Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Vardenafil

 • Hjælper ved erektionsproblemer
 • Virker efter cirka en halv time
 • Virker kun med seksuel stimulering
 • Pas på med alkohol og grapefrugt

Om Vardenafil

Vardenafil er en erektionspille. Dette lægemiddel bruges ved erektionsproblemer. Vardenafil kan ikke helbrede denne tilstand, men det kan midlertidigt forbedre erektionsevnen. Det virksomme stof reducerer virkningen af et naturligt kemikalie i kroppen, der får erektionen til at forsvinde. Det betyder, at en erektion kan vare længe nok til et tilfredsstillende samleje.

Vardenafil virker kun, når du er ophidset. Dette lægemiddel virker ikke, hvis du ikke har erektionsproblemer og er ikke egnet til drenge under 18 år.

Anvendelse

Tag tabletten omkring 25 til 60 minutter før seksuel aktivitet. Synk tabletten med lidt vand. Hvis du tager Vardenafil efter et måltid, kan det tage lidt længere tid, før lægemidlet virker. Spis/drik ikke grapefrugt(saft), mens du tager Vardenafil, da dette øger risikoen for bivirkninger.

Efter cirka 25 minutter kan du få erektion, hvis du er ophidset. Virkningen af Vardenafil varer omkring 4-5 timer.

Dosering

Den sædvanlige dosis er 10 mg ad gangen. Brug ikke Vardenafil mere end én gang om dagen.

Alkohol/kørsel

Pas på med alkohol. Spiritus kan forværre bivirkningerne af dette lægemiddel. Derudover reducerer alkohol erektionsevnen.

Vardenafil kan forårsage bivirkninger, der reducerer reaktionsevnen. For eksempel kan du føle dig svimmel eller have sløret syn. Du må ikke køre bil eller betjene tunge maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger.

Har du taget for meget

Har du taget flere tabletter, end lægen har foreskrevet? Spørg en læge eller apoteker til råds.

Hvornår det ikke må bruges

Vardenafil er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel (se rubrikken "Sammensætning");
 • Du tager lægemidler, der indeholder nitrater, såsom glyceroltrinitrat, til behandling af angina pectoris, eller lægemidler, der frigiver nitrogenoxid, såsom amylnitrit;
 • Du tager ritonavir eller indinavir, som er lægemidler til behandling af HIV-infektion;
 • Du er over 75 år og tager ketoconazol eller itraconazol (svampedræbende lægemidler);
 • Du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer;
 • Du er i nyredialyse;
 • Du har for nylig haft et slagtilfælde eller hjerteanfald;
 • Du har eller har haft lavt blodtryk;
 • Der forekommer degenerativ øjensygdom i din familie (såsom retinitis pigmentosa);
 • Du har haft en sygdom, hvor synstab opstår på grund af beskadigelse af synsnerven på grund af utilstrækkelig blodforsyning, kendt som non-arteritisk anterior iskæmisk synsnervesygdom;
 • Du tager riociguat, et lægemiddel, der bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i lungerne på grund af blodpropper).

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Vær særlig forsigtig med dette lægemiddel i følgende situationer:

 • Hvis du har hjerteproblemer. Det kan være farligt for dig at have sex;
 • Hvis du lider af hjerterytmeforstyrrelser, eller hvis du har en arvelig hjertesygdom, der påvirker elektrokardiogrammet (EKG);
 • Hvis du har en fysisk tilstand, der påvirker formen af penis. For eksempel skæv penis, Peyronies sygdom eller fibrose af corpus cavernosum;
 • Hvis du har en sygdom, der kan forårsage erektioner, der ikke går væk (priapisme). Disse omfatter seglcelleanæmi, multipel myeloma og leukæmi;
 • Hvis du har et mavesår;
 • Hvis du har en blødningsforstyrrelse (såsom hæmofili);
 • Hvis du tager andre lægemidler mod erektionsproblemer, herunder vardenafil smeltetabletter (se afsnit: Bruger du andre lægemidler?);
 • Hvis du pludselig oplever nedsat eller tab af synet, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks kontakte din læge.

Graviditet og amning

Dette lægemiddel er ikke beregnet til kvinder.

Bruger du andre lægemidler?

Fortæl lægen, hvis du tager, har taget eller snart skal til at tage andre lægemidler. Det gælder også naturlægemidler eller håndkøbsmedicin.

Vardenafil interagerer med en række andre lægemidler, såsom:

 • Nitrater, lægemidler mod angina, eller stoffer, der frigiver nitrogenoxid, såsom amylnitrit ('poppers'). Hvis du tager disse lægemidler samtidig med dette lægemiddel, kan det ændre dit blodtryk betydeligt. Kontakt først en læge, inden du bruger dette lægemiddel;
 • Lægemidler til behandling af hjertearytmier såsom quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol;
 • Ritonavir eller indinavir, lægemidler mod HIV. Kontakt først en læge, inden du bruger dette lægemiddel;
 • Ketoconazol eller itraconazol, lægemidler mod svampeinfektioner;
 • Erythromycin eller clarithromycin, makrolidantibiotika (lægemidler mod visse infektioner med bakterier);
 • Alfablokkere, en type lægemiddel, der bruges til at behandle forhøjet blodtryk eller en forstørrelse af prostata (såsom benign prostatahyperplasi);
 • Riociguat.

Tag ikke Vardenafil tabletter sammen med nogen anden behandling for erektionsproblemer, herunder vardenafil smeltetabletter. I indlægssedlen finder du flere oplysninger om dette emne.

Bivirkninger

Lægemidler kan give bivirkninger, selvom ikke alle får dem.

Alvorlige bivirkninger af Vardenafil omfatter:

 • Delvis, pludselig, midlertidig eller permanent nedsat eller tab af syn på det ene eller begge øjne. Hvis dette sker, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks kontakte din læge;
 • Der er blevet rapporteret om pludselig nedsat hørelse eller tab af hørelse.

Andre mindre alvorlige bivirkninger, der kan opstå ved brug af Vardenafil, omfatter:

Meget almindelige (hos mere end 1 ud af 10 brugere):

 • Hovedpine.

Almindelige (hos mindre end 1 ud af 10 brugere):

 • Svimmelhed;
 • Rødme;
 • Tilstoppet eller løbende næse;
 • Fordøjelsesproblemer.

Ikke almindelige (hos mindre end 1 ud af 100 brugere):

 • Hævelse af hud og slimhinder, herunder hævelse af ansigt, læber eller svælg;
 • Søvnforstyrrelse, døsighed;
 • Følelsesløshed og nedsat følesans;
 • Virkninger på synet såsom røde øjne, effekter på opfattelsen af farver, smerte og ubehag i øjnene, følsomhed over for lys;
 • Ringen for ørerne, svimmelhed med balanceforstyrrelse (vertigo);
 • Hurtig puls eller bankende hjerte;
 • Åndedrætsbesvær;
 • Halsbrand, mavebetændelse, mavesmerter, diarré, opkastning, kvalme, mundtørhed;
 • Øget mængde leverenzymer i blodet;
 • Udslæt, rødme af huden;
 • Ryg- eller muskelsmerter, øget mængde af et muskelenzym i blodet;
 • Stive muskler;
 • Vedvarende erektioner;
 • Generel utilpashed, sygdomsfornemmelse.

Sjældne (hos mindre end 1 ud af 1.000 brugere):

 • Betændelse i øjets slimhinde;
 • Allergisk reaktioner;
 • Angst;
 • Besvimelse;
 • Hukommelsestab;
 • Anfald af bevidstløshed med muskeltrækninger (kramper);
 • Forhøjet tryk i øjet (glaukom), øget tåredannelse;
 • Virkninger på hjertet (såsom hjerteanfald, ændret puls eller angina);
 • Højt eller lavt blodtryk;
 • Næseblod;
 • Virkning på resultater af blodprøver til kontrol af leverfunktionen;
 • Hudoverfølsomhed over for sollys;
 • Smertefulde erektioner;
 • Smerter i brystet.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Kontakt en læge, hvis du oplever bivirkninger, også selvom bivirkningerne ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er vardenafil.

 • Hver 5 mg tablet indeholder 5 mg vardenafil (som hydrochlorid)
 • Hver 10 mg tablet indeholder 10 mg vardenafil (som hydrochlorid)
 • Hver 20 mg tablet indeholder 20 mg vardenafil (som hydrochlorid)

De øvrige stoffer (hjælpestoffer) i dette lægemiddel er:

 • Tabletkerne: crospovidon, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal siliciumdioxid (anhydrat).
 • Filmovertræk: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), talk (E553b), macrogol/PEG 3350 (E1521), methacrylsyre ethylacrylat 1:1 copolymer Type A, gul jernoxid (E172), natriumbicarbonat (E500 (ii)), rød jernoxid (E172).

Fabrikanten af Vardenafil er:

Actavis Ltd.
BLB015-016, Bulebel Industrial Estate
ZTN 3000, Zejtun
Malta

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Vardenafil her.

Bedømt af:

Dr. Arco Verhoog, Apoteker Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Sidst kontrolleret: 12-05-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen