Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Itraconazol

 • Hjælper mod svampeinfektioner
 • I kapsler eller oral opløsning
 • Må ikke bruges under graviditet/amning

Om Itraconazol

Itraconazol dræber visse skimmelsvampe og gærsvampe. Lægemidlet fås som kapsler og som oral opløsning. Læger ordinerer Itraconazol kapsler til:

 • Svampeinfektioner i skeden (candidainfektion);
 • Svampeinfektioner i hud eller negle;
 • Svampeinfektioner i de indre organer;
 • Svampeinfektion i munden.

Itraconazol oral opløsning bruges ved:

 • Svampeinfektioner i mund, svælg eller spiserør;
 • Hvis kapslerne ikke kan sluges.

Anvendelse

Brug altid dette lægemiddel iht. lægens anvisninger. De generelle retningslinjer for brug er som følger:

Itraconazol kapsler:

 • Tag kapslerne under eller lige efter et måltid.
 • Tyg ikke kapslerne, men synk dem hele. Dette gøres bedst med lidt vand eller en anden væske.
 • Det virksomme stof optages ikke nok i kroppen, hvis du har for lidt mavesyre (f.eks. fordi du tager lægemidler eller på grund af en sygdom). Tag i så fald lægemidlet sammen med en sur, kulsyreholdig drik såsom cola. Hvis du tager et lægemiddel mod halsbrand, skal du tage Itraconazol først og vente mindst 2 timer, før du tager lægemidlet mod halsbrand.

Itraconazol oral opløsning:

 • Brug dette lægemiddel mindst en time, før du spiser og/eller drikker.
 • Fordel den orale opløsning i hele munden og lad den virke i cirka 20 sekunder. Først derefter synkes væsken. Skyl ikke munden med vand eller anden væske, efter du har taget Itraconazol. Du må ikke spise eller drikke noget i mindst 1 time, efter du har taget Itraconazol. Dette gør det muligt for lægemidlet at virke godt på slimhinden i mund, svælg og spiserør.

Dosering

Doseringen afgøres af en læge og afhænger af dine symptomer. De generelle anbefalinger for dosering af Itraconazol for voksne er:

Itraconazol kapsler (100 mg):

Svampeinfektioner i skeden og/eller huden omkring skeden

Her er der to muligheder:

 • en behandling på 1 dag: 2 kapsler og yderligere 2 kapsler 10 til 12 timer senere;
 • en behandling på 3 dage: 2 kapsler 1 gang om dagen i 3 dage.

Gærsvampeinfektioner i munden

 • 1 kapsel om dagen i 2 uger.

Svampeinfektioner i huden

Doseringen afhænger af infektionens sted og typen af svamp:

 • 1 kapsel om dagen i 2-4 uger, eller
 • 2 kapsler om dagen i 1 uge.

Helingen fortsætter selv efter behandlingen er afsluttet. Resultaterne er bedst 2 til 4 uger efter afsluttet behandling. Det skyldes, at huden endnu ikke er kommet sig, efter lægemidlet har dræbt svampen.

Svampeinfektioner i neglene

Her er der to muligheder:

 • Behandling med 3 pulser: En puls betyder: Tag 2 kapsler to gange om dagen (2 kapsler om morgenen og 2 kapsler om aftenen) i 1 uge. Derefter bruger du ikke Itraconazol i 3 uger. Denne cyklus gentages, indtil du har haft i alt 3 pulser.
 • Fortsat behandling: 2 kapsler en gang om dagen i 3 måneder.

Ved svampeinfektioner i neglene fortsætter helingen, efter behandlingen er afsluttet. Resultaterne er bedst 6 til 9 måneder efter afsluttet behandling. Det skyldes, at den sunde negl har brug for tid til at vokse helt ud, efter lægemidlet har dræbt svampen.

Svampeinfektioner i indre organer

 • Doseringen afhænger af typen af svamp og infektionens sted. Dette kan variere fra 1 kapsel om dagen til 2 kapsler 3 gange om dagen. Behandlingen varer i flere måneder.

Itraconazol oral opløsning (10 mg/ml)

Gærsvampeinfektioner i mund, svælg eller spiserør

 • Den sædvanlige dosis er 2 målebægre (20 ml) om dagen i 1 uge. Denne kan tages på én gang eller opdeles i to doser om dagen.

Hvis din infektion ikke er forsvundet efter en uge, kan din læge beslutte at fortsætte behandlingen i endnu en uge.

Der gælder forskellige retningslinjer for behandling af gærsvampeinfektioner i mund, svælg eller spiserør, som allerede er blevet behandlet med et andet svampedræbende lægemiddel, men som ikke er gået over (se indlægssedlen). Andre råd gælder også, hvis du tager Itraconazol til at forebygge svampeinfektioner i mund, svælg eller spiserør (se indlægssedlen).

Alkohol/kørsel

Der er ingen advarsler om brug af alkohol eller bilkørsel.

For meget eller for lidt/stop med itraconazol

Rådfør dig med en læge, hvis du har taget for meget Itraconazol.

Har du glemt at tage lægemidlet? Du kan stadig tage den, medmindre det snart er tid til næste dosis. Tag aldrig en dobbelt mængde af lægemidlet for at kompensere for en glemt dosis.

Stop ikke med at bruge Itraconazol, før du har rådført dig med en læge.

Hvornår det ikke må bruges

Itraconazol er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Hvis du er allergisk over for itraconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i den orale opløsning eller kapslerne (se rubrikken 'Sammensætning');
 • Hvis du (måske) er gravid eller ønsker at blive gravid (se rubrikken 'Graviditet og amning');
 • Hvis du tager visse lægemidler (se indlægssedlen).

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Nogle gange er der behov for ekstra forsigtighed, når du bruger Itraconazol. For eksempel i følgende situationer:

 • Hvis du lider af en hjertesygdom;
 • Hvis du har en lever- eller nyresygdom;
 • Hvis du er overfølsom over for andre svampedræbende lægemidler.

I indlægssedlen finder du flere oplysninger om dette emne.

Graviditet og amning

Dette lægemiddel er ikke egnet til kvinder, der er gravide eller ammer.

Bruger du andre lægemidler?

Itraconazol interagerer med en række andre lægemidler. I indlægssedlen finder du en oversigt over lægemidlerne. Rådfør dig med en læge, hvis du bruger et af de nævnte lægemidler.

Der er en række lægemidler, som du IKKE må kombinere med Itraconazol, herunder:

 • Terfenadin, astemizol eller mizolastin (antihistaminer);
 • Bepridil, bruges til at behandle angina pectoris;
 • Nisoldipin (bruges mod højt blodtryk);
 • Cisaprid (bruges mod maveproblemer);
 • Midazolam (indtages gennem munden) eller triazolam (beroligende middel/sovemiddel);
 • Lovastatin, simvastatin eller atorvastatin (kolesterolsænkende midler);
 • Pimozid og sertindol (påvirker tanker, følelser og/eller adfærd);
 • Levacetylmethadol (ved stofmisbrug);
 • Dihydro-ergotamin, ergotamin og eletriptan (mod migræne);
 • Ergometrin (ergonovin) og methylergometrin (methylergonovin), brugt efter fødsel;
 • Quinidin og dofetilid (mod uregelmæssig puls).

Du kan læse mere om dette emne i indlægssedlen.

Bivirkninger

Itraconazol kan give bivirkninger. Det gælder bl.a. følgende symptomer:

 • Hovedpine;
 • Mave-/tarmproblemer;
 • Leverproblemer;
 • Udslæt.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Kontakt en læge, hvis du oplever kraftige eller alvorlige bivirkninger. Eller hvis der er tale om en bivirkning, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Sammensætning af Itraconazol kapsler:

• Hver kapsel indeholder 100 mg itraconazol.

• Kapslerne indeholder også: sakkarose, majsstivelse, hypromellose (E464), macrogol, gelatine (E485), titaniumdioxid (E171), indigotin (E132) og erythrosin (E127).

Sammensætning af Itraconazol oral opløsning:

• Det virksomme stof er itraconazol (10 mg itraconazol pr. ml).

• De øvrige indholdsstoffer er hydroxypropyl-ß-cyclodextrin, sorbitol (E420), propylenglycol (E490), saltsyre, kirsebærsmag, karamelsmag, natriumsaccharin, natriumhydroxid og vand.

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Arco Verhoog, Apoteker Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Sidst kontrolleret: 19-01-2024 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen