Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Ramipril

 • Ved højt blodtryk
 • Også ved hjerteproblemer
 • Kan forårsage svimmelhed
 • Pas på med alkohol
 • Må ikke bruges under graviditet

Om Ramipril

Det virksomme stof ramipril tilhører en gruppe lægemidler kaldet "ACE-hæmmere" (Angiotensine-Conversie-Enzym). Ramipril Sandoz virker ved at:

 • Mindske produktionen af stoffer i kroppen, som forhøjer dit blodtryk;
 • Afslappe og udvide dine blodkar;
 • Gøre det lettere for dit hjerte at pumpe blod rundt i din krop.

Ramipril kan bruges:

 • Til behandling af højt blodtryk;
 • Til at mindske risikoen for hjerteanfald eller slagtilfælde;
 • Til at mindske eller forsinke risikoen for, at nyreproblemer forværres (uanset om du har diabetes eller ej);
 • Hvis dit hjerte ikke kan pumpe blod nok til resten af din krop (hjertesvigt);
 • Som behandling efter et hjerteanfald kompliceret med hjertesvigt.

Anvendelse/virkning

Brug dette lægemiddel præcist, som din læge har foreskrevet. Er du i tvivl om den korrekte anvendelse? Kontakt da din læge eller apoteker.

Sådan tages dette lægemiddel

 • Tag dette lægemiddel hver dag på samme tidspunkt;
 • Slug tabletterne hele med lidt væske;
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses;
 • Ramipril kan tages med eller uden mad.

Dosering hos voksne

Til behandling af højt blodtryk

 • Den sædvanlige startdosis er 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt.
  Din læge vil justere den mængde, du skal tage, indtil dit blodtryk er under kontrol. Den maksimale dosis er 10 mg én gang dagligt.
  Hvis du allerede tager diuretika (vanddrivende tabletter), kan din læge reducere eller stoppe mængden af diuretika, du tager, inden du starter behandling med Ramipril Sandoz.

Til at mindske risikoen for hjerteanfald eller slagtilfælde

 • Den sædvanlige startdosis er 2,5 mg ramipril én gang dagligt.
  Din læge kan derefter beslutte at øge den mængde, du tager. Den sædvanlige dosis er 10 mg én gang dagligt.

Til at mindske eller forsinke, at nyreproblemer forværres

 • Du kan starte med en dosis på 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt.
  Din læge vil justere den mængde, du skal tage. Den sædvanlige dosis er 5 mg eller 10 mg én gang dagligt.

Til behandling af hjertesvigt

 • Den sædvanlige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt.
  Din læge vil justere den mængde, du skal tage. Den maksimale dosis er 10 mg dagligt. To indgivelser pr. dag foretrækkes.

Til behandling efter et hjerteanfald

 • Den sædvanlige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt til 2,5 mg to gange dagligt.
  Din læge vil justere den mængde, du skal tage. Den sædvanlige dosis er 10 mg dagligt. To indgivelser pr. dag foretrækkes.

Ældre/unge patienter Din læge vil reducere startdosis hos ældre patienter og justere behandlingen langsommere.

Dette lægemiddel er ikke egnet til børn under 18 år.

Alkohol/kørsel

Ramipril kan forårsage svimmelhed, især i starten af behandlingen, eller når dosis øges. Er du svimmel, må du ikke deltage i trafikken eller betjene maskiner.

Alkohol kan udløse eller forværre bivirkninger såsom svimmelhed. Pas på med spiritus.

Har du brugt for meget eller for lidt?

Har du taget for meget af dette lægemiddel? Rådfør dig med en læge eller tag straks til det nærmeste hospital.

Har du glemt at tage Ramipril? Tage ikke en dobbeltdosis for at kompensere for tabletten.

Hvornår det ikke må bruges

Ramipril er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du finde i rubrikken "Sammensætning";
 • Hvis du nogensinde har haft en alvorlig allergisk reaktion, som f.eks. hævelse i ansigt eller hals (angioødem);
 • Hvis du er i dialyse eller anden form for blodfiltrering. Afhængigt af det apparat, der bruges, er Ramipril Sandoz muligvis ikke det rigtige for dig;
 • Hvis du har nyreproblemer, hvor blodtilførslen til din nyre er nedsat;
 • Hvis dit blodtryk er unormalt lavt eller ustabilt;
 • Ved graviditet.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Kontakt din læge eller apoteker for råd, inden du bruger dette lægemiddel:

 • Hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer;
 • Hvis du har mistet mange kropssalte eller -væsker (f.eks. gennem opkastning, diarré, meget sved, dialyse eller brug af vanddrivende tabletter);
 • Hvis du skal i behandling for at mindske din allergi over for bi- eller hvepsestik (desensibilisering);
 • Hvis du skal i bedøvelse. Spørg din læge til råds;
 • Hvis du har store mængder kalium i blodet;
 • Hvis du har en kollagensygdom såsom sklerodermi eller systemisk lupus eythematoder.

Graviditet og amning

Fortæl det til din læge, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Dette lægemiddel kan medføre abnormiteter hos det ufødte barn. Du må ikke tage dette lægemiddel under graviditet. Spørg lægen til råds, hvis du alligevel bliver gravid under behandlingen.

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du ammer.

Tager du andre lægemidler?

Visse lægemidler kan påvirke hinandens virkning. Ramipril interagerer blandet andet med følgende lægemidler:

 • Antiinflammatoriske smertestillende midler (NSAID);
 • Lægemidler mod lavt blodtryk, chok, hjertesvigt, astma eller allergier, såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin.
 • Lægemidler mod kræft (kemoterapi);
 • Lægemidler efter organtransplantation, såsom ciclosporin;
 • Diuretika såsom furosemid;
 • Lægemidler, der kan øge mængden af kalium i dit blod, såsom spironolacton, triamteren, amilorid, kaliumsalte og heparin;
 • Steroider, der anvendes mod betændelse, såsom prednisolon;
 • Allopurinol;
 • Procainamid;
 • Lægemidler mod diabetes;
 • Litium.

En læge ved, om og hvordan du kan kombinere dine lægemidler med Ramipril.

Bivirkninger

Som med alle lægemidler kan der også være bivirkninger med dette lægemiddel, men det er dog ikke alle, der oplever dem. Der kan bl.a. opstå følgende bivirkninger ved brug af Ramipril:

 • Hovedpine, træthed;
 • Svimmelhed;
 • Besvimelse, unormalt lavt blodtryk, især når du står eller rejser dig hurtigt;
 • Krillerhoste, betændelse i dine bihuler, bronkitis, stakåndethed;
 • Mave-/tarmproblemer;
 • Udslæt med eller uden hævelser;
 • Smerte i brystet;
 • Kramper eller smerter i musklerne;
 • Forhøjet kaliumindhold i blodet.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Kontakt en læge eller apoteker, hvis du lider meget af bivirkninger. Også selvom der er tale om bivirkninger, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Hvilke stoffer er der i dette lægemiddel?

Ramipril 1,25 mg

Hver 1,25 mg tablet indeholder 1,25 mg ramipril.

De øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer) er: mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret (majs)stivelse, udfældet siliciumdioxid, glycinhydrochlorid (E640), glyceroldibehenat.

Ramipril 2,5 mg

Hver 2,5 mg tablet indeholder 2,5 mg ramipril.

De øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer) er: mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret (majs)stivelse, udfældet siliciumdioxid, glycinhydrochlorid (E640), glyceroldibehenat, gul jernoxid (E172).

Ramipril 5 mg

Hver 5 mg tablet indeholder 5 mg ramipril.

De øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer) er: mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret (majs)stivelse, udfældet siliciumdioxid, glycinhydrochlorid (E640), glyceroldibehenat, rød jernoxid (E172).

Ramipril 10 mg

Hver 10 mg tablet indeholder 10 mg ramipril.

De øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer) er: mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret (majs)stivelse, udfældet siliciumdioxid, glycinhydrochlorid (E640), glyceroldibehenat.

Fabrikanterne af Ramipril er:

Lek S.A. ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
Polen

Salutas Pharma GmbH Dieselstraße 5
D-70839 Gerlingen
Tyskland

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Østrig

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Ramipril 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg og 10 mg her.

Indlægssedler

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen