Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Testavan

 • Øger testosteronniveauet
 • Kun beregnet til mænd
 • Påføres huden
 • Må ikke bruges ved prostatakræft

Om Testavan

Dette lægemiddel er en klar gel, der indeholder testosteron, et mandligt hormon, der produceres naturligt i kroppen. Dette lægemiddel bruges til erstatning af testosteron hos voksne mænd, der ikke producerer nok testosteron, hvilket kaldes "hypogonadisme". Lægemidlet hjælper med at få testosterontallet op på et normalt niveau.

Hvad gør testosteron?

Testosteron produceres naturligt i kroppen af testiklerne.

 • Det hjælper med produktionen af sæd og udvikling og bevarelse af mandlige træk, såsom dyb stemme og kropsbehåring.
 • Det er nødvendigt for normal seksuel funktion og seksuel ophidselse.
 • Det hjælper også med at opretholde muskelmasse og -styrke.

Hvad bruges dette lægemiddel til?

Dette lægemiddel bruges af mænd som erstatning til testosteron til behandling af forskellige sundhedsproblemer, der skyldes mangel på testosteron (mandlig hypogonadisme). Denne mangel påvises ved to separate målinger af testosterontallet i blodet. Der skal også være kliniske tegn og symptomer såsom:

 • Impotens (erektionsproblemer);
 • Infertilitet;
 • Lav sexlyst;
 • Træthed;
 • Nedtrykthed;
 • Knogletab, forårsaget af lavt hormontal;
 • Delvist tab af sekundære kønskarakteristika, såsom ændret stemme eller ændringer i fedtfordeling;
 • Tab af en del af ansigts- og kropsbehåringen.

Anvendelse/virkning

Brug Testavan, som lægen har anvist. I tilfælde tvivl skal du spørge en læge eller apoteker.

Dosering: Hvor meget må du bruge?

 • Den anbefalede startdosis af dette lægemiddel er 23 mg testosteron (tryk én gang på pumpen). Dosissen skal påføres en gang om dagen på cirka samme tidspunkt og helst om morgenen. Visse patienter har muligvis brug for en højere dosis.
 • Den maksimalt anbefalede dosering er 69 mg testosteron (tryk tre gange på pumpen).

Din læge fastslår den rette dosering af dette lægemiddel, som du skal bruge. Til dette måler lægen to ting:

 • Testosterontallet i blodet;
 • Hvor godt lægemidlet virker på dig.

Brug ikke en dobbeltdosis for at kompensere for en glemt dosis. Rådfør dig med en læge, hvis du har brugt mere gel, end du burde, eller mener, at lægemidlet har en for stærk eller svag effekt.

Brug af dette lægemiddel

Det er vigtigt, at du læser og følger disse anvisninger for korrekt brug af dette lægemiddel. Påfør lægemidlet på huden ved brug af applikatoren. Lægemidlet kommer ind i kroppen gennem huden.

Påfør kun lægemidlet på ren, tør og normal sund hud på skuldre eller overarme. Følg hertil anvisningerne i indlægssedlen. Her er det beskrevet, hvordan du gør gelpumpen klar til første brug, og hvordan applikatoren virker.

Påfør aldrig dette lægemiddel på penis eller testikler, revnet eller ødelagt hud eller på åbne sår eller irriteret hud.

Efter påføring af gelen:

 • Vask straks hænderne med vand og sæbe, hvis der er gel på dem.
 • Gelen er brændbar, indtil den er tør. Lad gelen tørre, inden du ryger eller kommer i nærheden af åben ild.
 • Lad påføringsstedet tørre helt, inden du tager tøj på.
 • Bær tøj, der hele tiden dækker påføringsstedet, for at undgå, at produktet utilsigtet overføres til andre.
 • Vent mindst 2 timer med brusebad, svømning eller badning.
 • Vask påføringsstedet med vand og sæbe før enhver situation, hvor der er høj risiko for hud-mod-hud kontakt mellem påføringsstedet og en anden person.

Hvornår det ikke må bruges

Dette lægemiddel er ikke egnet til kvinder og personer under 18 år. Kvinder og børn må IKKE komme i kontakt med dette lægemiddel eller med hudoverfladen, hvor gelen er påført. Det gælder især gravide kvinder: Dette lægemiddel kan skade det ufødte barn.

For at øge andres sikkerhed, før hud-mod-hud-kontakt og før samleje, skal du vaske påføringsstedet med sæbe, f.eks. i brusebadet, eller, hvis dette ikke er muligt, skal du bære en T-shirt, der dækker påføringsstedet i kontaktperioden.

Hvornår må du ikke bruge dette middel?

Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du finde i rubrikken 'Sammensætning'.
Hvis du har eller har mistanke om at have prostatakræft.
Hvis du har eller har mistanke om at have brystkræft (dette er sjældent hos mænd).
Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Behandling med testosteron kan fremskynde allerede eksisterende prostatakræft. Din læge vil foretage de nødvendige prøver, inden du kan bruge dette lægemiddel. Der vil også være opfølgende kontroller.

I følgende situationer skal du kontakte din læge eller apoteker, inden du bruger dette lægemiddel:

 • Du har vandladningsproblemer som følge af forstørret prostata;
 • Du har knoglekræft;
 • Du har (eller behandles for) højt blodtryk;
 • Du lider af en alvorlig hjerte-, lever- eller nyresygdom;
 • Du lider af en iskæmisk hjertesygdom;
 • Du lider af problem med blodets størkning, hvilket kaldes trombofili;
 • Du lider af epilepsi;
 • Du har migræne;
 • Du har vejrtrækningsbesvær, når du sover, hvilket oftere forekommer, hvis man er overvægtig eller har langvarige lungeproblemer.

Tager du andre lægemidler?

Bruger du, har du for nylig brugt eller har du tænkt dig at bruge andre lægemidler udover Testavan? Fortæl det straks til din læge eller apoteker. Dette gælder også for lægemidler, som du kan få uden recept, samt naturlægemidler. Testavan kan påvirke effekten af disse lægemidler, og du skal muligvis have tilpasset din dosis.

Fortæl det til din læge eller apoteker, hvis du tager følgende:

 • Blodfortyndende lægemidler: Testavan kan forstærke effekten af disse lægemidler;
 • Kortikosteroider eller andre lægemidler, der kan øge produktionen af disse hormoner: Både kortikosteroider og Testavan kan medføre væskeophobning;
 • Insulin (mod diabetes): Du skal muligvis sænke din insulindosis, mens du er i behandling med Testavan.

Du kan finde flere oplysninger om advarsler ved brug af Testavan i indlægssedlen.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med dette lægemiddel, men det er dog ikke alle, der oplever dem.

Almindelige (forekommer hos mindre end 1 ud af 10 brugere):

Hudirritation, hvor gelen er påført (herunder udslæt, tørhed og rødme);
Højt fedtindhold (triglycerider) i blodet;
Forhøjet blodtryk;
Forhøjet PSA-værdi. Denne værdi kan bruges til at påvise en prostatasygdom;
Forhøjet procentdel af røde blodlegemer i blodet (hæmatokrit).
Ikke almindelige (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 brugere):

Forhøjet hæmoglobin (komponent af røde blodlegemer, der transporterer ilt);
Hovedpine.
I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Kontakt en læge, hvis du oplever svære bivirkninger eller bivirkninger, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er testosteron. De andre hjælpestoffer er ethanol 96 %, propylenglycol (E 1520), diethylenglycol monoethylether, carbomer 980, trolamin, dinatriumedetat og destilleret vand.

Et gram gel indeholder 20 mg testosteron. Et tryk på pumpen giver 1,15 g (1,25 ml) gel med 23 mg testosteron.

Fabrikanten af Testavan er: Ferring Controlled Therapeutics Limited, 1 Redwood Place, Peel Park Campus, East Kilbride, G74 5PB, Storbritannien.

Indlægsseddel

Læs hele indlægssedlen inden brug.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Arco Verhoog, Apoteker Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Sidst kontrolleret: 23-02-2024 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen