Menu

Propranolol

Propranolol er en ikke-selektiv betablokker, som sænker blodtrykket og hjertefrekvensen samt reducerer hjertets behov for ilt. Det gør, at hjertet kan pumpe mindre besværet, og hermed reduceres risikoen for alvorlige hjertekarsygdomme, f.eks. myokardieinfarkt (hjerteanfald) og slagtilfælde.

Hvad er Propranolol?

Propranolol er en ikke-selektiv betablokker, som sænker blodtrykket og hjertefrekvensen samt reducerer hjertets behov for ilt. Det gør, at hjertet kan pumpe mindre besværet, og hermed reduceres risikoen for alvorlige hjertekarsygdomme, f.eks. myokardieinfarkt (hjerteanfald) og slagtilfælde.

Hvad bruges Propranolol til?

Lægemidlet ordineres til behandling af højt blodtryk (hypertension) og diverse hjerteproblemer, f.eks.:

 • Angina pectoris (brystsmerter).
 • Hjertearytmi, f.eks. palpitationer og uregelmæssigt hjerteslag.
 • Myokardieinfarkt (til forebyggelse af fremtidige hjerteanfald).

Propranolol anvendes også til behandling af f.eks. migræne, essentiel tremor (rysten uden en bagvedliggende årsag) og angst (f.eks. nervøsitet op til en eksamen eller sceneskræk).

Sådan anvendes Propranolol

Propranolol-tabletter skal tages på samme tidspunkt hver dag med vand, og de kan tages med eller uden mad. Propranolol fås også som depottabletter og som oral opløsning. Brug den medfølgende doseringssprøjte til at afmåle den orale dosis. Behandlingen med dette lægemiddel bør udfases gradvist for at forebygge hjerteproblemer. Følg i givet fald lægens anvisninger.

Dosering

Propranolol fås i forskellige styrker. Lægen fastsætter styrke og dosis baseret på din helbredstilstand. Den generelt anbefalede dosis til voksne er:

 • Ved forhøjet blodtryk: 40 mg, 2-3 gange om dagen.
 • Ved hjertearytmi: 10-40 mg, 2-3 gange om dagen.
 • Ved angina pectoris: 40 mg, 2-3 gange om dagen.

Ved andre sygdomme og til børn skal den korrekte dosis fastsættes af en læge. Følg altid den ordinerede dosis, og læs indlægssedlen omhyggeligt inden brug.

Bivirkninger

Nogle af de bivirkninger, der er kendt for at høre sammen med dette lægemiddel, omfatter:

 • Svimmelhed, træthed.
 • Hovedpine.
 • Problemer med at falde i søvn eller andre søvnforstyrrelser.
 • Mave-tarm-problemer.
 • Kolde hænder og fødder.

De fleste bivirkninger er forbigående. Se indlægssedlen for en komplet liste over de mulige bivirkninger.

Hvornår må Propranolol ikke bruges?

Propranolol er ikke egnet til alle, og midlet må ikke bruges:

 • Hvis du er overfølsom over for propranolol eller andre stoffer i lægemidlet.
 • Hvis du faster i en længere periode.
 • Hvis du lider af visse hjerteproblemer, lungesygdomme (astma), metabolisk acidose (øget syreindhold i blodet) eller en anden alvorlig sygdom.

Propranolol interagerer med andre lægemidler, herunder lægemidler, der nedsætter blodsukkeret, lægemidler til behandling af migræne og visse betændelseshæmmende lægemidler. Det er derfor vigtigt, at du informerer lægen om, hvilke andre lægemidler du aktuelt tager. Se indlægssedlen for en komplet liste over kontraindikationer, interaktioner og advarsler.

Graviditet/alkohol/evne til at køre

Propranolol må ikke bruges, før du har konsulteret en læge, hvis du er gravid eller ammer. Lægemidlet skal gradvist udfases i de sidste måneder af graviditeten for at forhindre, at barnet får helbredsproblemer. Lægemidlet kan påvirke din reaktionsevne. Undlad at begive dig ud i trafikken, hvis du føler dig døsig, træt eller svimmel. Alkohol forstærker bivirkninger som svimmelhed. Du bør derfor begrænse dit alkoholforbrug eller stoppe helt med at drikke alkohol, mens du tager dette lægemiddel.

Tilbage til toppen