Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Mysimba

 • Slankemiddel
 • Ved overvægt med et BMI fra 27
 • Pas på med alkohol
 • Kan forårsage svimmelhed

Om Mysimba

Mysimba indeholder to virksomme stoffer: naltrexonhydrochlorid og bupropionhydrochlorid. Dette slankemiddel bruges til voksne med overvægtigt eller fedme til at styre deres vægt kombineret med en kaloriebegrænset kost og motion.

Dette lægemiddel virker på områder af hjernen, der er involveret i reguleringen af fødeindtagelse og energiforbrug.

Fedme hos voksne er defineret ved et BMI (body mass index) på 30 eller højere. Overvægt hos voksne defineres som et BMI (body mass index) mellem 27 og 30. BMI beregnes ved at dividere kropsvægten (kg) med den målte højde i anden.
Mysimba er godkendt til brug hos patienter med et indledende BMI på 30 eller derover. Det kan dog også gives til personer med et BMI mellem 27 og 30, som har andre vægtrelaterede sygdomme, såsom reguleret højt blodtryk (hypertension), type 2-diabetes eller høje niveauer af lipider (fedt) i blodet.

Din læge kan vælge at stoppe Mysimba efter 16 uger, hvis du ikke har tabt mindst 5 procent af din indledende kropsvægt. Din læge kan også råde dig til at stoppe behandlingen, hvis der er bekymringer om forhøjet blodtryk eller bekymringer om sikkerheden eller tolerancen over for dette lægemiddel.

Anvendelse/virkning

Tag dette lægemiddel præcist, som din læge eller apoteker har forklaret dig. Er du i tvivl om den korrekte anvendelse? Kontakt da din læge eller apoteker.

Startdosis er normalt:

 • en tablet (8 mg naltrexonhydrochlorid / 90 mg bupropionhydrochlorid) en gang dagligt om morgenen.

Dosis skal justeres gradvist i henhold til nedenstående skema:

 • Uge 1: en tablet én gang dagligt om morgenen;
 • Uge 2: en tablet to gange om dagen, en om morgenen og en om aftenen;
 • Uge 3: tre tabletter om dagen, to om morgenen og en om aftenen;
 • Uge 4 og derefter: to tabletter to gange dagligt, to om morgenen og to om aftenen.

Den maksimalt anbefalede daglige dosis af Mysimba er fire tabletter, taget som to tabletter to gange dagligt.

Dette lægemiddel er til oral brug. Synk tabletterne hele. De må ikke skæres over, tygges eller knuses. Tabletterne skal helst tages sammen med mad.

Efter 16 uger og hvert år efter start af din behandling vil lægen vurdere, om du skal fortsætte med at tage Mysimba.

Kørsel/alkohol

Mysimba kan forårsage svimmelhed. Du må ikke køre bil eller betjene tunge maskiner, hvis du er svimmel.

Overdreven brug af alkohol under behandling med Mysimba kan øge risikoen for anfald eller psykiske lidelser eller nedsætte tolerancen over for alkohol. Din læge kan foreslå, at du ikke drikker alkohol under din behandling med Mysimba, eller at du drikker så lidt som muligt. Hvis du drikker meget nu, skal du ikke stoppe pludseligt, da du risikerer at få et anfald.

For meget eller for lidt/stop med Mysimba

Har du taget for meget af dette lægemiddel? Du har da større chance for bivirkninger. Kontakt straks din læge eller den nærmeste skadestue.

Har du glemt at tage dette middel? Spring den glemte dosis over og tag den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Tag ikke dobbeltdosis, hvis du har glemt en dosis.

Du skal tage Mysimba i mindst 16 uger for at få fuld effekt. Stop ikke med at tage Mysimba, før du har talt med din læge.

Hvornår det ikke må bruges

Mysimba er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel (se rubrikken "Sammensætning");
 • Du har unormalt højt blodtryk, som ikke reguleres af et lægemiddel;
 • Du har en sygdom, der forårsager anfald, eller du har en forhistorie med anfald;
 • Du har en hjernetumor;
 • Du er lige holdt op med at drikke for meget alkohol, eller du vil stoppe, mens du tager Mysimba;
 • Du er for nylig holdt op med eller er ved at holde op med at tage beroligende midler (især benzodiazepiner), mens du tager Mysimba;
 • Du er bipolar;
 • Du tager andre lægemidler, der indeholder bupropion eller naltrexon;
 • Du har (haft) en spiseforstyrrelse;
 • Du er i øjeblikket afhængig af kronisk opiat- eller opiatagonistbrug (f.eks. metadon) eller er i en akut abstinensfase (kold tyrker);
 • Du tager eller har taget lægemidler mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere) inden for de sidste 14 dage;
 • Du har en alvorlig leversygdom;
 • Du har en alvorlig nyresygdom eller nyresygdom i slutstadiet.

Dette lægemiddel er ikke egnet til børn.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel? Tag i følgende situationer kontakt med din læge eller apoteker, inden du bruger dette lægemiddel:

 • Hvis du føler dig deprimeret, har selvmordstanker eller nogensinde har forsøgt selvmord eller har andre psykiske problemer;
 • Hvis der er en højere risiko for anfald (se indlægssedlen for yderligere oplysninger);
 • Hvis du har forhøjet blodtryk, inden du tager Mysimba;
 • Hvis du har ukontrolleret koronararteriesygdom med symptomer som brystsmerter eller for nylig har haft et hjerteanfald;
 • Hvis du har (eller har haft) en forstyrrelse af blodcirkulationen i hjernen;
 • Hvis du har lever- eller nyreproblemer, inden du starter med Mysimba;
 • Hvis du har en forhistorie med mani;
 • Hvis du er ældre end 65 år.

Graviditet og amning

Mysimba bør ikke anvendes under graviditet eller amning.

Tager du andre lægemidler?

Mysimba interagerer med en række andre lægemidler.

Tag ikke Mysimba sammen med:

 • Monoaminoxidasehæmmere. Du skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 14 dage, før du starter med Mysimba;
 • Opiater og andre opiatholdige lægemidler såsom hoste- og forkølelsesmedicin, lægemidler mod opiatafhængighed, visse smertestillende midler og lægemidler mod diarré. Du skal være holdt op med at tage opiatlignende lægemidler i mindst 7 til 10 dage, før du starter med Mysimba.

Kontakt en læge, hvis du bruger et af følgende lægemidler. Du vil derefter blive kontrolleret ekstra for bivirkninger:

 • Lægemidler, der alene eller i kombination med naltrexon/bupropion øger risikoen for anfald;
 • Lægemidler mod depression eller andre psykiske problemer;
 • Visse lægemidler mod højt blodtryk;
 • Visse lægemidler mod uregelmæssig hjerterytme;
 • Visse lægemidler mod kræft;
 • Visse lægemidler mod Parkinsons sygdom;
 • Ticlopidin eller clopidogrel, bruges til hjertesygdomme eller slagtilfælde;
 • Lægemidler, der bruges til at behandle HIV-infektion og AIDS;
 • Lægemidler mod epilepsi.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle advarsler vedrørende dette lægemiddel.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med dette lægemiddel, men det er dog ikke alle, der oplever dem.

Alvorlige bivirkninger

 • Anfald (epileptiske anfald). Dette kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer med risiko for anfald.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 mennesker)

 • Kvalme eller opkast;
 • Mavepine;
 • Forstoppelse;
 • Hovedpine;
 • Søvnbesvær (tag ikke Mysimba lige før sengetid);
 • Angst, uro;
 • Led- og muskelsmerter.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

 • Lavt antal af visse hvide blodlegemer;
 • Svimmelhed;
 • Rystende fornemmelse;
 • Øget energi, irritabilitet;
 • Humørsvingninger;
 • Kulderystelser, feber;
 • Nedsat appetit, diarre;
 • Smagsændringer, mundtørhed, tandpine;
 • Koncentrationsbesvær;
 • Træthed, døsighed eller mangel på energi;
 • Øresusen;
 • Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Kontakt en læge, hvis du oplever bivirkninger.

Sammensætning

De virksomme stoffer i dette lægemiddel er:

 • naltrexonhydrochlorid og bupropionhydrochlorid. Hver tablet indeholder 8 milligram naltrexonhydrochlorid, svarende til 7,2 milligram naltrexon, og 90 mg bupropionhydrochlorid, svarende til 78 mg bupropion.

De øvrige stoffer i dette lægemiddel er:

 • Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylcellulose, vandfri lactose, lactosemonohydrat, cysteinhydrochlorid, crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose, dinatriumedetat, kolloid siliciumdioxid og indigokarmin aluminiumlak (E132).
 • Filmovertræk: polyvinylalkohol, titaniumdioxid (E171), macrogol 3350, talkum og indigokarmin aluminiumlak (E132).

Fabrikanten af Mysimba er:

Central Pharma Contract Packaging Ltd. Caxton Road, Bedford, Bedfordshire, MK41 0XZ
Storbritannien

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Mysimba her.

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen