Menu

Mysimba

Mysimba er et lægemiddel til vægttab. Det indeholder de aktive stoffer naltrexon og bupropion, som påvirker hjernens belønningssystem til at påvirke spiseadfærden. Det bidrager til at nedsætte appetitten og kontrollere trangen til bestemte former for mad, f.eks. sukker og fedt. Med Mysimba er det nemmere at overholde slankekure, og lægemidlet bidrager til langsigtet vægtkontrol.

Hvad er Mysimba?

Mysimba er et lægemiddel til vægttab. Det indeholder de aktive stoffer naltrexon og bupropion, som påvirker hjernens belønningssystem til at påvirke spiseadfærden. Det bidrager til at nedsætte appetitten og kontrollere trangen til bestemte former for mad, f.eks. sukker og fedt. Med Mysimba er det nemmere at overholde slankekure, og lægemidlet bidrager til langsigtet vægtkontrol.

Hvad bruges Mysimba til?

Mysimba bruges til at behandle overvægtige og svært overvægtige mennesker, som kæmper med at tabe sig. Det ordineres til mennesker med et BMI (Body Mass Index) på 27 og derover med specifikke risikofaktorer, f.eks. diabetes og forhøjet blodtryk. Fedme øger risikoen for mange sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdom, diabetes og højt blodtryk. Et vægttab reducerer disse risici i væsentlig grad. Med Mysimba er det nemmere at tabe sig.

Sådan anvendes Mysimba

Behandling med Mysimba optrappes gradvist. Følg de anvisninger, der står på indlægssedlen, eller som lægen har givet dig, i de første 4 uger. Generelt bør dosis derefter være den samme. Mysimba-tabletterne skal sluges hele med lidt vand, uden at tygge. Undlad at tage tabletterne i forbindelse med måltider, som indeholder meget fedt, da det kan udløse et epileptisk anfald. Det er vigtigt at kombinere behandlingen med Mysimba med sund kost og regelmæssig motion. Se indlægssedlen for flere oplysninger.

Dosering

Medmindre lægen ordinerer noget andet, er den normale dosis til voksne:

 • 2 tabletter 2 gange dagligt (efter den 4. uge).

Følg omhyggeligt dosisplanen på indlægssedlen i de første 4 uger. Overskrid aldrig den anbefalede dosis. Læs indlægssedlen før brug.

Bivirkninger

Mysimba kan give bivirkninger, herunder:

 • Kvalme og opkastning.
 • Diarré.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Søvnløshed.
 • Mundtørhed.
 • En (forværring af) depression. Kontakt omgående en læge, hvis dette forekommer.

Se indlægssedlen for flere oplysninger om bivirkninger.

Hvornår må Mysimba ikke bruges?

Mysimba er ikke egnet til alle, og midlet må ikke bruges:

 • Hvis du er allergisk over for naltrexon, bupropion eller andre stoffer i lægemidlet.
 • Hvis du har højt blodtryk.
 • Hvis du har eller har haft epilepsi.
 • Hvis du har eller har haft en spiseforstyrrelse (anoreksi eller bulimi).
 • Hvis du tager en type lægemiddel, som kaldes monoamino-oxidasehæmmere (MAOI), smertestillende piller med opiater eller abstinensmedicin (lægen har en liste over lægemidler, som du ikke må blande med dette lægemiddel).

Tal med en læge om brug af Mysimba, hvis du har en depression eller helbredsproblemer, f.eks. en lever- eller nyresygdom. Mysimba er kendt for at interagere med visse lægemidler, herunder ernæringstilskud. Det er derfor vigtigt, at du informerer lægen om, hvilke andre lægemidler du tager, når du bestiller.

Graviditet/alkohol/evne til at køre

Du må ikke tage Mysimba, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Lægemidlet kan forårsage svimmelhed. Du må ikke køre bil, hvis du får denne bivirkning. Hvis du kombinerer Mysimba med omfattende indtag af alkohol, og du derefter stopper, kan det udløse et epileptisk anfald. Da alkohol også indeholder kalorier, bør du enten drikke begrænset eller slet ikke drikke, så længe du følger et vægttabsprogram.

Tilbage til toppen