Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Terbinafin (Lamisil)

 • Svampedræbende lægemiddel
 • Ved svampeinfektioner i hud og/eller negle
 • Tablet, der skal synkes
 • Færdiggør behandlingen

Om Terbinafin

Terbinafin er et svampedræbende lægemiddel. Dette lægemiddel bruges til at behandle svampeinfektioner i hud og negle.

Anvendelse

Brug altid Terbinafin som anvist af lægen.

Synk tabletten hel med et glas vand. Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe din behandling med terbinafin vil vare.

 • Ved almindelige svampeinfektioner i huden vil behandlingen formentlig vare 4 uger.
 • Behandling af hudinfektioner i lysken eller på kroppen varer normalt 2 til 4 uger.
 • Behandling af infektioner i fødderne kan vare 2 til 6 uger.
 • Ved negleinfektioner kan behandlingen vare fra 6 uger til 3 måneder, men infektioner i tåneglene kræver ofte 6 måneders behandling eller mere.

Nogle gange er tegn og symptomer på infektion først helt væk et par uger, efter behandlingen er afsluttet, og infektionen er helet.

Dosering

Doseringen afhænger af infektionens sted og sværhedsgrad. Generelt er den anbefalede dosis som følger:

 • Voksne: 250 mg Terbinafin om dagen.

Alkohol/kørsel

Der er ingen advarsler om brug af alkohol. Dette lægemiddel påvirker ikke din reaktionsevne.

Hvis du har taget for meget/glemt dosis/vil stoppe med at tage Terbinafin

Har du taget for mange tabletter? Kontakt straks en læge, apoteker eller skadestuen. Tag den officielle indlægsseddel til lægemidlet eller et par tabletter med, så lægen ved, hvilket lægemiddel det drejer sig om.

Har du glemt at tage Terbinafin? Tag tabletten/tabletterne, medmindre det allerede snart er tid til næste dosis. Tag aldrig en dobbelt mængde tabletter for at kompensere for en glemt dosis.

Du må ikke bare stoppe med at bruge Terbinafin. Rådfør dig først med en læge.

Hvornår det ikke må bruges

Terbinafin er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Hvis du er allergisk over for terbinafin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Terbinafin (se rubrikken 'Sammensætning');
 • Hvis du har alvorlige nyreproblemer;
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

I visse tilfælde skal du være ekstra forsigtig ved brugen af Terbinafin. Rådfør dig først med en læge i følgende situationer:

 • Hvis du har (haft) leverproblemer eller har (haft) en sygdom, der kan påvirke din lever;
 • Hvis du har (haft) psoriasis;
 • Hvis du har (haft) nyreproblemer.

Graviditet og amning

Rådfør dig med en læge om brugen af Terbinafin, hvis du er gravid eller ammer.

Bruger du andre lægemidler?

Fortæl din læge eller apoteker, hvis du bruger eller kort forinden har brugt andre lægemidler. Dette gælder også for lægemidler, som du kan få uden recept.

Terbinafin interagerer med følgende lægemidler:

 • Antibiotikummet rifampicin (nedsætter koncentrationen af terbinafin i dit blod);
 • Cimetidin (et lægemiddel mod mavesår og halsbrand) øger koncentrationen af terbinafin i dit blod;
 • Lægemidler til behandling af depression, såsom clomipramin, lofepramin eller paroxetin;
 • Visse lægemidler, der bruges til at behandle Parkinsons sygdom (såsom monoaminoxidasehæmmere, f.eks. selegilin);
 • Lægemidler til behandling af højt blodtryk eller hjerteproblemer, såsom atenolol eller carvedilol (betablokkere);
 • Orale præventionsmidler (p-piller). Kvindelige patienter kan opleve uregelmæssig menstruation eller unormal blødning uden for menstruationen;
 • Flecainid og propafenon bruges til at behandle hjerteflimmer (arytmier).

Bruger du et af disse lægemidler? Spørg en læge eller apoteker, om du kan kombinere lægemidlet med Terbinafin.

Bivirkninger

Lægemidler kan give bivirkninger, men det er ikke alle, der oplever dem. Der kan bl.a. opstå følgende bivirkninger ved brug af Terbinafin:

Meget almindelige (mere end 1 ud af 10 patienter):

 • Ledsmerter (artralgi) og muskelsmerter (myalgi) kan forekomme i kombination med allergisk udslæt;
 • Udslæt, rødme af huden med kløe og nældefeber (urticaria). Behandlingen skal afsluttes, hvis udslæt forværres.

Almindelige (hos mere end 1 ud af 100, men mindre end 1 ud af 10 patienter):

 • Hovedpine;
 • Nedsat appetit;
 • Smerter i maveområdet, oppustethed, diarré, forstoppelse (dyspepsi), kvalme;
 • Øget koncentration af leverenzymer i blodet.

Ikke almindelige (hos mere end 1 ud af 1000, men mindre end 1 ud af 100 patienter):

 • Mistet eller nedsat smag. Dette forsvinder normalt gradvist efter endt behandling. Meget sjældne tilfælde af langvarige smagsforstyrrelser er blevet rapporteret, hvilke til tider har resulteret i tab af appetit og betydeligt vægttab.

Sjældne (hos mere end 1 ud af 10000, men mindre end 1 ud af 1000 patienter):

 • Allergiske reaktioner (herunder anafylaksi);
 • Prikkende fornemmelser (paræstesi), følelsesløshed i huden (hypestesi) og svimmelhed;
 • Leverfunktionsforstyrrelser, herunder betændelse i leveren (hepatitis) og gulsot (gulfarvning af hud og øjne);
 • Træthed og alment ubehag.

I indlægssedlen finder du en oversigt over mindre almindelige bivirkninger.

Rådfør dig med en læge, hvis du oplever kraftige bivirkninger. Rådfør dig også med en læge, hvis du oplever bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægssedlen. Søg omgående lægehjælp, hvis du oplever alvorlige bivirkninger, såsom en alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi) eller nedsat leverfunktion.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er terbinafin.

 • Hver 'Terbinafin Pfizer 125 mg'-tablet indeholder 125 mg terbinafin (som terbinafinhydrochlorid).
 • Hver 'Terbinafin Pfizer 250 mg'-tablet indeholder 250 mg terbinafin (som terbinafinhydrochlorid).

De øvrige indholdsstoffer i Terbinafin Pfizer er mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat (type A), vandfri kolloidal silica, hypromellose og magnesiumstearat.

Fabrikanten af Terbinafin Pfizer er:

Pfizer Italia s.r.l. Località Marino Del Tronto
63100 - Ascoli Piceno (AP)
Italien

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Arco Verhoog, Apoteker Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Sidst kontrolleret: 04-12-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen