, er der mindre end 15 millioner aktive sædceller i sæden. Drøft resultatet med en læge.

Du kan finde flere oplysninger om brugen af Vruchtbaarheids-Check® og aflæsning af resultatet i indlægssedlen.

Hvornår det ikke må bruges

Brug ikke testen, hvis folieindpakningen er beskadiget eller åbnet.

Sammensætning

Vruchtbaarheids-Check®-testkittet indeholder:

- 2 testkassetter

- 2 pipetter (i folietestkassetter)

- 2 opsamlingsbægre (indeholder enzymer (gullig substans) til at gøre sæd flydende)

- 1 flaske med opløsningsvæske

- 1 flaske med farvestof

- Vejledning

Bedømt af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Sidst kontrolleret: 10-10-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen