Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Metformin

 • Diabetesmedicin
 • Hjælper med at sænke blodsukkeret
 • Tag tabletten med et måltid
 • Pas på med alkohol

Om Metformin

Metformin er et diabeteslægemiddel: En lægemiddel, der sænker blodsukkerniveauet. Ved diabetes producerer bugspytkirtlen ikke nok insulin, eller kroppen er ikke i stand til at bruge den producerede insulin ordentligt. Dette fører til højt blodsukker. Hvis blodsukkerniveauet er for højt i længere tid, kan det være skadeligt for blodkar, nerver og organer.

Metformin hjælper med at sænke blodsukkeret. Læger ordinerer dette lægemiddel til patienter med type 2-diabetes, for hvem en ændret kost og øget motion ikke hjælper. Metformin anvendes hovedsageligt til overvægtige patienter.

Anvendelse

Retningslinjerne for indtagelse af Metformin er som følger:

 • Tag tabletterne med lidt vand og uden at tygge dem.
 • Det er bedst at tage Metformin sammen med et måltid. Dette hjælper med at forhindre mave-tarm-problemer.
 • Hvis du tager lægemidlet en gang om dagen, skal du tage det om morgenen med morgenmad.
 • Skal du tage dette lægemiddel flere gange om dagen? Fordel doserne så jævnt som muligt over dagen. Tag for eksempel lægemidlet til hvert måltid.

Dosering

Din dosis afhænger af dine symptomer og afgøres af en læge. De generelle retningslinjer for dosering er som følger:

 • Børn på 10 år og ældre: Den sædvanlige startdosis er 500 mg eller 850 mg Metformin én gang dagligt. Den maksimale daglige dosis er 2000 mg fordelt over 2 eller 3 doser.

Behandling af børn mellem 10 og 12 år anbefales kun efter udtrykkeligt råd fra din læge, da erfaringen i denne aldersgruppe er begrænset.

 • Voksne: Den sædvanlige startdosis er 500 mg eller 850 mg Metformin to til tre gange dagligt. Den maksimale daglige dosis er 3000 mg fordelt over 3 doser.

Hvis du også tager insulin, vil din læge fortælle dig, hvordan du starter Metformin. Lægen vil regelmæssigt kontrollere dit blodsukker og din nyrefunktion.

Hvis du har taget for meget/glemt dosis/vil stoppe med at tage Metformin

Har du taget flere tabletter, end lægen har foreskrevet? Da kan der opstå mælkesyreacidose (se rubrikken "Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?"). Tag straks kontakt til en læge eller skadestue, hvis dette sker: mælkesyreacidose kan føre til koma.

Har du glemt en dosis Metformin? Tag aldrig en dobbelt mængde tabletter for at kompensere for en glemt dosis. Spring de(n) glemte tablet(ter) over, og fortsæt med den sædvanlige tidsplan.

Stop ikke bare med at bruge Metformin, før du har talt med en læge.

Hvornår det ikke må bruges

Metformin er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Hvis du er allergisk (overfølsom) over for metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se rubrikken 'Sammensætning');
 • Hvis du har nyre- eller leverproblemer;
 • Hvis du har ukontrolleret diabetes såsom svær hyperglykæmi (for højt blodsukker), kvalme, opkastning, dehydrering, hurtigt vægttab eller ketoacidose;
 • Hvis du er dehydreret, for eksempel på grund af længerevarende eller svær diarré eller gentagne opkastninger. Dette kan øge risikoen for mælkesyreacidose;
 • Hvis du har en alvorlig infektion (f.eks. i lungerne). Dette kan øge risikoen for mælkesyreacidose;
 • Hvis du er i behandling for hjertesvigt eller for nylig har haft et hjerteanfald, hvis du har alvorlige kredsløbsproblemer (f.eks. chok), eller hvis du har vejrtrækningsproblemer. Dette kan øge risikoen for mælkesyreacidose;
 • Hvis du drikker meget alkohol.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Der findes en række ekstra advarsler ved brug af Metformin, herunder:

Vær opmærksom på risikoen for mælkesyreacidose

 • Spørg lægen til råds, hvis du skal opereres. Eller hvis du får foretaget en røntgen eller scanning, hvor der sprøjtes jodholdigt kontrastmiddel ind i din blodbane. Du skal stoppe med at tage Metformin i en periode før og efter undersøgelsen eller operationen. Din læge vil afgøre, om du har brug for anden behandling i denne periode.
 • Metformin hydrochlorid Mylan kan forårsage en meget sjælden, men alvorlig komplikation kaldet mælkesyreacidose, især hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt. Risikoen for mælkesyreacidose er også øget ved ukontrolleret diabetes, langvarig faste eller alkoholindtagelse. Symptomerne på mælkesyreacidose er opkastning, mavesmerter med muskelkramper, en generel følelse af utilpashed med svær træthed og åndedrætsbesvær.

Hvis dette sker for dig, skal du muligvis i øjeblikkelig behandling, da mælkesyreacidose kan føre til koma. Tag straks kontakt til en læge eller det nærmeste sygehus.

Vær opmærksom på lavt blodsukker (hypoglykæmi)

 • Hvis du tager Metformin i kombination med visse andre diabeteslægemidler (såsom sulfonylurinstoffer, insulin, meglitinider), er der risiko for hypoglykæmi. Lavt blodsukker forårsager symptomer som svaghed, svimmelhed, sved, hurtig puls, sløret syn eller koncentrationsproblemer. Det hjælper normalt, hvis du spiser eller drikker noget, der indeholder sukker.

Alkohol/kørsel

Drik ikke alkohol, mens du tager dette lægemiddel. Alkohol kan øge risikoen for en alvorlig bivirkning (mælkesyreacidose), især hvis du har leverproblemer eller er underernæret.

Pas på med at køre bil, hvis dit blodsukker ikke er stabilt. For lavt blodsukker kan påvirke din reaktionsevne.

Graviditet og amning

Rådfør dig med en læge, hvis du er gravid eller gerne vil være det i den nærmeste fremtid. Du har muligvis brug for et andet lægemiddel.

Metformin er ikke egnet til kvinder, der ammer.

Bruger du andre lægemidler?

Metformin interagerer med en række andre lægemidler, såsom:

 • ACE-hæmmere;
 • Diuretika (vanddrivende piller);
 • Beta-2-agonister, såsom salbutamol eller terbutalin;
 • Kortikosteroider;
 • Andre diabeteslægemidler.

Hvis du tager eller vil tage nogen af disse lægemidler, kan du få brug for hyppigere blodsukkerprøver. Lægen kan også justere dosis af Metformin.

Fortæl lægen, hvis du også tager, har taget eller snart skal til at tage andre lægemidler. Det gælder også naturlægemidler eller håndkøbsmedicin.

Bivirkninger

Lægemidler kan give bivirkninger, selvom ikke alle får dem. Der kan bl.a. opstå følgende bivirkninger ved brug af Metformin:

Meget almindelige (hos mere end 1 ud af 10 patienter):

 • Mave-tarm-problemer, oftest i starten af behandlingen. Tag tabletterne sammen med et måltid for at mindske denne bivirkning. Kontakt en læge, hvis du fortsat oplever disse bivirkninger.

Almindelige (hos mindre end 1 ud af 10 patienter):

 • Smagsændring.

Meget sjældne (hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

 • Mælkesyreacidose (se rubrikken 'Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?') Tag straks kontakt til en læge eller det nærmeste sygehus. Mælkesyreacidose kan føre til koma;
 • Hudreaktioner, såsom rødme, kløe eller udslæt (nældefeber);
 • Lavere vitamin B12-niveau i blodet;
 • Abnormiteter i leverfunktionsprøver eller hepatitis (betændelse i leveren). Hvis dette sker for dig, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og fortælle det til din læge.

Du kan læse mere om bivirkningerne i indlægssedlen. Kontakt en læge eller apoteker, hvis du oplever disse eller andre bivirkninger.

Sammensætning

Det virksomme indholdsstof er metforminhydrochlorid.

Metformin hydrochlorid Mylan indeholder 500 mg, 850 mg eller 1000 mg metforminhydrochlorid per tablet.

De øvrige indholdsstoffer er povidon K 90, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol.

Fabrikanterne af Metformin er:

Milpharm Limited, Ares, Odyssey Business Park
West End Road
South Ruislip HA4 6QD
Storbritannien

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Bedømt af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Sidst kontrolleret: 04-12-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen