Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Zyban

 • Hjælper med rygestop
 • Behandling på 9 uger
 • Du vil fortsætte med at ryge den første uge
 • Pas på med alkohol

Om Zyban

Zyban indeholder bupropion. Dette lægemiddel bruges til rygestop. Zyban hjælper bedst, hvis du er motiveret for at stoppe med at ryge. Følg for eksempel et rygestopprogram. Eller spørg din læge, hvordan du kan få støtte til at holde op med at ryge.

Anvendelse

Dette lægemiddel gives som et behandlingsforløb. Synk tabletten hel med lidt vand. Tyg ikke tabletten – der er et specielt lag omkring tabletten, så det aktive stof frigives jævnt.

Du begynder at tage Zyban, mens du stadig ryger. Det er meningen, at du holder op med at ryge i den anden uge af behandlingen. Normalt varer en Zyban-behandling 9 uger.

Dosering

Dosis af Zyban opbygges gradvist. Den generelle voksendosis er som følger:

 • Dag 1 til dag 6: 1 tablet á 150 mg en gang om dagen.
 • Dag 7 indtil slutningen af behandlingen: 1 tablet á 150 mg to gange om dagen med et interval på mindst 8 timer. Tag ikke den anden tablet for sent om aftenen for at undgå søvnproblemer.

Du fortsætter med at ryge den første uge. I den anden uge holder du op med at ryge.

Er det lykkedes dig at holde op med at ryge? Snak med en læge om, hvordan du kan trappe ud af dette lægemiddel.

Er det stadig ikke muligt at holde op med at ryge efter 7 uger? Da vil en læge råde dig til at stoppe behandlingen.

Zyban er ikke egnet til børn under 18 år. En læge kan justere doseringen til patienter, der er mere følsomme over for bivirkninger. Læs indlægssedlen inden brug.

Alkohol/kørsel

Din læge kan råde dig til ikke at drikke alkohol eller begrænse det så meget som muligt under din behandling med Zyban. Hvis du drikker meget alkohol nu, skal du ikke stoppe pludseligt, da du risikerer at få kramper.

Zyban kan give bivirkninger, såsom svimmelhed og træthed. Kør ikke bil, hvis du oplever disse bivirkninger.

Hvis du har taget for meget/glemt dosis/vil stoppe med at tage Zyban

Har du taget flere tabletter, end lægen har foreskrevet? Tag straks kontakt til en læge eller skadestue. Du kan opleve alvorlige bivirkninger, såsom kramper.

Har du glemt en dosis Zyban? Tag aldrig en dobbelt mængde tabletter for at kompensere for en glemt dosis. Spring de(n) glemte tablet(ter) over, og fortsæt med den sædvanlige tidsplan.

Stop ikke med at bruge Zyban, før du har talt med en læge.

Hvornår det ikke må bruges

Zyban er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Hvis du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel. Du kan finde disse stoffer under "Sammensætning";
 • Hvis du tager andre lægemidler, der indeholder bupropion (såsom Wellbutrin XR);
 • Hvis du har en sygdom, der forårsager anfald, såsom epilepsi, eller hvis du tidligere har haft krampeanfald;
 • Hvis du har en spiseforstyrrelseeller tidligere har haft det (f.eks. bulimi eller anoreksi);
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom cirrose;
 • hvis du har en hjernetumor;
 • Hvis du drikker meget og lige er holdt op med at drikke alkohol eller ønsker at stoppe med at drikke alkohol, mens du tager Zyban;
 • Hvis du for nylig er holdt op med at tage beroligende eller angstdæmpende lægemidler (især benzodiazepiner eller lignende lægemidler), eller hvis du planlægger at stoppe med at tage dem, mens du tager Zyban;
 • Hvis du har en bipolar sygdom (ekstreme humørsvingninger), da Zyban kan forårsage en episode af denne sygdom;
 • Hvis du tager lægemidler mod depression eller Parkinsons sygdom, nemlig monoaminoxidasehæmmere (MAO-I), eller har taget dem inden for de sidste 14 dage. For nogle MAO-I kan perioden være kortere. Spørg din læge til råds.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Rådfør dig med en læge om brugen af Zyban i følgende situationer:

 • Hvis du regelmæssigt drikker meget alkohol, hvis du har diabetes, som du bliver behandlet for med insulin eller tabletter, eller hvis du har haft en alvorlig hovedskade eller for længe siden har haft en hoveskade. Du har højere risiko for at få kramper i disse situationer. Brug ikke dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående gælder for dig, medmindre din læge anbefaler andet;
 • Hvis du har nyre- eller leverproblemer;
 • Hvis du er ældre end 65 år;
 • Hvis du har psykiske problemer;
 • Hvis du er deprimeret eller tænker på selvmord. Søg straks lægehjælp, hvis dette sker;
 • Hvis du har højt blodtryk.

Graviditet og amning

Dette lægemiddel er ikke egnet til kvinder, der er gravide eller ønsker at blive det snart.

Rådfør dig med en læge om brugen af Zyban, hvis du ammer.

Bruger du andre lægemidler?

Visse lægemidler interagerer med hinanden. Som følge heraf kan virkningen af lægemidlet ændre sig, eller der kan forekomme flere bivirkninger. Zyban interagerer blandet andet med følgende lægemidler:

 • Lægemidler mod depression eller andre psykiske problemer;
 • Theofyllin;
 • Tramadol;
 • Lægemidler mod malaria;
 • Stimulerende lægemidler eller andre lægemidler til at kontrollere din kropsvægt eller appetit;
 • Steroider (undtagen cremer og lotions til øjen- og hudsygdomme);
 • Quinoloner (antibiotika);
 • Visse typer antihistaminer (allergimedicin);
 • Lægemidler mod diabetes;
 • Visse lægemidler mod Parkinsons sygdom;
 • Visse lægemidler mod kræft (såsom cyclophosphamid, ifosfamid eller tamoxifen);
 • Ticlopidin eller clopidogrel;
 • Visse betablokkere (såsom metoprolol);
 • Visse lægemidler mod uregelmæssig puls (såsom propafenon, flecainid);
 • Ritonavir eller efavirenz (HIV-medicin).

Fortæl lægen, hvis du tager, har taget eller snart skal til at tage et af disse eller andre lægemidler. Du kan læse mere om dette emne i indlægssedlen.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med Zyban, men det er dog ikke alle, der oplever dem.

 • Omkring 1 ud af 1.000 personer, der tager Zyban, oplever kramper (krampeanfald, sædvanligvis med tab af bevidsthed). Anfald er mere sandsynligt, hvis du tager for meget Zyban, hvis du tager visse andre lægemidler, eller hvis du allerede har en højere end normalt risiko for anfald. Hvis du har krampeanfald, skal du fortælle det til din læge, så snart de går over. Tag ikke længere Zyban.
 • I sjældne tilfælde (op til 1 ud af 1.000) kan der forekomme alvorlige allergiske reaktioner over for Zyban (hududslæt, pibende eller besværet vejrtrækning, hævede øjenlåg, læber eller tunge, muskel- eller ledsmerter, besvimelse eller bevidstløshed). Søg omgående lægehjælp og tag ikke mere Zyban.

Andre bivirkninger af Zyban er:

Meget almindelige (hos mere end 1 ud af 10 personer):

 • Søvnbesvær (tag ikke Zyban ved sengetid).

Almindelige (hos op til 1 ud af 10 personer):

 • Nedtrykthed;
 • Ængstelig eller irritabilitet;
 • Koncentrationsbesvær;
 • Rysten (tremor);
 • Hovedpine;
 • Mave-/tarmproblemer;
 • Feber, svimmelhed, svedtendens, udslæt, kløe.

I indlægssedlen findes en oversigt over mindre almindelige bivirkninger.

Rådfør dig med en læge, hvis du får bivirkninger, også selvom bivirkningen ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er bupropionhydrochlorid.

De øvrige stoffer i dette lægemiddel er:

 • Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, cysteinhydrochlorid-monohydrogen, magnesiumstearat.
 • Filmovertræk: hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171), carnaubavoks.
 • Trykfarve: hypromellose, sort jernoxid (E172).

Fabrikanterne af Zyban er:

Glaxo Wellcome Operations Priory Street
Ware
Hertfordshire SG12 0DJ
Storbritannien

Glaxo Wellcome S.A. Avda. Extremadura, 3
09400 Aranda de Duero
Burgos
Spanien

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Sidst kontrolleret: 12-02-2024 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen