Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Pantoprazol

 • Hjælper mod halsbrand
 • Ved refluks og mavesår
 • Synk tabletten hel
 • Ikke til børn under 12 år

Om Pantoprazol

Pantoprazol er en mavesyrehæmmer fra kategorien 'protonpumpehæmmere'. Dette lægemiddel reducerer produktionen af mavesyre. Derved reduceres maveproblemer såsom halsbrand.

Læger ordinerer Pantoprazol til voksne og børn over 12 år til:

 • Refluksøsofagitis – betændelse i spiserøret forbundet med tilbageløb af mavesyre.

Hos voksne bruges Pantoprazol til:

 • Sår i maven og tolvfingertarmen, uanset om de er forårsaget af bakterien helicobacter pylori;
 • Zollinger-Ellisons syndrom og andre sygdomme, hvor der produceres for meget syre i maven.

Anvendelse

Brug dette lægemiddel som anvist af lægen. Tag tabletterne 1 time før et måltid. Synk dem med lidt vand, uden at tygge dem.

Dosering

Din dosis afhænger af dine symptomer og afgøres af en læge. De generelle retningslinjer for dosering er som følger:

Til behandling af refluksøsofagitis:

 • Voksne og unge over 12 år: 1 tablet én gang om dagen. Lægen kan øge denne dosis til 2 tabletter om dagen.Behandlingsvarigheden for refluksøsofagitis er normalt mellem 4 og 8 uger. Din læge afgør, hvor længe du skal tage dette lægemiddel.

Til behandling af Helicobacter pylori i kombination med to antibiotika:

 • Voksne: 1 tablet to gange om dagen, plus to antibiotikatabletter (se indlægssedlen), der skal tages to gange om dagen sammen med din pantoprazoltablet. Tag den første pantoprazoltablet 1 time før morgenmaden og den anden pantoprazoltablet 1 time før aftensmaden. Følg din læges anvisninger og læs indlægssedlen til antibiotika. Den sædvanlige behandlingsvarighed er 1-2 uger.

Til behandling af mavesår og sår i tolvfingertarmen:

 • Voksne: 1 tablet om dagen. Dosis kan fordobles efter samråd med din læge. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage lægemidlet. Behandlingsvarigheden er normalt mellem 4 og 8 uger for mavesår og mellem 2 og 4 uger for sår i tolvfingertarmen.

Doseringen til andre sygdomme og til særlige patientgrupper finder du i indlægssedlen. Dette lægemiddel er ikke egnet til børn under 12 år.

Alkohol/kørsel

Der er ingen advarsler om brug af alkohol eller bilkørsel.

Hvis du har taget for meget/glemt dosis/vil stoppe med at tage Pantoprazol

Har du taget flere tabletter, end lægen har foreskrevet? Spørg en læge eller apoteker til råds.

Har du glemt en dosis Pantoprazol? Tag aldrig en dobbelt mængde tabletter for at kompensere for en glemt dosis. Spring den glemte dosis over, og fortsæt med den sædvanlige tidsplan.

Stop ikke med at bruge Pantoprazol, før du har talt med en læge.

Hvornår det ikke må bruges

Pantoprazol er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel, hvis du er overfølsom over for pantoprazol eller andre protonpumpehæmmere, såsom omeprazol eller esomeprazol. Tag heller ikke tabletten, hvis du er overfølsom over for et eller flere af hjælpestofferne (se rubrikken 'Sammensætning').

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Rådfør dig med en læge om brugen af Pantoprazol i følgende situationer:

 • Hvis du har alvorlige leverproblemer. Lægen vil kontrollere dit blodsukker regelmæssigt;
 • Hvis du har reducerede kropsdepoter eller risikofaktorer for en reduceret mængde vitamin B12, og du er i langtidsbehandling med pantoprazol. Som alle syrereducerende midler kan pantoprazol føre til en nedsat optagelse af vitamin B12;
 • Hvis du tager et lægemiddel, der indeholder atazanavir (HIV-lægemiddel) samtidig med pantoprazol.

Pantoprazol kan maskere symptomerne på kræft. Rådfør dig derfor med din læge, hvis du oplever en af følgende bivirkninger:

 • Utilsigtet vægttab;
 • Tilbagevendende opkastning og/eller opkastning af blod;
 • Synkeproblemer;
 • Du ser bleg ud og føler dig svag (anæmi);
 • Du har blod i din afføring;
 • Alvorlig og/eller vedvarende diarré.

I indlægssedlen kan du læse flere advarsler om brugen af Pantoprazol. Spørg en læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt Pantoprazol er egnet til dig.

Graviditet og amning

Brug kun Pantoprazol i samråd med en læge, hvis du er gravid eller ammer.

Bruger du andre lægemidler?

Fortæl lægen, hvis du tager, har taget eller snart skal til at tage andre lægemidler. Det gælder også naturlægemidler eller håndkøbsmedicin.

Pantoprazol interagerer med følgende lægemidler:

 • Lægemidler såsom ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges til at behandle svampeinfektioner) eller erlotinib (bruges til visse kræftformer), da Pantoprazol kan forhindre disse og andre lægemidler i at virke korrekt;
 • Warfarin og phenprocoumon, som påvirker størkning eller fortynding af blodet.Der skal muligvis foretages yerligere kontrolundersøgelser;
 • Atazanavir (bruges til behandling af HIV-infektion).

Rådfør dig med en læge, hvis du bruger eller har brugt et af disse lægemidler.

Bivirkninger

Lægemidler kan give bivirkninger, selvom ikke alle får dem.

Stop med at tage Pantoprazol og søg straks lægehjælp, hvis du oplever følgende alvorlige symptomer:

 • Alvorlige allergiske reaktioner (hyppighed sjælden): hævelse af tunge og/eller svælg, synkebesvær, nældefeber, åndedrætsbesvær, allergisk hævelse i ansigtet (Quinckes ødem/angioødem), alvorlig svimmelhed med meget hurtig puls og meget sved.
 • Alvorlige hudsygdomme (hyppighed ikke kendt): blæredannelse i huden og hurtig forringelse af dit generelle helbred, overfladisk beskadigelse (inklusive mindre blødninger) af øjne, næse, mund/læber eller kønsorganer (Stevens-Johnsons syndrom, Lyell syndrom, Erythema multiforme) og lysfølsomhed.
 • Andre alvorlige sygdomme (hyppighed ikke kendt): gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (alvorlig skade på leverceller, gulsot) eller feber, udslæt og forstørrede nyrer, nogle gange med smertefuld vandladning og lændesmerter (alvorlig betændelse i nyrerne).

Andre bivirkninger, der kan opstå ved brug af Pantoprazol, er bl.a.:

Ikke almindelige (hos 1 til 10 ud af 1.000 brugere):

 • Hovedpine;
 • Svimmelhed;
 • Diarre;
 • Kvalme, opkast;
 • Udspilet mave, flatulens, forstoppelse;
 • Tør mund;
 • Smerter/ubehag i den øvre del af maven;
 • Kløende udslæt, kløe;
 • Følelse af svaghed, udmattethed eller utilpashed;
 • Søvnproblemer.

Sjældne (hos 1 til 10 ud af 10.000 brugere):

 • Synsforstyrrelser, såsom sløret syn;
 • Nældefeber;
 • Smerter i led, muskelsmerter;
 • Ændring i vægt;
 • Forhøjet kropstemperatur;
 • Hævede arme og/eller ben (perifert ødem);
 • Allergisk reaktioner;
 • Nedtrykthed (depression);
 • Udvikling af bryster hos mænd.

I indlægssedlen finder du en oversigt over alle mulige bivirkninger. Kontakt en læge, hvis du oplever alvorlige bivirkninger, eller hvis der er tale om en bivirkning, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i Pantoprazol Nycomed er pantoprazol. Hver mavesyreresistent tablet indeholder 40 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

De øvrige indholdsstoffer er:

 • Kerne: vandfrit natriumcarbonat, mannitol, crospovidon, povidon K90, calciumstearat.
 • Overtræk: hypromellose, povidon K25, titaniumdioxid (E171), gul jernoxid (E172), propylenglycol, metakrylsyre-ethylacrylatcopolymer (1:1), polysorbat 80, natriumlaurylsulfat, triethylcitrat.
 • Trykfarve: shellak, rød, sort og gul jernoxid (E172), koncentreret ammoniakopløsning.

Fabrikanten af Pantoprazol Nycomed er:

Nycomed GmbH Production Site Oranienburg
Lehnitzstraße 70-98
D-16515 Oranienburg
Tyskland

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Pantoprazol Nycomed her.

Bedømt af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Sidst kontrolleret: 04-12-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen