Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Propranolol

 • Ved højt blodtryk, angina pectoris og hjertearytmier
 • Også mod rystelser og til at forebygge migræne
 • Kan forårsage svimmelhed
 • Pas på med alkohol
 • Fås i tabletform og i kapsler med reguleret frigivelse

Om Propranolol

Det virksomme stof, propranolol, tilhører gruppe af betablokkere. Disse midler beskytter hjertet mod for meget aktivitet ved at reducere nervestimulation.

Propranolol ordineres mod forhøjet blodtryk, hjertekramper (angina pectoris) og hjertearytmier. Propranolol HCl Actavis kan også anvendes ved rystelser og til forebyggelse af migræne, hvis andre midler ikke kan anvendes.

Denne informative tekst er baseret på den officielle indlægsseddel til Propranolol HCl Actavis 10, 40, 80 mg. Propranolol fås også som kapsler med reguleret frigivelse på 80 og 160 mg (kapsler Propranolol HCl Retard 80-160 PCH).

Anvendelse/virkning

Brugen af Propranolol HCl Actavis afgøres af lægen afhængigt af karakteren af symptomer og det individuelle behov.

Dosering Propranolol-tabletter

Den sædvanlige dosis er:

 • Ved forhøjet blodtryk

Startdosis på 40 mg to til tre gange dagligt, som kan øges til maksimalt 320 mg i to til tre indgivelser dagligt.

 • Ved hjertekramper

Startdosis på 40 mg to til tre gange dagligt, som kan øges til maksimalt 320 mg i to til tre indgivelser dagligt.

 • Ved hjertearytmier

10 til 40 mg to til tre gange dagligt.
Under visse omstændigheder kan Propranolol bruges til at behandle børn med hjertearytmier. Dosis vil blive justeret af lægen i henhold til barnets alder eller vægt.

 • Ved rystelser

Startdosis er 40 mg to til tre gange dagligt, som om nødvendigt kan øges til 80-160 mg per dag.

 • Til forebyggelse af migræne

40 mg to til tre gange dagligt, som kan øges til maksimalt 160 mg i to til tre indgivelser dagligt.
Børn under 12 år får halvdelen af denne dosis.
Afhængigt af virkningen kan dosis øges hver uge. Med en daglig dosis på 320 mg er yderligere forøgelse generelt meningsløs.
Hos ældre anbefales det at starte med en lavere dosis.

Tabletterne kan tages med vand eller mælk før, under eller efter et måltid.

Dosering af Propranolol-kapsler med reguleret frigivelse

Hvis lægen ikke foreskriver andet, skal det bruges som følger:

 • 1 kapsel á 80 mg dagligt (= 24 timer), om morgenen eller om aftenen, men altid på nogenlunde samme tidspunkt.
  Den daglige dosis kan øges i trin på 80 mg med 1 uges intervaller.
  Mod migræne og rystelser gælder en maksimal dosis på 160 mg propranolol dagligt. Mod hjertekramper og højt blodtryk 320 mg om dagen.

Kapslerne skal sluges med rigeligt vand uden at tygge dem.

Alkohol/kørsel

Bemærk: Propranolol kan forårsage svimmelhed. Deltag ikke i trafikken og betjen ikke tunge maskiner, hvis du er svimmel. Alkohol kan udløse eller forstærke denne bivirkning. Pas på med alkohol, når du bruger dette lægemiddel.

For meget eller for lidt/stop med Propranolol

Har du taget for meget af dette lægemiddel? En overdosis giver generelt symptomer som en stærkt nedsat puls, stærkt nedsat blodtryk, åndenød, trykken for brystet, nedsat hjertefunktion (som f.eks. kan bemærkes ved hævede ankler). I tilfælde af ovenstående symptomer og/eller mistanke om overdosering skal lægen advares.

Har du glemt at tage dette middel? Tag ikke dobbeltdosis, hvis du har glemt en dosis.

Vil du stoppe med at bruge Propranolol? Rådspørg en læge eller apoteker. Doseringen af propranolol skal reduceres gradvist.

Du kan finde flere oplysninger om brugen af Propranolol i indlægssedlen.

Hvornår det ikke må bruges

Det virksomme stof propranolol er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i bl.a. følgende tilfælde:

 • Hvis du er allergisk (overfølsom) over for et af stofferne i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du finde i rubrikken "Sammensætning";
 • Hvis du lider af svækket hjerte, som ikke er blevet tilstrækkeligt behandlet eller ikke reagerer på digitalisbehandling og/eller vanddrivende lægemidler;
 • Hvis du lider af visse alvorlige hjertefejl (anden- eller tredjegrads hjerteblok, sinusbradykardi, "syg sinus"-syndrom);
 • Hvis du har eller har haft astma eller kronisk bronkitis;
 • Hvis du lider af en bestemt stofskiftesygdom (metabolisk acidose);
 • Hvis du har ubehandlet fæokromocytom (en tumorlignende overvækst af grupper af celler);
 • Hvis du har et chok (forårsaget af dårlig hjertefunktion);
 • Hvis du faster i lang tid.

Indlægssedlen til Propranolol kapsler med reguleret frigivelse viser flere situationer, hvor brugen af dette lægemiddel ikke er egnet.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

I følgende situationer skal du kontakte din læge eller apoteker, inden du bruger dette lægemiddel:

 • Hos lægemiddelbehandlede diabetespatienter kan propranolol undertrykke advarselstegnene (såsom en accelereret hjertefrekvens) på lavt blodsukker;
 • Propranolol kan også gøre symptomerne på en overaktiv skjoldbruskkirtel (skjoldbruskkirtelforgiftning) uigenkendelige;
 • Propranolol skal anvendes med stor forsigtighed hos patienter med visse kredsløbsforstyrrelser (claudication intermittens eller Raynauds sygdom);
 • Hvis man skal i narkose, skal den behandlende specialist informeres om brugen af propranolol.

Indlægssedlen til Propranolol-kapsler med reguleret frigivelse viser flere situationer, hvor du skal rådføre dig med lægen.

Graviditet og amning

Propranolol må kun anvendes under graviditet efter samråd med den behandlende læge. Hvis Propranolol anvendes regelmæssigt, skal lægen konsulteres i tilfælde af (mistanke om) graviditet.

Hvis du tager Propranolol, skal du spørge din læge til råds om amning.

Tager du andre lægemidler?

Bruger du, har du for nylig brugt eller har du tænkt dig at bruge andre lægemidler udover Propranolol? Fortæl det straks til din læge eller apoteker. Dette gælder også for lægemidler, som du kan få uden recept. En læge kan vurdere, om du sikkert kan kombinere dit lægemiddel med Propranolol.

Propranolol interagerer blandet andet med følgende lægemidler:

 • Lægemidler mod diabetes;
 • Andre lægemidler, der virker på hjertet;
 • Clonidin;
 • Indomethacin;
 • Cimetidin;
 • Hydralazin;
 • Alkohol.

Indlægssedlen til Propranolol kapsler med reguleret frigivelse viser flere lægemidler, der interagerer med Propranolol-kapsler.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med dette lægemiddel, men det er dog ikke alle, der oplever dem. Følgende bivirkninger kan forekomme:

 • Alvorligt nedsat hjertefrekvens (især hos patienter med dårlig hjertefunktion);
 • Hjertearytmi (især hos patienter med dårlig hjertefunktion);
 • Ekstremt blodtryksfald (især hos patienter med dårlig hjertefunktion);
 • Utilstrækkelig pumpekraft i hjertet (især hos patienter med dårlig hjertefunktion);
 • Åndenød (især hos patienter med disposition til astma);
 • Kolde hænder og/eller fødder;
 • Træthed;
 • Svimmelhed;
 • Søvnforstyrrelser;
 • Depression (svær nedtrykthed);
 • Hallucinationer (vrangforestillinger);
 • Kvalme og ikke-alvorlig diarre;
 • Meget alvorlig blodsygdom med pludselig høj feber, alvorlig ondt i halsen og mundsår (agranulocytose) hudblødninger;
 • Udslæt;
 • Irritation i øjnene;
 • Fornemmelse af snurren, kløe eller prikken uden grund (paræstesi);
 • Hos børn: krampeanfald på grund af lavt blodsukker.

Se indlægssedlen for Propranolol-kapsler med reguleret frigivelse for flere mulige bivirkninger.

Lider du meget af en af bivirkningerne? Eller får du en bivirkning, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel? Kontakt da din læge eller apoteker.

Sammensætning

Hvilke stoffer er der i dette lægemiddel?

Propranolol HCl Actavis 10, 40, 80 mg (tabletter):

 • Det virksomme stof i dette lægemiddel er propranololhydrochlorid. Hver tablet indeholder 10, 40 eller 80 mg propranololhydrochlorid.
 • De øvrige stoffer i dette lægemiddel er
 • Tabletkerne: lactosemonohydrat, majsstivelse, opløselig stivelse, natriumstivelsesglykolat, mikrokrystallinsk cellulose (E460), magnesiumstearat;
 • Tabletovertræk: magnesiumstearat, macrogol 6000, talk, hypromellose, titaniumdioxid (E171), dimethicon.

Propranolol HCL Retard 80-160 PCH (kapsler med reguleret frigivelse 80 og 160 mg):

 • Det virksomme stof i dette lægemiddel er hhv. 80 og 160 mg propranololhydrochlorid pr. kapsel.
 • De øvrige indholdsstoffer er majsstivelse, glukose, sakkarose, povidon, ethylcellulose (E462), gelatine (E441), talk, titaniumdioxid (E171), svovldioxid (E220).

Fabrikanterne af Propranolol HCl Actavis 10, 40, 80 mg er:

Actavis B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Holland

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Fabrikanterne af Propranolol HCL Retard 80-160 PCH er:

Pharmachemie BV Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holland

Ethylpharm SA Zone Industrielle de Saint Arnoult
28170 Chateauneuf-en-Thymerais
Frankrig

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen