Azithromycin

 • bakteeritulehduksiin
 • antibiootti
 • kuuri tulee viedä loppuun
 • ei saa käyttää raskauden/imetyksen yhteydessä
 • saatavilla tabletteina tai jauheena suspensiota varten (juotava)

Suositeltu annos tippurin hoitoon on 4 tablettia x 500 mg yhdellä kertaa otettuna.
Suositeltu annos klamydian hoitoon on 2 tablettia x 500 mg yhdellä kertaa otettuna.

Tietoa Azitromycine-valmisteesta

Azitromycine kuuluu makrolidiantibioottien ryhmään. Antibioottia käytetään monentyyppisten mikro-organismien, kuten bakteerien, aiheuttamien infektioiden hoitoon.

Azitromycine-valmistetta käytetään atsitromysiinille herkkien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon, kuten:

 • hengitysteiden, nielun tai nenän tulehduksiin (kuten keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, nielurisatulehdus, kurkkukipu tai poskionteloiden tulehdus)
 • korvatulehduksiin
 • lievistä kohtalaisen vakaviin ihotulehduksiin ja ihonalaisten kudosten tulehduksiin, lukuun ottamatta tulehtuneita palohaavoja
 • Chlamydia trachomatis ‑bakteerin aiheuttamiin kohdunkaulan (cervix) ja virtsaputken (urethra) infektioihin.
 • Tämä teksti perustuu Azitromycine Actavis -tablettien pakkausselosteeseen. Tämä lääke on saatavilla myös jauheena, jolla voidaan valmistaa Azitromycine-suspensio (juoma).

Käyttö ja vaikutus

Käytä tätä lääkettä aina lääkärin tai apteekin antamien ohjeiden mukaisesti. Oletko epävarma oikeasta käyttötavasta? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Azitromycine-tablettien annostus

 • Aikuiset ja vähintään 45 kg:n painoiset lapset ja nuoret 500 mg kerran vuorokaudessa kolmen päivän ajan, jolloin kokonaisannos on 1500 mg. Lääkäri voi määrätä myös 1500 mg kokonaisannoksen 5 vuorokauden ajanjaksolle, jolloin otetaan 500 mg kerta-annoksena ensimmäisenä hoitopäivänä, minkä jälkeen 250 mg hoitopäivinä 2–5.
  Chlamydia trachomatis ‑bakteerin aiheuttamiin kohdunkaulan ja virtsaputken infektioihin otetaan 1000 mg kerta-annoksena.
 • Alle 45 kg:n painoiset lapset ja nuoret Tabletteja ei suositella tälle potilasryhmälle. Alle 45 kg:n painoisten lasten ja nuorten pitää käyttää atsitromysiiniä muussa muodossa ja annoksissa.
 • Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan toimintahäiriöitä Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisten tai maksan toimintahäiriöitä, koska lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi muuttaa annosta.
 • Annostus iäkkäille potilaille Iäkkäiden annostus on sama kuin muiden aikuisten annostus.

Azitromycine Teva -jauheen annostus suspensiota varten

 • Yli 45 kg painavat lapset ja nuoret, aikuiset ja iäkkäät potilaat Azitromycine-valmisteen kokonaisannostus on 37,5 ml (1500 mg) jaettuna kolmelle vuorokaudelle (12,5 ml (500 mg) kerran vuorokaudessa). Vaihtoehtoisesti annostus voidaan jakaa viidelle vuorokaudelle (12,5 ml (500 mg) kerta-annoksena ensimmäisenä vuorokautena ja sen jälkeen 6,25 ml (250 mg) kerran vuorokaudessa).
  Annostus Chlamydia trachomatis ‑bakteerin aiheuttamiin kohdunkaulan ja virtsaputken infektioihin on 25 ml (1000 mg) kerta-annoksena.
  Poskionteloiden tulehdusten hoito on tarkoitettu aikuisille tai yli 16-vuotiaille nuorille.
 • Alle 45 kg painavat lapset ja nuoret Lapsille, jotka painavat 10-15 kiloa, Azitromycine suspensio tulee annostella mahdollisimman tarkasti mukana toimitettavan ruiskun avulla. Yli 15 kg painaville lapsille annetaan Azitromycine suspensio mittalusikalla pakkausselosteessa määritetyn suunnitelman mukaisesti.

Azitromycine-tablettien ja Azitromycine-suspensiojauheen pakkausselosteista saat lisätietoa annossuosituksista. Kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltä tai apteekista.

Valmisteen käyttö

 • Tabletit: tabletit tulee ottaa puolikkaan vesilasillisen kanssa. Voit ottaa lääkkeen ruokailusta riippumatta.
 • Suspensio: anna apteekin valmistaa seos ja noudata pakkausselosteen ohjeita. Azitromycine-suspensio tulee ottaa kerta-annoksena vuorokaudessa joko ruoan kanssa tai ilman. Pulloa ravistetaan kunnolla ennen suspension käyttöä. Annostele suspensio suuhun annosruiskulla. Noudata pakkausselosteen ohjeita.

Auton ajaminen

Atsitromysiini voi aiheuttaa huimausta. Jos sinua huimaa, älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita.

Olet ottanut liian paljon tai liian vähän Azitromycine-valmistetta tai haluat lopettaa sen käytön

Jos olet ottanut liikaa Azitromycine Actavis -tabletteja, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, apteekkiin tai lähimpään sairaalaan.

Jos olet unohtanut ottaa Azitromycine Actavis -tabletin, ota se heti kun muistat. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta ja jatka normaalia annostusaikataulua noudattaen. Pyydä tarvittaessa lisätietoa lääkäriltä tai apteekista. Jos olet jättänyt yhden annoksen välistä, tulee sinun siitä huolimatta ottaa kaikki tabletit. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkekuuri kestää yhden vuorokauden pidempään. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohdetun annoksen.

Älä koskaan lopeta Azitromycine-hoitoa itse, vaan keskustele siitä ensin lääkärin kanssa.
Jos määrättyä lääkekuuria ei käytetä kokonaan loppuun, voi tulehdus uusiutua.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Azitromycine-valmiste ei sovi kaikille. Älä ota tätä antibioottikuuria seuraavissa tapauksissa:

 • Olet allerginen atsitromysiinidihydraatille, erytromysiinille tai jollekin makrolidiantibiootille tai ketolidiantibiootille.
 • Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle, jotka on lueteltu kappaleessa ”Koostumus”.

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä?

Keskustele lääkärin kanssa Azitromycine-tablettien käytöstä seuraavissa tilanteissa:

 • jos sinulla on vakava maksa- tai munuaissairaus
 • jos sinulla on vakavia sydänvaivoja tai ongelmia sydämenlyönnissä, kuten pitkä QT -oireyhtymä (todetaan sydänsähkökäyrällä eli EKG:llä)
 • jos veresi kalium- tai magnesiumpitoisuus on pieni
 • jos sinulla ilmenee jonkin uuden infektion oireita
 • jos käytät ergotjohdoksia, kuten ergotamiinia (käytetään migreenin hoitoon), koska näitä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti asitromysiinin kanssa
 • jos sairastat lihasheikkoutta (myasthenia gravis)
 • jos sinulla on neurologisia tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Raskaus ja imetys

Asitromysiinin käytöstä raskauden aikana ei ole tarpeeksi tietoa. Älä käytä asitromysiiniä raskauden aikana, ellei siitä ole erityisesti sovittu lääkärin kanssa.

Asitromysiiniä erittyy osittain äidinmaitoon. Tästä syystä Azitromycine-valmistetta ei saa käyttää imetyksen aikana.

Käytätkö myös muita lääkkeitä?

Muilla lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Azitromycine-valmisteen kanssa. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

 • mahahappolääkkeitä - Azitromycine Actavis -valmiste tulee ottaa vähintään 1-2 h ennen tai jälkeen mahahappolääkkeen ottamista
 • ergotamiinia (käytetään migreenin hoitoon)
 • varfariini tai vastaavaa lääkettä (verenohennuslääke)
 • sisapridiä (käytetään mahavaivojen hoitoon)
 • terfenadiinia (heinänuhan hoitoon)
 • tsidovudiinia tai nelfinaviiria (HIV-infektioiden hoitoon)
 • rifabutiinia (tuberkuloosin hoitoon)
 • kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)
 • siklosporiinia (käytetään estämään hylkimisreaktiota elinsiirron jälkeen)
 • triatsolaamia, midatsolaamia (rauhottavia lääkkeitä)
 • alfentaniilia (käytetään kipulääkkeenä leikkauksissa)
 • teofylliiniä (käytetään hengitysvaikeuksien, kuten astman keuhkoahtaumataudin (COPD) hoitoon)
 • digoksiinia (sydänvaivojen hoitoon)
 • astemitsolia (käytetään heinänuhan hoitoon)
 • pimotsidia (käytetään psykiatristen ongelmien hoitoon).

Lääkäri tietää, sopivatko lääkkeesi yhteen Azitromycine-valmisteen kanssa. Saat asiasta lisätietoa pakkausselosteesta.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Azitromycine-tablettien haittavaikutuksia ovat muun muassa:

erittäin yleiset (useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä):

 • ripuli, vatsakivut, pahoinvointi, ilmavaivat

yleiset (1-10:llä sadasta henkilöstä)

 • ruokahaluttomuus
 • huimaus
 • päänsärky
 • pistelyä, kihelmöintiä tai tunnottomuutta
 • maku- tai hajuaistin muutokset
 • näkökyvyn heikkeneminen
 • kuuroutta
 • oksentelu, vatsakipu, vatsakouristus, ruokahalun menetys, ruoansulatusongelmia
 • ihottuma ja kutina
 • nivelkipu
 • väsymys
 • muutokset veren valkosolumäärässä ja veren bikarbonaattipitoisuudessa

harvinaiset (1-10:llä tuhannesta henkilöstä)

 • sammas (kandidiaasi), sieni-infektio
 • emätintulehdus (vaginitis)
 • valkosolumäärän aleneminen
 • angioedeema (ihon ja limakalvojen, kuten nielun tai kielen, turpoaminen)
 • hengitysvaikeudet ja/tai kutina ja ihottuma, usein allergisena reaktiona
 • yliherkkyys
 • hermostuneisuus
 • heikentynyt tuntoaisti
 • uneliaisuus
 • unettomuus
 • kuulonaleneminen tai tinnitus
 • sydämentykytyksiä
 • vatsatulehdus
 • ummetus
 • maksasairaus, kuten hepatiitti
 • allergiset ihottumat, kuten herkkyys auringonvalolle, punottava, hilseilevä ja turvonnut iho
 • nokkosihottuma
 • rintakipu
 • turvotus (edeema)
 • huonovointisuus
 • heikotus
 • muutoksia maksaentsyymi- ja veriarvoissa.

Pakkausselosteesta löydät yhteenvedon harvinaisemmista haittavaikutuksista.

Koostumus

Azitromycine-tablettien vaikuttava aine on asitromysiinidihydraatti.

 • Azitromycine Actavis 250 mg kalvopäällysteiset tabletit sisältävät 250 mg asitromysiinia (dihydraattina).
 • Azitromycine Actavis 500 mg kalvopäällysteiset tabletit sisältävät 500 mg asitromysiinia (dihydraattina).

Muut valmisteen sisältämät aineet ovat: tabletin ydin: kroskarmelloosinatrium (E468), magnesiumstearaatti (E572), mikrokiteinen selluloosa (E460), piidioksidi (E551), poloksameeri, povidoni (E1201), talkki ja vedetön laktoosi, ja kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), hydroksipropyyliselluloosa, makrogoli 400 ja titaanioksidi (E171).

Azitromycine Actavis -tablettien valmistaja on: Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Islanti

Azitromycine-jauheen koostumuksen ja valmistajan löydät pakkausselosteesta.

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Azithromycin annostus?

Se riippuu kehon painosta. Esimerkiksi aikuisille ja lapsille, joiden paino on vähintään 45 kg, suositellaan 500 mg kolmesti päivässä kolmen päivän ajan, jolloin kokonaisannos on 1500 mg.

Mitä sivuvaikutuksia Azithromycin voi olla?

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Esimerkkejä ovat ripuli, vatsakipu, pahoinvointi ja/tai ilmavaivat.

 

Tarkastaja:

Dr Wouter Mol, Yleislääkäri Rekisteröintinumero: BIG: 9057675501 Tarkistettu viimeksi: 26-02-2024 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös