AccountBasket

Lääketieteellinen tietämyksemme

Meillä on oma itsenäinen lääketieteellinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu lääkäreistä ja apteekkihenkilökunnasta. Asiantuntijaryhmä arvioi kaikkien kanaviemme tietosisältöjä, pitää jatkuvasti silmällä tuotevalikoimamme turvallisuutta ja mahdollisuuksia ja valvoo lääketieteellisiä käytäntöjä kuten lääketieteellisiä kyselylomakkeita, joiden avulla lääkäri voi vastuullisesti arvioida oireitasi ja toivomiasi hoitomuotoja. Lisäksi asiantuntijaryhmä valvoo riippumattomasti lääkäreitä ja apteekkeja. Sitä kutsumme omaehtoisuudeksi turvallisella tavalla.

Lääkärimme pystyvät tekemään tietoisia päätöksiä potilaitten hoidosta hyvin suunniteltujen lääketieteellisten kyselyjen ja selkeiden kuluttajatietojen avulla.
Takaisin alkuun