Directly go to the content

Politik vedrørende Z-sovemidler

Du kan via Dokteronline.com anmode om en online konsultation ved søvnproblemer. Den behandlende læge kan i den forbindelse ordinere sovemidler. Det drejer her om zolpidem (Stilnoct) eller zopiclon (Imovane) – de såkaldte Z-sovemidler. Denne er en gruppe lægemidler, der klassificeres som “ikke-benzodiazepiner”. De bruges til behandling af alvorlig søvnløshed, der forstyrrer det normale daglige liv. Zsovemidler kan ved langvarig brug medføre afhængighed. I visse tilfælde kan der endda opstå et misbrug. Selvom Dokteronline.com ikke er hverken læge eller apotek – og derfor ikke er involveret i og/eller har indflydelse på ordineringerne og leveringen af Z-sovemidler – ønsker de alligevel så vidt muligt at sikre korrekt og sikker brug heraf. Herved gælder følgende retningslinjer: 

  1. Dokteronline.com kan sætte dig i kontakt med en registreret og uafhængig EU-læge, der kan hjælpe dig og eventuelt ordinere en behandling med et Zsovemiddel. Behandlinger med et Z-sovemiddel er underlagt grænser, hvad angår doseringen, antallet af tabletter og varigheden af brug. Heri følges retningslinjerne, som de er fremsat af Nederlands Huisartsen Genootschap (det hollandske selskab for praktiserende læger). For en oversigt over grænserne henvises til punkt 8.  
  2. Hvis en ny anmodning om Z-sovemiddel overskrider de fastsatte grænser, vil lægen enten ikke udskrive en recept til dig eller vil kun sende recepten, når den gældende intervalgrænse er udløbet.  
  3. Lægen vil være særligt forsigtig og tilbageholdende med ordineringen af Zsovemidler til yngre mennesker (under 25 år) baseret på det faktum, at det er mindre almindeligt, at folk i denne aldersgruppe har brug for denne type lægemiddel. Der vil under ingen omstændigheder blive ordineret et Zsovemiddel til unge under 18 år eller ældre over 65 år. De vil derimod blive rådet til at tage kontakt med deres egen praktiserende læge. 
  4. Z-sovemidler har til formål at bekæmpe søvnproblemer. Den behandlende læge ordinerer ikke Z-sovemidler til behandling af f.eks. stress eller flyskræk. Du skal stoppe behandlingen, hvis du får problemer med bivirkninger, der kan sættes i direkte forbindelse med brugen af Z-sovemidlerne. Brug til enhver tid kun én type Z-sovemiddel samtidigt. 
  5. Hvis en læge beslutter ikke at ordinere Z-sovemiddel, vil denne beslutning udelukkende være baseret på en medicinsk evaluering af din situation. Ved en negativ afgørelse fra din læge vil en ny, tilsvarende anmodning sandsynligvis også blive afvist. Vi råder dig i dette tilfælde til at tage kontakt til din egen administrerende læge. 
  6. Hvis der er mistanke om, at én og samme person på forskellige måder og/eller via forskellige kanaler anmoder om en behandling med Z-sovemiddel, vil den ordinerende læge og/eller det udleverende apotek beslutte ikke at ordinere/udlevere den anmodede behandling. Desuden forbeholder Dokteronline.com sig i sådanne tilfælde retten til ikke at videresende din anmodning til en ordinerende læge og/eller udleverende apotek. 
  7. Hvis der konstateres forkert brug af de tilbudte tjenesteydelser, placeres du (din konto) skrives på den interne “sortliste”, hvilket betyder, at du ikke længere kan bruge tjenesteydelserne fra Dokteronline.com. Der vil altid være tale om forkert brug, hvis den samme person foretager konsultationsanmodninger via forskellige konti. 
  8. I tilfælde af en behandling med et Z-sovemiddel vil lægen i en periode på 3 på hinanden følgende måneder maks. ordinere 3 recepter hertil. Efter de 3 måneder – som starter i det øjeblik, den første recept på et Z-sovemiddel ordineres – vil lægen ikke ordinere noget Z-sovemiddel i en afkølingsperiode på 3 måneder. Efter disse 3 måneder er det igen muligt i løbet af 3 måneder at modtage maks. 3 recepter på et Z-sovemiddel, hvorefter der igen vil være en afkølingsperiode på 3 måneder, og så videre. 

Der skal gå mindst 10 dage mellem hver ordineret recept. Derudover gælder i alle tilfælde pr. recept følgende grænser, hvad angår antallet af tabletter og maksimal dosering: 

Z-sovemiddel 

Maks. antal tabletter pr. gang 

Maksimal dosering 

zolpidem (Stilnoct) 

10 

5-10 mg 

zopiclon (Imovane) 

10 

7,5 mg